Статистичні показники соціально-економічного становища Чернівецької області

- 14.01.2009 17:27
Статистичні показники соціально-економічного становища Чернівецької області

Промисловість

У січні–листопаді п.р. проти січня–листопада 2007р. темп росту обсягів промислового виробництва становив 105,4%, у листопаді п.р. порівняно з жовтнем п.р. – 91%, з листопадом 2007р. – 92,9%.

Темп росту обсягів виробництва у добувній промисловості у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2007р. становив 73,3%. Скоротилось виробництво продукції на підприємствах з видобування піску та гравію на 35,9%, каменю – на 22,6%.

В переробній промисловості обсяги виробництва продукції збільшились на 5,1%.

Підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв скоротили обсяги виробництва у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2007р. на 12,5%. Зменшились обсяги промислового виробництва на підприємствах з перероблення та консервування овочів та фруктів (на 50%), з виробництва олії (на 28,6%), какао, шоколаду, шоколадних і цукристих кондитерських виробів (на 8,4%), молочних продуктів та морозива (на 5,6%), хліба та хлібобулочних виробів (на 2,2%). Разом з тим, зріс випуск продукції на підприємствах з виробництва напоїв (на 23%), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (на 15,5%), м’яса та м’ясних продуктів (на 9,8%), рибних продуктів (на 1,7%).

Порівняно з січнем–листопадом 2007р. обсяги виробництва у легкій промисловості збільшились на 11,4% за рахунок зростання обсягів у текстильному виробництві у 2,1 раза, у виробництві шкіри та виробів зі шкіри – на 6,7%. Проте, у виробництві одягу з текстилю спостерігалось скорочення обсягів виробництва на 22,4%.

Порівняно з січнем–листопадом 2007р. підприємства з оброблення деревини та з виробництва виробів з деревини, крім меблів, збільшили обсяги виробництва на 1,2%, у тому числі з виробництва фанери, плит та панелей, шпону – на 21,3%. Проте, у лісопильному та стругальному виробництві і просочуванні деревини випуск продукції зменшився на 7%.

На 45% зросли обсяги виробництва порівняно з січнем–листопадом 2007р. у целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності, у тому числі на 51% – у поліграфічній діяльності.

На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості обсяги виробництва збільшились на 9,7% за рахунок зростання обсягів у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 16,8%. Разом з тим, у хімічному виробництві випуск продукції скоротився на 2,5%.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції перевищення рівня обсягів виробництва січня–листопада 2007р. склало 15,1%.

Зросли обсяги виробництва проти січня–листопада 2007р. у металургійному виробництві та у виробництві готових металевих виробів на 39,1%, в основному, за рахунок збільшення обсягів на підприємствах з виробництва готових металевих виробів на 42,9%.

У січні–листопаді п.р. проти січня–листопада 2007р. підприємства машинобудування збільшили обсяги виробництва продукції на 23%, у тому числі підприємства з виробництва машин та устатковання – на 31,2%, проте, зафіксовано зменшення обсягів виробництва на підприємствах з виробництва електричного, електронного та оптичного устатковання на 5,2%.

Підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води збільшили обсяги виробництва на 15,1%, у тому числі з виробництва електроенергії – на 32%.

Збільшилось виробництво продукції у промисловості 7 районів області. Найвищі темпи приросту спостерігалися у Глибоцькому (у 1,5 раза) та Хотинському (на 35,1%) районах. Скоротили обсяги виробництва порівняно з січнем–листопадом 2007р. підприємства Кельменецького (на 27,1%), Путильського (на 9,5%), Вижницького (на 8,9%) та Новоселицького (на 4,2%) районів.

У м. Чернівцях обсяги промислового виробництва збільшились на 0,6%, у м. Новодністровську – на 49%.

За січень–листопад п.р. промисловими підприємствами області було реалізовано промислової продукції на 2847,7 млн.грн.

