35
3

ПТУ №8 м. Чернівці

ПТУ №8 м. Чернівці

Телефон: (03722) 61970

Адрес: м. Чернівці, вул. Руська, 198

Наші контакти

Наша адреса: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 198.

Тел.-факс: 03722-61970.

e-mail: ptu8_cv@i.ua

Директор: Цвірінько Роман Степанович.  Заступники директора: з навчально-виробничої роботи - Степікова Тамара Вікторівна, з навчальної роботи - Скрипничук Лариса Василівна, з виховної роботи - Іванійчук Сніжана Михайлівна. Старший майстер - Юріїв Марія Василівна.

Телефон бухгалтерії: 8-03722-60915.

Як і чим до нас доїхати

Маршрутними автобусами №№ 2, 9, 9а, 20, 26, 33, 34 або тролейбусом № 2 до зупинки „Училище”.

1. Загальна характеристика навчального закладу

Училище засновано у 1979 році як середнє професійно-технічне училище на умовах загальнодержавної форми власності з плановим контингентом учнів у 480 чол., Наказом Державного комітету УРСР по профтехосвіті Міністерством легкої промисловості УРСР від 21.05.1979 р. № 141/193. Професійно-технічне училище № 8 згідно наказу управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації № 313 від 03.09.1999 р. визнано професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня.

За результатами ліцензування (ліцензія серія АА № 903503 від 22.06.2004 р. протокол № 51, ліцензія серія АВ № 301026 ДАК від 31.10.2006 р. протокол № 63) училище готує кваліфікованих робітників за професіями:

- 7433.2 кравець;

- 8263.2 вишивальниця;

- 8263.3 швачка;

- 5122 кухар;

- 7412.2 кондитер;

- 5123 офіціант;

- 5123 бармен;

- 4221 агент з організації туризму;

- 5142 покоївка;

- 5221черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату);

- 4222 адміністратор.

Для слухачів центру зайнятості училище здійснює підготовку та перепідготовку за професіями: кравець, швачка, вишивальниця, кухар, кондитер, офіціант.У 2010-2011 році за кошти громадян здійснювалась підготовка з професій кравець та адміністратор. У 2011 році контингент учнів складав 543 чол.

Нині ПТУ №8 - це сучасний навчально-виробничий комплекс, до якого входять навчально-адміністративний корпус з 15 кабінетами спецдисциплін та загальноосвітніх предметів, добре обладнані виробничі майстерні, бар-лабораторія,спортивна зала та майданчик, актова зала, одна з найкращих бібліотек серед ПТНЗ області, їдальня,гуртожиток на 480 місць.

При гуртожитку є медпункт, ізолятор, кімнати відпочинку, готель.

2. Матеріально-технічна база

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу здійснюється шляхом ефективного використання 15 навчальних кабінетів, 12 навчально-виробничих майстерень, двох компютерних класів, доступу до ресурсів мережі Інтернет, що забезпечують проведення занять в одну зміну. На даний час оновлення та вдосконалення навчально-матеріальної бази здійснюється за рахунок позабюджетних коштів.

До 2015 року планується:

Продовжити роботу по зміцненню і збереженню матеріально-технічної бази, поліпшення умов праці та навчання учнів, працівників;
Здійснити капітальний ремонт опалювальної системи, системи водопостачання холодної та гарячої води;
Здійснити капітальний ремонт даху гуртожитку, спортивного комплексу, навчального корпусу, навчально-виробничих майстерень;
Здійснити капітальний ремонт актової зали та придбати 200 посадочних крісел;
Оновити та укомплектувати меблями кімнати гуртожитку;
Придбати окремі види сучасного обладнання.

3. Кадровий склад

Навчально-виховний та навчально-виробничий процеси підготовки кваліфікованих робітників забезпечують 15 викладачів у т.ч. 11 штатних осіб, 27 майстрів в.н., 7 вихователів, практичний психолог, соціальний педагог, методист, які мають значний досвід навчально-методичної та виховної роботи з учнями, високу професійно-практичну підготовку. Якісний склад педагогічного колективу характеризується наступними показниками:

- методист – 3 особи;

- спеціаліст вищої категорії – 11 осіб;

- старший викладач – 4 особи;

- спеціаліст першої категорії – 13 осіб;

- спеціаліст другої категорії – 5 осіб;

- спеціаліст – 10 осіб.


12 осіб нагороджено знаком "Відмінник освіти", 3 особи – знаком "Антон Макаренко", 18 осіб почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до "Типового положення про атестацію педагогічних працівників України" педагогічні працівники проходять атестацію згідно визначених термінів.

