6-й Всеукраїнський з’їзд якості підвів підсумки

- 09.06.2009 14:32
6-й Всеукраїнський з’їзд якості підвів підсумки

19 – 20 травня 2009 року в Києві відбувся 6-й Всеукраїнський з’їзд якості, робота якого була спрямована на визначення шляхів підвищення конкурентоспроможності як вітчизняної економіки в цілому, так і кожного українського підприємства чи організації в умовах світової кризи.

Організаторами з’їзду цього року виступили: Українська асоціація якості, Український союз промисловців і підприємців, Держкомпідприємництва.

Відбувся З’їзд за сприяння Міністерства економіки України, Міністерства промислової політики України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства оборони України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, Федерації роботодавців України, Федерації профспілок України, Національної академії наук України, УНК Міжнародної Торгової палати, Торгово-промислової палати України, ВГО «Союз споживачів України», ВГО «Жива планета», інших державних і громадських організацій.

Оргкомітет З’їзду очолив президент УСПП, народний депутат України Кінах А.К. У роботі З’їзду взяли участь більш як 350 фахівців з різних галузей вітчизняної економіки, з них 243 — делегати, що представляли органи влади, громадські об’єднання, підприємства і організації практично з усіх регіонів України.

Свої привітання учасникам З’їзду передали Прем’єр-міністр України, Голова Верховної Ради України, Голова Державного комітету України з технічного регулювання та споживчої політики, Президент і Генеральний секретар Європейської асоціації якості та Голова Ради Всесвітнього альянсу якості.

Делегати З’їзду відзначили, що за час, що минув після проведення попереднього 5-го З’їзду, в Україні реалізовано ряд заходів щодо поліпшення ситуації у сфері якості: триває впровадження систем управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001 у місцевих та центральних органах влади, прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення систем управління якістю, систем екологічного управління та інших систем управління», подальшого розвитку набув громадський рух за якість і досконалість.

Разом з тим існує ще низка проблем, які потребують розв’язання на державному рівні, вимагаючи консолідації не тільки влади і бізнесу, але і влади та громадськості для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки й підвищення якості життя громадян України. Не відбулося відчутних і масштабних змін якості життя громадян України на краще. Якість (у широкому понятті) не перетворилася на загальнонаціональну ідею українського суспільства. На фоні суттєвих проблем з якістю продукції та послуг, що заповнюють вітчизняний ринок, система державного захисту прав споживачів в Україні залишається недосконалою і не відповідає вимогам часу і ситуації в країні. А вступ України до СОТ в умовах глобалізації та наростаюча світова економічна криза, що супроводжується глобальним загостренням конкуренції, вимагають суттєвого прискорення процесів поліпшення якості управління у загальнодержавному масштабі та підвищення ефективності функціонування й конкурентоспроможності більшості вітчизняних підприємств і організацій.

Сесійні засідання З’їзду відбувалися за такими напрямками: соціальна спрямованість, організаційна досконалість і конкурентоспроможність підприємств і організацій; права людини як споживача та їх захист; безпека продукції (послуг) та технічне регулювання; якість продукції (послуг) та стандартизація.

Були визначені необхідні кроки та висловлені рекомендації, які б сприяли прискоренню перетворення вітчизняних підприємств, організацій і установ на соціально спрямовані, забезпеченню їх ділової досконалості й конкурентоспроможності в умовах глобалізації та членства України у СОТ, а також створенню умов для суттєвого підвищення конкурентоспроможності економіки України в цілому.

У своєму виступі керівник робочої групи, що працювала за напрямком «Соціальна спрямованість, організаційна досконалість і конкурентоспроможність підприємств і організацій», президент Української асоціації якості Калита П.Я. наголошував на необхідності посилення мотивації власників і керівників організацій до підвищення досконалості їхніх організацій на базі стандартів та вище рівня норм стандартів шляхом розроблення і введення в дію додаткових механізмів державного заохочення, запровадження більш широкого інформування міжнародної спільноти про українські підприємства і організації, які досягли професійного визнання досконалості на загальнонаціональному та європейському рівнях. З цією ж метою запропоновано включити до антикризових програм та інших програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності економіки України, проект «Всеукраїнський діловий марафон «Сходження до вершин європейської досконалості», з урахуванням позитивного досвіду його реалізації з боку УАЯ.