У добувній промисловості реалізовано продукції на 33,3 млн.грн. або 1,2% від загальнообласного обсягу реалізованої промислової продукції.

Частка реалізованої продукції підприємствами переробної промисловості становила 74,3%. Підприємства цього виду діяльності реалізували промислової продукції на 2116,5 млн.грн.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв реалізовано 24,9% від загального обсягу реалізованої продукції промисловості по області або на 708,7 млн.грн.

Більше половини (53,3%) від обсягу реалізації підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв припадає на підприємства з виробництва м’яса та м’ясних продуктів. Частка обсягу реалізації промислової продукції підприємств з виробництва хліба та хлібобулочних виробів склала 8,9%, молочних продуктів – 5,6%, кондитерських виробів – 3,8%, олії – 3,1%.

Питома вага продукції, реалізованої підприємствами легкої промисловості, становила 5,1% від загальнообласного обсягу реалізації. Ними було реалізовано продукції на 145,8 млн.грн. На підприємства з виробництва одягу з текстилю та взуття припадало 56,1% від обсягу реалізованої продукції легкої промисловості.

Підприємствами металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів реалізовано продукції на 470,2 млн.грн. або 16,5% від загального обсягу по області.

В загальнообласному обсязі реалізації промислової продукції 11,8% належало підприємствам машинобудування. Цими підприємствами за січень–листопад п.р. було реалізовано продукції на 337,4 млн.грн.

Частка реалізованої промислової продукції підприємств целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності, з оброблення деревини та з виробництва виробів з деревини, крім меблів, хімічної та нафтохімічної промисловості, з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції становила 0,6–6,6%. Загалом ними було реалізовано продукції на 383,2 млн.грн.

Підприємства з виробництва меблів реалізували продукції на 65 млн.грн. (2,3% від загальнообласного обсягу реалізації продукції промисловості).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води обсяги реалізованої продукції становили 697,9 млн.грн. або 24,5% загального обсягу реалізованої промислової продукції області.

Серед районів області найбільше реалізовано промислової продукції підприємствами Хотинського (14,8% або на 420,2 млн.грн.), Герцаївського (7,8% або на 222 млн.грн.), Сокирянського (5,9% або на 167,7 млн.грн.), Новоселицького (5,6% або на 159,2 млн.грн.) та Кіцманського (5,2% або на 147 млн.грн.) районів. Не досягли одного відсотка загального обсягу реалізації підприємства Глибоцького (0,8% або на 23,8 млн.грн.), Кельменецького (0,7% або на 21,2 млн.грн.) та Путильського (0,4% або на 11,1 млн.грн.) районів.

Підприємства м.Чернівців реалізували промислової продукції на 1439,6 млн.грн. або 50,6% від загального обсягу реалізації по області, м.Новодністровська – на 41,2 млн.грн. або 1,4% відповідно.

Cільське господарство

Обсяг валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2005р.) у січні–листопаді п.р. становив, за розрахунками, 1850,4 млн.грн., що на 0,4% більше, ніж у січні–листопаді 2007р. У сільськогосподарських підприємствах відбулося збільшення обсягу сільськогосподарського виробництва на 23,5%, у господарствах населення – зменшення на 3,3%.

За січень–листопад п.р. господарствами всіх категорій вироблено 54,8 тис.т м’яса у живій вазі, 307,2 тис.т молока та 339,4 млн.шт. яєць. У порівнянні з січнем–листопадам 2007р. обсяг виробництва яєць та м’яса збільшився відповідно на 16,6% і 5,7%. Поряд з цим, через скорочення поголів’я корів продовжувалась негативна тенденція зменшення виробництва молока (на 4,9%).