Виходячи зі стратегічної мети навчального закладу, покласти в основу кадрової політики заходи щодо підвищення рівня якості викладацького складу, націлити обдарованих молодих викладачів, майстрів в.н. на навчання у вищі навчальні заклади.

 

4. Навчально-методичне забезпечення

Освітня діяльність училища ґрунтується на концептуальних засадах національної доктрини розвитку освіти, Законах України "Про освіти", "Про профтехосвіту", Державної національної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття), на гуманістичних традиціях світової, вітчизняної та власної освіти, науки і культури, Положення про організацію навчального процесу у закладах профтехосвіти, наказів, розпоряджень, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших нормативних документів.

Для організації підготовки кваліфікованих робітників з усіх професій розроблені робочі навчальні плани згідно стандартів.. З усіх загальноосвітніх та спеціальних навчальних дисциплін розроблені робочі навчальні програми та поурочно-тематичні плани, розглянуті та схвалені відповідними методичними обєднаннями і затверджені заступниками директора; створені науково-методичні комплекси дисциплін. Велика увага приділяється розробці навчально-методичного забезпечення, продовжується його вдосконалення і підготовка в електронному вигляді.

Продовжується робота з підготовки та видання змістовних навчальних посібників, іншої необхідної навчально-методичної літератури, у тому числі і на електронних носіях. Розширюється інформаційна база навчального процесу за рахунок вдосконалення роботи бібліотеки, компютерних лабораторій, виходу в Інтернет.

Педагогічний колектив працює над удосконаленням методів та прийомів навчання, апробації інформаційно-навчальних та інших інноваційних технологій. Розробляється механізм функціонування навчального закладу в режимі інноваційно-експериментального розвитку.

 

5. Формування контингенту


З метою формування якісного контингенту учнів здійснюється:


- інформування громадськості про педагогічну діяльність, здобутки у підготовці фахівців, співробітництво з виробничими підприємствами та організаціями, виховну роботу з учнями;

- постійно діючі звязки із засобами масової інформації;

- заходи щодо надання певної цілеспрямованості в роботу ради працевлаштування, встановлення ділових звязків з підприємницькими структурами, центрами зайнятості населення тощо;

- удосконалення системи профорієнтаційної роботи з молоддю за рахунок співробітництва із школами, гімназіями міста та області, створення профільних класів у школах міста.

За результатами ліцензування (ліцензія серія АB № 482429 від 13.08.2009 р., рішення про видачу ліцензії ДАК від 04.05.2009 р. протокол № 78) училище готує кваліфікованих робітників за професіями: 8263.2 швачка, 7433.2 кравець, 8263.2 вишивальниця, 4221 агент з організації туризму, 5122 кухар, 7412.2 кондитер, 5123 офіціант, 5123 бармен; (ліцензія серія АB № 552136 від 11.10.2010 р., рішення про видачу ліцензії ДАК від 24.06.2010 р. протокол № 84) училище готує кваліфікованих робітників за професіями: 5142 покоївка, 5221 черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату), 4222 адміністратор.

 

6. Фінансове забезпечення

З метою забезпечення фінансової стабільності продовжується робота щодо пошуку джерел позабюджетного надходження коштів за рахунок виробничого навчання, виробничої практики, створення додаткових послуг, відкриття нових професій.


Завжди бути у курсі всіх подій - запорука навчання конкурентно-спроможних кваліфікованих робітників для легкої промисловості, громадського харчування та сфери обслуговування.

Професії, яким навчають у нашому училищі

ШВЕЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Сьогодні в легкій промисловості працюють робітники близько 800 різних професій і спеціальностей, майже 350 з цих професій – швейні.

Найбільш масовими професіями швейного виробництва є: кравець масового та індивідуального виготовлення одягу (жіночого і чоловічого верхнього одягу), закрійних, швея-мотористка, спец-мотористка, швея-ручниця, прасувальниця, слюсар-ремонтник швейного устаткування, вимірювальник-контролер тканин, крейдувальник, настилальник, наколювальник контрольних точок на деталях тощо.

У нашому училищі за професією “кравець” на базі СПТУ учні навчаються з 1992 року, а ТУ – 1993 року.

Професія кравця швейного виробництва дає великі можливості для розвитку різних здібностей. Наприклад, нахил до малювання розвивається в процесі вивчення моделювання одягу, нахил до техніки – під час вивчення швейних машин, обладнання для волого-теплової обробки виробів.