Також мова йшла про необхідність суттєвого підвищення кваліфікації керівників і фахівців з питань сучасних методів та кращої практики забезпечення організаційної досконалості й конкурентоспроможності. Визначено цілий ряд необхідних заходів для забезпечення доступності та підвищення ефективності ресурсів, необхідних для роботи за цим напрямком. Перш за все необхідно сформувати вітчизняну інфраструктуру з надання професійної допомоги підприємствам, організаціям і установам у постійному вдосконаленні, розробити та запровадити програму наукових досліджень, спрямованих на підвищення рівня організаційної досконалості підприємств, організацій і установ, створити загальнонаціональну систему вивчення, узагальнення та розповсюдження кращої світової та вітчизняної практики вдосконалення компаній, а також досвіду у сфері підвищення ділової досконалості, накопиченого провідними міжнародними організаціями, такими як EOQ, EFQM, WAQ (Всесвітній альянс якості) та інш. Для підтримання зацікавленості власників і керівників українських підприємств слід активізувати діяльність з розповсюдження і використання в країні досвіду кращих вітчизняних підприємств, які досягли високого рівня ділової досконалості та отримали професійне європейське визнання з боку EFQM, зокрема, підприємств-членів Клубу лідерів якості України.

Але державної підтримки потребують не тільки підприємства, але і засоби масової інформації, що спеціалізуються на висвітленні питань якості й ділової досконалості.

Стосовно прав людини як споживача та їх захисту з великим запалом говорив Голова правління Всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України» Школьник Л.С. Зокрема він наголосив, що право людини на безпеку і гідне життя є конституційним і забезпечувати реалізацію цих прав має, перш за все, держава, але насправді їх важко відстоювати навіть у суді при наявності безсумнівних доказів. Крім того, покарання винних виробників чи реалізаторів недоброякісної продукції є для них настільки несуттєвим, що нівелюються всі титанічні зусилля споживача, який зважився захистити свої права.

Отже, для бодай найменших зрушень на краще у цій сфері конче потрібно завершити розробку та прийняти Державну цільову програму захисту прав споживачів і, враховуючи умови кризи, передбачити в ній антикризові положення й механізми впливу громадських споживчих організацій на дії влади у цій сфері. Потрібно вжити термінових заходів щодо реформування діючої державної системи технічного регулювання і захисту прав споживачів; внести відповідні зміни до законодавства; посилити контроль за якістю та безпечністю товарів на споживчому ринку країни; не допустити відміни обов’язкової сертифікації імпортованих продуктів харчування і парфумерно-косметичної продукції без введення компенсаторних механізмів контролю.

Делегати з’їзду зазначили, що сьогодні особливої уваги з боку влади потребує захист людини у трьох основних напрямках життєдіяльності: вживання продуктів харчування, питної води, медичних препаратів. У зв’язку з цим запропоновано прийняти Керівні принципи для захисту прав споживачів України на підставі одноіменного документу, прийнятого Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році.

Для забезпечення реальної, а не задекларованої якості продукції, що закуповується до Державного резерву країни і з метою підтримання національних виробників цілком доречно було б надавати перевагу вітчизняним підприємствам, які впровадили у себе систему управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO.

Роботою сесії «Безпека продукції (послуг) та технічне регулювання» керував директор Ліги виробників харчових продуктів Кузнєцов Г.Д. Він підвів підсумки роботи групи фахівців, що працювали над оцінюванням виконання резолюції попереднього з’їзду і розробленням пропозицій щодо подолання сьогоднішніх проблем країни у цій сфері.

Яскравим та надзвичайно емоційним був виступ президента Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Берзіної С.В., яка наголосила на необхідності прискорити процес гармонізації національних стандартів, що встановлюють вимоги до безпечності продукції; вирішити питання щодо фінансування робіт з гармонізації стандартів, у тому числі за цільові кошти проектів міжнародної технічної допомоги; за рахунок бюджетних коштів першочергово здійснювати гармонізацію тих стандартів, що будуть виконувати роль доказової бази для відповідних технічних регламентів. Крім того, вона звернула увагу учасників З’їзду на те, що немає належного контролю виконання вже прийнятих урядом програм, спрямованих на виправлення ситуації у сфері стандартизації.

