До уваги буковинців: хто звільняється від подання декларації

- 11.02.2009 12:40
До уваги буковинців: хто звільняється від подання декларації

З 1 січня 2009 року розпочалася кампанія з декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих протягом 2008 року.

Декларування у доходів фізичних осіб пов'язано з виконанням платниками податку вимог Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" згідно положень якого платники податку у відповідних випадках зобов'язані подати річну податкову декларацію або мають право подати декларацію для отримання податкового кредиту.

Звільнені від подання декларації
Платники податку звільняються від обов'язку подання декларації незалежно від видів та сум отриманих доходів , якщо вони:

-є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

-перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

-перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
-перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Якщо платники податку не підпадають під одну з перелічених вище категорій, то такі громадяни зобов'язані подати декларацію в залежності від отриманих доходів. Обов'язок громадянина з подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів, зобов'язаних подавати звітність з цього податку.

Види доходів, які необхідно включати в декларацію
Обов'язок подання декларації у громадянина виникає у разі:
- отримання протягом звітного року окремих видів прибутків, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не утримувався,
- у випадку отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом,
- при отриманні іноземних доходів.
Такі громадяни до 1 квітня поточного року зобов'язані подавати річну декларацію про доходи.
Крім того, у декларації при її обов'язковому поданні повинні знайти відображення такі доходи:
- вартість подарунків, отриманих від фізичних осіб, що були нотаріально посвідчені відповідно до статті 13 ;

- інвестиційний прибуток від здійснення операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах;

- дохід у вигляді вартості успадкованого майна;

- кошти або майно, отримані як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання;

- непогашена частина недоплати, що виникла внаслідок проведення остаточного розрахунку з громадянином, який припиняє трудові відносини з працедавцем;

- доходи від здачі в оренду фізичній особі нерухомого майна;

- позитивна різниця між сумою доходу у вигляді виграшу в азартні ігри в казино, інших гральних місцях чи домах та документально підтвердженим витратами, понесеними у зв'язку з отриманням такого доходу протягом такого року;

- при отриманні нецільової благодійної допомоги від фізичної особи у сумі, що перевищує 890 гривень;
- цільова благодійна допомога, що не використана її набувачем протягом встановленого строку та не повернена благодійнику;

- непогашена частина податку з доходів фізичних осіб утриманого з надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк працівником, який звільняється;

- невикористана сума страхового відшкодування надана громадянину на відновлення майна чи придбання нового майна, аналогічного втраченому, на його заміну, якщо платник податку втратив належний йому на правах власності застрахований об'єкт майна внаслідок його викрадення, зруйнування чи визнання непридатним для використання за наявності обставин непереборної сили.

Працівники - сумісники декларацій не подають, крім випадків викладених вище.
Податковий кредит

Деякі громадяни не зобов'язані, але мають право подати декларацію про доходи для отримання податкового кредиту. Суть податкового кредиту полягає в наданні права громадянину на зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу на суму певних витрат, які визначені Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб".

До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат. Такі документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту.

Перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту за 2008 рік
Платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі фактично понесені ним витрати:

· суму коштів або вартість майна, переданих громадянином у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не є більшим п'яти відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

· суму коштів, сплачених громадянином на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше 890 гривень, у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом 2008 року;

· частину суми процентів за іпотечним кредитом, фактично сплачених протягом звітного податкового року. Таке право виникає у разі, якщо за рахунок такого іпотечного житлового кредиту будується чи придбається житловий будинок (квартира, кімната), визначений таким громадянином як основне місце його проживання. Право на включення до складу податкового надається громадянину не частіше одного разу на 10 календарних років починаючи з року, в якому об'єкт житлової іпотеки придбається або починає будуватися;

· суми витрат платника податку із: штучного запліднення, незалежно від того, чи перебуває він у відносинах шлюбу з донором або ні; оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини.  

Обмеження права на нарахування податкового кредиту
1. Податковим кредитом може скористатися виключно громадянин України, який має індивідуальний ідентифікаційний номер.

2. Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу за рік, отриманого, як заробітна плата.

3. Якщо громадянин не скористався правом на нарахування податкового кредиту за підсумками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

4. Товари (роботи, послуги) повинні бути придбані в українських суб'єктів підприємницької діяльності.

5. Громадянин має право на податковий кредит тільки після закінчення року та заповнення річної податкової декларації про доходи.

6. До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені розрахунковими документами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і визначають суму таких витрат. Такі документи підлягають зберіганню громадянином.

Ким заповнюється декларація

Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати таке заповнення.

У разі коли уповноважена платником податку особа заповнює декларацію за винагороду або зобов'язана здійснювати таке заповнення, то така уповноважена особа несе відповідальність за порушення порядку заповнення та подання такої декларації на рівні відповідальності, визначеної законом для платника податку, а такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності.

Форма декларації

У 2009 році громадяни подають до органів державної податкової служби декларації за старою формою. Бланк декларації, затверджений наказом Головної ДПІ України від 21 квітня 1993 року №12 (Додаток №1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян).

Бланки декларацій безоплатно надаються податковими органами платникам податку на їх запит.
Допомога податкових органів в заповненні декларації

Платник податку до 1 березня року, наступного за звітним, має право звернутися із запитом до відповідного податкового органу з проханням заповнити річну податкову декларацію, а податковий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги із такого заповнення. Відмова посадової особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення декларації.

Запит платника податку щодо заповнення його річної декларації не поширюється на розділ декларації, у якому відображаються відомості щодо нарахування податкового кредиту, оскільки безпосередньо платником податку мають бути зазначені підстави для нарахування податкового кредиту і конкретні (документально підтверджені) суми витрат.

Запит платника податку щодо заповнення його річної декларації безпосередньо податковим органом повинен бути здійснений у письмовій формі. При цьому заявник обов'язково має зазначити, у який спосіб податковий орган може проінформувати його про відмову у заповненні його річної декларації (наприклад, надіслати відмову електронною поштою, рекомендованим листом або поінформувати особисто).

Обов'язки платника податку

Платники податку зобов'язані вести облік доходів і витрат у обсягах, достатніх для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі коли такий платник податку зобов'язаний подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податковий кредит.

Форми такого обліку та порядок його ведення визначено в наказі ДПА України від 16.10.03р. № 490 "Про затвердження форми обліку доходів і витрат платника податку з доходів фізичних осіб та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу.

Сплата та повернення сум за результатами поданої декларації

Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим органом, підлягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені законом. Згідно з Законом України від 21.12.00р. № 2181 - ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" - протягом тридцяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення про таке нарахування.

Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації, протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації.

Джерело: ДПА в Чернівецькій області


Ключові слова: Декларація, податкова служба, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Покупка та продаж нерухомості в умовах війни: що треба знати? Незважаючи на тривалий період повномасштабної війни
- 24.06.2024 13:00
Зеленський: Путіна потрібно стримати всіма можливими засобами Президент України Володимир Зеленський заявив, що російського
- 15.06.2024 16:18
Окупанти зводять нові укріплення вздовж траси Маріуполь-Донецьк Село Гранітне стає основною логістичною артерією
- 14.06.2024 15:53
На Буковині система БПД шукає психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю дітей Розпочався конкурс з відбору психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень
- 14.06.2024 11:05
Двоє підлітків втопилися з викладачем в селі Рухотин на Дністрі Отримавши повідомлення про подію, на місце виклику одразу виїхали слідчо
- 12.06.2024 12:56
Як оновити дані чоловіку в ТЦК, якщо він за кордоном? - відправити заяву поштою - зразок заяви З 13 червня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від
- 10.06.2024 16:08

Всі новини