Викладачі спецпредметів Шаламонова Ольга Олексіївна та Товкач Ірина Володимирівна разом з майстрами виробничого навчання дають учням знання з історії швейної справи, основ матеріалознавства, класичних і спеціальних технологій обробки тканини, їх оздоблення; навчають правильно вибирати режим роботи, шити вироби з різних тканин, знімати мірки для пошиття одягу, виконувати всі швейні операції.

Наші кравці вивчають процес виготовлення одягу, який складається з трьох етапів: моделювання – розробка чи вибір фасону, конструювання – побудова викройок, і нарешті пошиття, що включає в себе різноманітні прийоми та способи повузлової обробки деталей виробу та пошиття одягу. Вони засвоюють правила знімання мірок, побудову креслення та технологію по вузлової обробки.

Засвоїти прийоми та способи повузлової обробки деталей краще наочним шляхом. Тому майбутнім кравцям демонструється велика кількість малюнків, які доповнюють розповідь та показують послідовність технології по вузлової обробки кожного варіанта тієї чи іншої деталі та зразки обробки вузлів.

Незалежно від спеціалізації кравець також повинен вміти визначати текстильний матеріал, вибирати відповідний спосіб його обробки, конструювати основу плаття і виконувати технічне моделювання різних моделей. Йому необхідно знати основи матеріалознавства і технології швейного виробництва, правила організації робочого місця і техніки безпеки, основи економіки, вміти обслуговувати машини та усувати в них нескладні несправності. Успішному володінню професії кравця сприяють хороші знання з математики, фізики, хімії, малювання, анатомії та фізіології людини, а також акуратність, уважність, ретельність, ввічливість.

ХУДОЖНЯ ВИШИВКА

За професією “вишивка ручної роботи” учні навчаються з 1996 року. Вишивальниці вивчають загальну теорію української народної вишивки, її історію, розвиток, орнаменти, композиції української народної вишивки, закони композиції, застосування символів, знаків, поєднання кольорів у вишивках різних регіонів України; вчаться складати композиції орнаментів для певного виробу, розробляти візерунки для вишивок інтерєрного і одягового призначення, збільшувати чи зменшувати візерунки, переносити їх на тканину, «читати» візерунки української народної вишивки, добирати візерунок, тканину, нитки за товщиною і кольором, володіти техніками вишивки, дотримуватись правил безпеки праці.

Мистецтву художньої вишивки, прищеплення естетичного ставлення до навколишнього середовища, розвитку художнього мислення, відродження народних традицій навчає учнів майстер виробничого навчання Савраневська Фаїна Олександрівна, яка працює в училищі з 1998 року, має вищу освіту. У своїх вишитих роботах учні відображають розмаїтість навколишнього життя, свої думки та почуття, красу рідної природи, яка завжди була джерелом творчої наснаги і в художніх образах лягала на полотно.

Наші учні можуть прикрасити вишивкою інтерєр квартири, постільну та столову білизну, сумку і шарф, блузу і сукню, чоловічу сорочку, пальто тощо.

Своїми роботами задоволені не тільки учні, але й їхні батьки, адже кожну вишиту річ можна використати: беручи шлюб, стати на рушник, вишитий власними руками, у композиції якого втілена мрія про щасливе родинне життя, злагоду, любов, статок – все, про що мріє кожна дівчина.

Вишивка – це не тільки художнє оформлення речей, а й мистецтво оригінального бачення світу, відтвореного специфічними художніми засобами. Це давнє і вічно молоде мистецтво. Секрет його молодості – зберігати красу і дарувати радість. Речі з вишивкою користуються великою популярністю в нашій країні й за кордоном. На сьогодні профілем художньої вишивки оволоділи більше 200 учениць.

 

КУЛІНАРНИЙ ПРОФІЛЬ ТА СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Велике щастя змолоду відкрити своє покликання. Бути впевненим, що ти на вірному шляху, а твоя “професія кухар”, кондитер по-справжньому корисна і необхідна в житті людини. Професія “кухар, кондитер” почесна, коли ми даруєм їй звитягу, натхнення, чесність і свої мрії, так і живи, щоб час ішов немарно і без толку не старіли роки, щоб до байдужості була непримиренною твоя професія завжди!

Всебічний розвиток здібностей і творчої активності в обраній професії „кухар, кондитер” – є обовязковою умовою у підготовці кваліфікованого працівника для підприємств масового харчування всіх форм власності.