На 1 грудня п.р., за розрахунками, у господарствах всіх категорій утримувалось 152,6 тис. голів великої рогатої худоби (з них 80 тис. корів), 184,1 тис. свиней, 61,1 тис. овець і кіз та 3,2 млн. голів птиці. Порівняно з 1 грудня 2007р. в області відбулося збільшення поголів’я овець і кіз на 8% (на 4,5 тис. голів) та птиці – на 17,3% (на 467,5 тис. голів). Водночас великої рогатої худоби поменшало на 2,4% або на 3,7 тис. голів (у тому числі корів – на 3,8% або на 3,1 тис.), свиней – на 4,7% (на 9,1 тис. голів).

За січень–листопад п.р. агроформуваннями реалізовано сільськогосподарської продукції на 333,6 млн.грн., що у 1,6 раза більше, ніж за відповідний період минулого року.

У січні–листопаді п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за всіма напрямками зросли на 42,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 14,9%, тваринництва – на 49,8%.

На 1 грудня п.р. у сільськогосподарських підприємствах і підприємствах, які займаються зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 88,1 тис.т зернових (у тому числі пшениці – 50,3 тис.т), що у півтора раза більше, ніж на 1 грудня 2007р.

Будівельна діяльність

За січень–листопад п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на 954,4 млн.грн., що становило 99,3% до січня–листопада 2007р.

Нарощення обсягів будівельних робіт спостерігалося у Глибоцькому – у 1,7 раза, Хотинському – на 40%, Сторожинецькому – на 29,5%, Сокирянському – на 22,7% та Заставнівському – на 11,5% районах.

Найбільший спад обсягів будівельних робіт відбувся у Кельменецькому – на 69,2% та Герцаївському – на 41,9% районах.

У м.Чернівцях обсяги будівельних робіт зменшились на 5,6%, у м.Новодністровську – збільшились на 5,1%.

У січні–листопаді п.р. не працювало 2 будівельні підприємства (у січні–листопаді 2007р. – 13).

Із загальної кількості підприємств 47,3% наростили обсяги будівництва (за січень–листопад 2007р. – 46,1%), з них 34,6% – на 120% і більше.

Транспорт

За січень–листопад п.р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) 2,7 млн.т вантажів, виконано вантажооборот в обсязі 750,9 млн.ткм.

У порівнянні з січнем–листопадом 2007р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 14,4%, вантажооборот – у 1,6 раза.

Пасажирським транспортом за січень–листопад п.р. перевезено 73,8 млн. пасажирів, що на 1,4% менше, ніж за січень–листопад 2007р. Обсяг пасажирообороту збільшився на 10,7% і становив 997,9 млн.пас.км.

Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) становив 34,6 млн. пасажирів або 46,8% від загального обсягу перевезень всіма видами транспорту, пасажирооборот – 773,8 млн.пас.км або 77,5%. У порівнянні з січнем–листопадом 2007р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 8,7%, а пасажирооборот – на 16,5%. В обсязі пасажирських перевезень автомобільного транспорту 38,8% становила частка приватних підприємців-фізичних осіб.

Міським електротранспортом за січень–листопад п.р. перевезено 39,3 млн. пасажирів, з них 54,8% – з платним проїздом, виконано пасажирооборот в обсязі 216,2 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–листопадом 2007р. ці показники зменшились на 8,8%. У загальних обсягах пасажирських перевезень та пасажирообороту питома вага міського електротранспорту складала 53,2% та 21,7% відповідно.

Авіаційним транспортом за січень–листопад п.р. перевезено 6,4 тис. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 7,9 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–листопадом 2007р. обсяг перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшилися у 9,1 раза та у 15,8 раза відповідно.

Фінанси

За січень–жовтень п.р. до місцевих бюджетів надійшло 2689,6 млн.грн. доходів, що на 65,6% більше, ніж за січень–жовтень 2007р. В структурі дохідної частини бюджетів 74,1% складали офіційні трансферти, 18,7% – податкові надходження.

Видаткова частина бюджетів становила 2466,9 млн.грн., що на 63% більше, ніж за січень–жовтень 2007р. З них: на фінансування соціально-культурних заходів було спрямовано 1416,7 млн.грн. З цих коштів частка на освіту становила 42,8%, охорону здоров’я – 26,8%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 24,2%, інші соціально-культурні заходи – 6,2%.

