8
0

Вище професійне училище № 3 м.Чернівці

Вище професійне училище № 3 м.Чернівці

Адреса училища: м.Чернівці, вул. Головна,127

Вище професійне училище № 3 м.Чернівці – сучасний навчальний заклад І рівня акредитації, ІІІ атестаційного рівня, який готує висококваліфікованих робітників для підприємств легкої промисловості і сфери послуг з професій:

* кравець;
* закрійник;
* модистка головних уборів;
* перукар (перукар-модельєр);
* манікюрниця.

Навчання в училищі ступеневе. Кращі випускники, що здобули робітничу професію кравця, закрійника, модистки головних уборів продовжують навчання на ІІІ ступені і здобувають кваліфікацію модельєра-конструктора за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

На базі училища створено локальний центр дистанційного навчання , який являється невід’ємним структурним підрозділом Хмельницького національного університету, де випускники училища і всі бажаючі мають змогу здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст з різних спеціальностей:

* технологія швейних виробів;
* конструювання швейних виробів;
* виробництво взуття;
* екологія та охорона навколишнього середовища;
* економіка підприємств;
* маркетинг;
* менеджмент організацій;
* фінанси;
* облік і аудит та інші.

Навчально-методична робота у Вищому професійному училищі № 3 м.Чернівці

Методична робота в ВПУ № 3 м. Чернівці здійснюється згідно закону України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про методичну роботу та інших нормативно-правових актів в галузі освіти.

Успіх професійної діяльності в училищі великою мірою визначає структура та планування науково-методичної роботи.

Основним напрямком роботи є організація колективної та індивідуальної методичної роботи.

 

Кундій Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

 

Виховна система училища є ядром загальноучилищного механізму цілеспрямованого на формування соціального досвіду учнів і враховує:

по-перше, соціальне замовлення, оформлене на рівні різноманітних надособистісних соціальних систем – людських спільностей; по-друге, досягнутий рівень сформованості у вихованців окремих соціальних якостей і соціального досвіду в цілому; по-третє, особливості училища: умови, традиції, професійну спрямованість, якісний склад педагогічного колективу, матеріальної бази.

Навчально-виховний процес в училищі обов’язково базується на вимогах Законів України та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.

Планування виховної роботи в училищі проводиться в кілька етапів: на рік, на місяць, на рівні кожної конкретної справи і на рівні конкретного завдання у відповідності з плануючою документацією:

 • загальноучилищного плану виховної роботи;
 • плану роботи методкомісії класних керівників;
 • місячних планів виховної роботи класних керівників;
 • плану роботи вихователя;
 • плану роботи бібліотекаря.

Основними напрямками виховної роботи, які щороку враховуються при складанні річного плану виховної роботи є:

 • національно-патріотичне виховання;
 • морально-правове виховання;
 • превентивне виховання;
 • гендерне виховання;
 • естетичне виховання;
 • фізичне виховання;
 • трудове виховання;
 • психологічний супровід розвитку особистості учня;
 • організація роботи з учнями, які потребують соціального захисту (поліпшення умов навчання і виховання, матеріальне забезпечення та покращення житлово-побутових умов учнів-сиріт);
 • організація роботи з учнями, які проживають у гуртожитку (дотримання правил проживання, санітарно-гігієнічних вимог, організація дозвілля та навчання цих учнів, організація харчування);
 • організація роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної і психологічної допомоги (робота з учнями з девіантною поведінкою, робота Ради профілактики, робота наркологічного посту);
 • організація дозвілля учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • керівництво діяльністю органу учнівського самоврядування (Ради старостату, Ради гуртожитку).
 • організація роботи гуртків та спортивних секцій;
 • проведення конкурсів, олімпіад, змагань.