Багато аспектів питання стандартизації в Україні потребують змін чинних законів і негайного прийняття нових. Так, для запровадження системи ринкового нагляду (з метою заміни перевірок всієї продукції на відповідність формальним вимогам стандартів на ризик-орієнтований контроль готової продукції щодо її безпечності) слід прискорити прийняття гармонізованого із законодавством Європейського Союзу закону України про ринковий нагляд.

Значним внеском у забезпечення належної якості продукції, на думку делегатів З’їзду, має стати і постійне інформування вітчизняних підприємств-виробників про переваги виготовлення продукції за вимогами технічних регламентів (з приводу яких виникла найзапекліша дискусія), це здебільшого не вимагатиме внесення суттєвих технічних змін у виробництво продукції, оскільки вітчизняні підприємства вже використовують стандарти, які можуть бути доказовою базою застосування технічних регламентів.

Делегати і гості З’їзду брали активну участь у обговоренні питань, запропонованих робочими групами Оргкомітету, пропонували своє бачення розв’язання найболючіших проблем, працювали, так би мовити, для себе — для полегшення власної роботи і покращення загальної ситуації у країні. Тож не дивно, що насамкінець їхній запал не вщух.

На сесії «Технічне регулювання; якість продукції (послуг) та стандартизація», роботою якої керував Редзюк А.М., директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект», знову йшлося про те, що вирішення багатьох проблем наших виробників та їхніх партнерів, як вітчизняних, так і зарубіжних, вимагає удосконалення нормативно-правової бази в Україні.

Отже, з метою підвищення ефективності вітчизняної економіки шляхом удосконалення національної стандартизації делегати З’їзду визнали за доцільне розробити концепцію функціонування інфраструктури якості та системи стандартизації, узгодженої з системою технічного регулювання та запровадження стандартів якості життя в Україні.

Запропоновано звернутися до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Держспоживстандарту для вирішення питання, про сприяння посиленню діяльності центральних органів виконавчої влади у проваджені стандартів з визначеним рівнем якості у законодавчо регульованій і не регульованих сферах з урахуванням світової та європейської практики та створення системи контролю якості та оцінки систем управління якістю у законодавчо не регульованій сфері.

Учасники З’їзду прийняли Звернення до Президента, Верховної Ради та Уряду та ухвалили Резолюцію.

20 травня 2009 року делегати 6-го Всеукраїнського з’їзду якості змогли відвідати семінари.


Ключові слова: Всеукраїнський з’їзд якості

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине в 202г. из-за обстрелов России пострадали 11000 человек, 2000 погибли За 11 месяцев оккупанты 59 тысяч раз обстреляли населенные пункты в 24
- 01.12.2023 10:33
ВАКС арестовал $1,5 млн криптоактивов экспредседателя Госспецсвязи Об этом пишет Специализированная антикоррупционная прокуратура.
- 30.11.2023 17:43
Медитації онлайн Медитація онлайн. Чому вона потрібна і як почати медитувати?
- 29.11.2023 15:58
Тест для дитини Баранчик у пляшці - як правильно його робити? Методика є проективною, спрямована на виявлення психологічного стану дитини
- 28.11.2023 16:26
9500 євро за незаконний перетин державного кордону: слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю Буковинські правоохоронці викрили 38-річного жителя села
- 27.11.2023 21:18
642 день войны: Главное 27 ноября - 642 день Украина противостоит полномасштабному вторжению России.
- 27.11.2023 18:11
Штормовой циклон не утихает. В Николаевской области обесточен 61 населенный пункт В Николаеве после 19:40 частично обесточен Корабельный
- 26.11.2023 18:07
У Херсоні знову пролунали вибухи У місті Херсоні знову пролунали вибухи
- 26.11.2023 15:53
Різдво: як правильно, що ставити на стіл, після якої зірки є і навіщо палити свічки? Чому неправильно називати Різдво 7 січня православним, а 25 грудня – католицьким
- 24.11.2023 13:40
Курс біткоїна 2024, прогноз Екс-глава Binance у СНД спрогнозував курс біткоїну на 2024 рік
- 24.11.2023 11:37

Всі новини