За результатами роботи за січень–жовтень п.р. підприємствами області (крім малих і сільськогосподарських підприємств) одержано фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у розмірі 114 млн.грн. прибутку. Загалом 63,5% підприємств роботу за січень–жовтень п.р. завершили з позитивним результатом.

Зобов’язання банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 листопада п.р. становили майже 1948 млн.грн. і збільшилися впродовж січня–жовтня п.р. на 24,5%.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів за січень–жовтень п.р. становив 142,7 млн.дол.США, імпорту – 169,5 млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом минулого року експорт збільшився на 13,6%, а імпорт – у 1,5 раза. За цей період у зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 26,8 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84.

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 68 країн світу, основними з яких були Російська Федерація, Німеччина, Італія, Польща, Білорусь та Румунія.

Основу товарної структури експорту становили поставки механічного та електричного обладнання (32,2% від загального обсягу експортованих товарів), недорогоцінних металів та виробів з них (17,8%), товарів групи текстилю та виробів з текстилю (15,2%), деревини та виробів з неї (14,3%), імпорту – текстилю та виробів з текстилю (19,9% від загального обсягу імпортованих товарів), недорогоцінних металів та виробів з них (16,4%), транспортних засобів та шляхового обладнання (14,4%), механічного та електричного обладнання (13,8%), полімерних матеріалів, пластмас та каучуку (9,7%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (7,6%).

За січень–жовтень п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 15,1 млн.дол.США, з якої виготовлено продукції на 24,4 млн.дол.США.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад п.р. становив 6031 млн.грн., що на 20,5% більше обсягу січня–листопада 2007р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–листопад п.р. у порівнянні з січнем–листопадом 2007р. збільшився на 5,9% і становив 180,6 млн.грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–листопад п.р. в цілому по Україні становив 119,8% (за січень–листопад 2007р. – 114,2%).

По області індекс споживчих цін з початку п.р. становив 116,1% (за січень–листопад 2007р. – 115,1%).

Індекс цін виробників промислової продукції по Україні за січень–листопад п.р. становив 123,5%, по Чернівецькій області – 123% (за січень–листопад 2007р. – 119,5% та 114,8% відповідно).

Доходи населення

Розмір середньомісячної номінальної (нарахованої) заробітної плати в середньому на одного штатного працівника за січень–жовтень п.р. становив 1372 грн., що на 35,4% більше, ніж у відповідному періоді 2007р. Реальна заробітна плата (з урахуванням росту споживчих цін) зросла на 7,7%.

Вищим за середній показник по економіці області був рівень заробітної плати у працівників фінансових установ – 2671 грн., державного управління – 2308 грн., будівництва – 1753, підприємств з виробництва машин та устатковання – 2106 грн.

Значно нижчим залишилася заробітна плата у працівників підприємств з виробництва гумових та пластмасових виробів – 674 грн., готелів та ресторанів – 722 грн., сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг – 789 грн.

Збереглася значна диференціація рівня оплати праці і серед працівників регіонів області. Найвищий рівень заробітної плати традиційно був у м.Новодністровську (1971 грн.) та перевищував відповідний показник по області на 43,7%, а найнижчий – у Новоселицькому районі (1132 грн.) – на 17,5% менше середнього рівня по області.

Сума невиплаченої заробітної плати (з урахуванням економічно активних підприємств, підприємств-банкрутів, а також економічно неактивних підприємств області) на 1 листопада п.р. становила 1920,7 тис.грн., що на 30% або на 821,5 тис.грн. менше, ніж на початок 2008р.

Станом на 1 листопада п.р. вчасно не отримали заробітну плату 298 штатних працівників економічно активних підприємств або 0,2% загальної кількості працівників.