 

Кухар, кондитер

Наш час диктує свої закони: Ми перекушуємо на ходу, стоячи ковтаємо скупі бутерброди. А що вдома? Пельмені з найближчого кіоску, напівфабрикати, які швидко готуються у мікрохвильовій печі, нескінченні бутерброди, сік з баночки, риба з поліетиленової упаковки... Сумно. А може, приготувати щось корисне та смачне? Головне вміти.

Більшість українських страв – поєднання різних продуктів харчування рослинного та тваринного походження. І якщо захотіти, то уся смакота з апетитними назвами готується зі звичайних продуктів – із мяса, риби, овочів, ягід – наших, рідних, земних. А виходить щось неземне та чарівне і ми навчимо вас цьому, адже наша професія одна з древніх, чудодійних та лікувальних у своєму роді професій. І це професія “кухар, кондитер”.

Саме в лабораторіях ПТУ № 8 майстри виробничого навчання разом з викладачами спецпредметів навчать готувати різні смачні страви, їх естетично оформляти та подавати. І саме учнів ПТУ № 8 запрошують та радо хочуть бачити на підприємствах громадського харчування нашого міста.

 

Офіціант, бармен

Професія офіціанта та бармена може принести радість і почуття задоволення тому, хто любить роботу живу і різноманітну, деякою мірою навіть артистичну. Він посміхається доброзичливо, тонко, трохи поблажливо. Кожний робочий день офіціанта та бармена – ціла енциклопедія психологічних контактів із найрізноманітнішими за віком і характером людьми. Люди різні, а потреби у них одинакові – відпочити, пообідати чи повечеряти, відсвяткувати визначну дату.

Офіціант та бармен повинен активно формувати перше враження відвідувачів не тільки про себе, але й про свій заклад ресторанного господарства. Тому йому необхідні такі якості як:

- акуратність;

- підтягнутість;

- комунікабельність;

- урівноваженість;

- тактовність;

- передбачливість;

- елегантність.

Техніка обслуговування в кафе чи ресторані не така й проста справа, як може здатися на перший погляд. Складність полягає в тому, що поряд з десятками писаних правил існує сотня неписаних. Тут офіціанту може допомогти інтуїція, фантазія, творчість і внутрішня культура.

Успішна робота офіціанта та бармена – це мистецтво, де він показує свою оперативну творчість та професійний рівень.

Сьогодні характер і умови праці офіціанта та бармена в корені змінились. Завдяки створенню розгалуженої мережі державних і приватних кафе, ресторанів, барів, казино, потреба у кваліфікованих офіціантах та барменах існує постійно. Професійно – технічне училище № 8 здійснює підготовку кваліфікованих офіціантів та барменів ІV розряду. На теоретичних заняттях в училищі, проходженні виробничого навчання в навчальній бар-лабораторії та на виробництві учні опановують секрети майстерності обслуговування та мистецтва гостинності. Викладачі та майстри виробничого навчання з любовю передають свій досвід та майстерність нашим учням, а після закінчення навчання вони працевлаштовують своїх вихованців у кращі заклади ресторанного господарства.

 

АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

Основа діяльності професії „Агент з організації туризму ” – це робота з розробки турів, їх ринкова реалізація і організація споживання.

Активізація діяльності туристичної сфери забезпечується наявністю розвиненої індустрії туризму, створенням ринку туристичних послуг, забезпеченням галузі кваліфікованими кадрами.

Основним ринковим продуктом у туризмі є тури – спеціально розроблені програми в комплексі з системою заходів для їх реалізації, спрямовані на задоволення мети відпочинку.

 

Покоївка, черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату), адміністратор.

Важливою складовою частиною інфраструктури туризму є готельне господарство. Завдання покоївки зустрічати і розміщувати гостей, здійснювати щоденне, поточне і генеральне прибирання номерів.

Черговий по поверху повинен вміти розміщувати у номерах на поверсі громадян, яких направляє адміністратор, здійснювати контроль за чистотою приміщень, контролювати якість виконання посадових обовязків покоївками та прибиральницями на поверсі.

Адміністратор забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, консультує їх з питань наявних послуг.

Яку професію обрати - залежить тільки від вас, шановні абітурієнти. Ми будемо раді вітати Вас у нашому навчальному закладі і створимо всі умови для отримання належного рівня освіти. Все інше залежить від Вас і тільки від Вас.

ПТУ №8 м. Чернівці

ПТУ №8 м. Чернівці

ПТУ №8 м. Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

ПТУ №8 м. Чернівці

ПТУ №8 м. Чернівці