Не розлучайтеся з комп'ютером - користування інтернетом розвиває розум
Інтернет міняє принципи роботи людського мозку, розвиваючи здатність оперативно приймати рішення і обробляти великі об'єми інформації, але ціною таких навиків, як уміння приділяти увагу нюансам і виразу обличчя
- 27.10.2008 00:00


Сторінки: 1