За січень–листопад п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 14,3 тис. сімей (90,7% від сімей, які за ними звернулися). Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у листопаді п.р. становила 99,2 грн. проти 96,3 грн. у листопаді 2007р.

Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 11,9 тис. сімей (89,8% від сімей, які за ними звернулися). Середня сума призначеної у листопаді п.р. субсидії цього виду становила 503,6 грн. проти 430,6 грн. у листопаді 2007р.

За січень–листопад п.р. населенню області було нараховано до сплати за житло та комунальні послуги 184,5 млн.грн. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів (без сум, перерахованих відділами субсидій), 192 млн.грн., що становило 104 % до сум нарахувань. В порівнянні з січнем–листопадом 2007р. рівень сплати збільшився на 6,8 в.п.

Заборгованість населення області з платежів за житлово-комунальні послуги станом на 1 грудня п.р. становила 37,3 млн.грн.

Ринок праці

На початок грудня п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 15,5 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 8% більше, ніж на 1 грудня 2007р., більшість з них (94,6%) мали офіційний статус безробітних. Серед безробітних жінки складали 57,6%, молодь у віці до 35 років – 36,4%. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення працездатного віку становив 2,7% (на 1 грудня 2007р. – 2,6%).

За сприяння державної служби зайнятості у січні–листопаді п.р. було працевлаштовано 18603 особи, що на 0,6% менше, ніж у січні–листопаді 2007р. Із зазначеної кількості 390 осіб отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а 349 осіб організували власну справу за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю. Серед працевлаштованих у листопаді п.р. 45,1% становили жінки, 49,5% – молодь у віці до 35 років та 11,2% – особи, які потребували особливого соціального захисту.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–листопаді п.р. становив 40,9% і порівняно з січнем–листопадом 2007р. зріс на 2,5 в.п. Без вирішення питання працевлаштування з обліку державної служби зайнятості у січні–листопаді п.р. було знято 11365 осіб, що на 27,6% менше, ніж у січні–листопаді 2007р.

Демографічна ситуація

На 1 листопада п.р. в області, за оцінкою, проживало 904,2 тис. осіб, з них 376,8 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 527,4 тис. осіб – в сільській місцевості. Упродовж січня–жовтня п.р. чисельність наявного населення області зменшилася на 268 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів склало 0,4 особи.

Населення області зменшується виключно за рахунок природного скорочення – 918 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення (650 осіб).

Природне скорочення населення зафіксовано у шести районах області – Заставнівському, Кельменецькому, Кіцманському, Новоселицькому, Сокирянському та Хотинському. У м.Новодністровську зафіксований природний приріст населення 39 осіб, а в м.Чернівцях – природне скорочення 85 осіб.

Природне скорочення населення у січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2007р. зменшилося на 711 осіб (на 43,6%).

Кількість народжених за січень–жовтень п.р. збільшилась порівняно з січнем–жовтнем 2007р. на 652 особи або на 7,6% і становила 9257 осіб. Інтенсивність народжуваності по області збільшилась з 11,4 до 12,3 особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована в Путильському (18,8 особи), Сторожинецькому (16,3) та Вижницькому (15,5) районах, а найменша – у Новоселицькому (9,6 особи на 1000 жителів).

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (13,1 проти 11,1 особи на 1000 жителів).

У січні–жовтні п.р. рівень смертності в області порівняно з січнем–жовтнем 2007р. зменшився з 13,6 до 13,5 померлих на 1000 жителів.

Найвищий рівень смертності у січні–жовтні п.р. зафіксовано у Кельменецькому районі (19,8 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (5,8 особи).

Рівень смертності у сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (14,9 проти 11,5 особи на 1000 жителів).

У січні–жовтні п.р. зафіксовано 5884 шлюби, порівняно з січнем–жовтнем 2007р. відбулося їх зменшення на 14,8%. Інтенсивність вступу до шлюбу зменшилася з 9,2 до 7,8 події на 1000 жителів. Частота одружень була найбільшою у м.Чернівцях (9,5 події на 1000 жителів), а найменшою – у Кельменецькому районі (5,8 події).

У січні–жовтні п.р. на 1000 жителів припало 3,5 розлучення. Кількість розлучень за цей період порівняно з січнем–жовтнем 2007р. зменшилась на 8,6% і становила 2651. Найвищий рівень розлучуваності спостерігався в Сокирянському районі (4,2 події на 1000 жителів), містах Чернівцях та Новодністровську (по 4 події), а найнижчий – у Глибоцькому та Герцаївському районах (відповідно 2,5 та 2,6 події на 1000 жителів).

Міграційний приріст населення у січні–жовтні п.р. становив 650 осіб. Інтенсивність міграційного приросту у розрахунку на 1000 жителів становила 0,9 особи.

Приріст населення в результаті міжрегіональної міграції у січні–жовтні п.р. становив 446 осіб. В інші регіони України вибуло 2887 осіб, а прибуло з них 3333 особи. За межі країни виїхало 266 осіб, приїхало з інших країн 470 осіб.

Міграційне скорочення населення області в січні–жовтні п.р. зафіксовано майже у всіх районах області. Його рівень був найбільшим у Вижницькому районі (9,4 особи на 1000 жителів). Поряд з цим, спостерігався міграційний приріст населення у Кельменецькому та Кіцманському районах. У м.Чернівцях був зафіксований міграційний приріст (11 осіб на 1000 жителів), а у м.Новодністровську – міграційне скорочення (2,3 особи).

Криміногенна ситуація

Органами внутрішніх справ за січень–листопад п.р. зареєстровано 4708 злочинів, що в порівнянні з січнем–листопадом 2007р. більше на 1,7%. Частка тяжких та особливо тяжких злочинів становила 38%, що менше на 0,2 в.п., ніж за січень–листопад 2007р.

Від злочинів постраждало 2878 осіб (загинуло 130 осіб), з яких 533 – жінки, 125 – неповнолітні, 105 – пенсіонери.

Виявлено 2809 осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них 95,9% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 6,2% – неповнолітні, 15,6% – жінки, 77,1% – на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

Джерело: Головне управління статистики у Чернівецькій облас


Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

США продовжили захист біженців з України Американські власті продовжили термін дії гуманітарних дозволів на
- 02.03.2024 16:24
Соціальна виплата під час війни - саме в таку шахрайську пастку минулої доби потрапили дві буковинки Шахраї продовжують ошукувати довірливих громадян, розповсюджуючи
- 02.03.2024 12:11
Через 100 років Європи у тому вигляді, в якому вона є зараз, просто не буде Зменшувана народжуваність стосується не тільки України та Європи, а й
- 28.02.2024 12:04
ДБР викрило посадовця департаменту Укртрансбезпеки, який систематично вимагав кошти від підприємців Вінниччини Підрозділ ДБР, за підтримки СБУ, розкрив факт корупції серед посадовців
- 28.02.2024 11:03
Сильний землетрус стався у Туреччині Землетрус магнітудою 4,6 стався у Туреччині.
- 27.02.2024 20:17
За замах на вбивство односельчанина судитимуть буковинця Поліцейські зібрали докази вини 54-річного жителя Чагорської громади
- 27.02.2024 13:30
Підвищення податків наразі не розглядається в українській владі Питання підвищення податків наразі не розглядається в українській владі, щоб
- 27.02.2024 13:08
Два поліцейських були вбиті, а ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілу Сумщини Тіла двох поліцейських були витягнуті з-під завалів, а
- 26.02.2024 15:49
Що таке антифрод? Шахраї 2023 року вкрали у клієнтів банків — у 1,5 разу більше, ніж
- 26.02.2024 15:27
Event Videographer London In the vibrant city of London, where history meets
- 22.02.2024 12:46

Всі новини