Виховна робота в училищі базується на меті і завданні, змісті, формі та методах виховання, що сприяють творчій духовній і матеріальній діяльності учнів у семи спільностях:

Я – людина

Я – член сім’ ї

Я – учень училища

Я – житель села, міста

Я – громадянин України

Я – житель планети Земля

Іншими словами, мета виховання в училищі – навчити молоду людину жити і діяти серед цивілізованих людей на користь собі та іншим.

З цією метою упродовж років навчання класні керівники та майстри виробничого навчання, тісно співпрацюючи з учнями, створюють згуртований учнівський колектив. Але передує цьому велика і кропітка педагогічна праця: вивчаються індивідуальні особливості учнів, їх інтереси, потреби. За допомогою анкетувань, індивідуальних та групових бесід, ігор є змога зрозуміти особистість учня.

Відчутний результат у вирішенні питання згуртування учнів дають спільні творчі справи. Це великі загальноучилищні заходи (творчий звіт училища,  огляди-конкурси художньої самодіяльності, спартакіада, тематичні вечори, вечори відпочинку), готуючись до яких, учні спільно визначають завдання та вирішують проблеми, що виникають, прагнучи досягти найкращого результату. Це допомагає кожному учневі розвивати творчі здібності, фантазію, винахідливість, організаторські навички, що є першими паростками патріотизму.

Виховання – проблема вічна. Відколи існує людство на Землі, відтоді воно дбає про нащадків і продовження свого роду.

У всі часи замовником у вихованні була держава, суспільство. Наша юна, незалежна держава Україна проходить зараз нелегкий шлях становлення. І їй дуже потрібні не покірні виконавці чужої волі, неспроможні знайти сенс життя, виробити свою стратегію життя, спрямовану на самоздійснення, а особистості вільні, самостійні, творчі, соціально адаптовані, самодисципліновані, які увібрали життєвий досвід попередніх поколінь, здорові морально та фізично – щасливі люди, які оволоділи мистецтвом життя та зможуть зробити щасливою свою державу. Саме це є найважливішим завданням педагогічного колективу Вищого професійного училища № 3

м. Чернівці. За короткий період навчання в училищі викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі багато роблять для того, щоб вихованці росли гідними нашої епохи.

Справжній учитель повинен пропустити через струни свого серця кожну дитячу душу. І від уміння, любові, доброти і терпіння вихователя-педагога залежить, якими звуками задзвенить мелодія взаємин тієї симфонії, ймення якій – “Учитель і учень”.

В ідеалі – це єдина мелодія в одній тональності, яка бринить уже шістдесят років у стінах нашого училища. Для когось – це мало, а для когось – це довгі роки розвитку, становлення від спеціального ремісничого до вищого професійного училища...Це десятки поколінь вдячних учнів, сотні допитливих, щирих пар дитячих очей, тисячі проведених уроків...Це наполеглива творча праця Учителя, Майстра виробничого навчання, Вихователя, які перетворювали училище на другу домівку для своїх вихованців, простягали лагідну і надійну руку допомоги у скрутних ситуаціях, і впевнено вели за собою у доросле життя, показуючи особистий приклад.

К. Ушинський зазначав, що ніякі статути, програми, організаційні форми, як би хитро вони не були побудовані, не замінять впливу вчителя на вихованців: “У вихованні все має ґрунтуватися на особистості наставника, бо виховна сила виливається лише з живого джерела людської особистості”. Саме такими наставниками для підростаючих поколінь були і є викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі нашого закладу. Вони протягом шестидесятирічного існування училища формували навчально-виховний процес, найпершим і найважливішим завданням якого – це прищепити в юних серцях любов до рідної землі, отчого дому, до праці, виховати їх творчими майстрами своєї справи.

З теплотою і вдячністю згадують випускники, учні вечори відпочинку, подорожі визначними місцями України, Росії, Білорусії, Кавказу, туристичні походи, зустрічі з цікавими людьми, ветеранами Великої Вітчизняної війни, праці, огляди-конкурси художньої самодіяльності, спартакіади, творчі звіти.

Світлини з історії дозвілля училища
(1960-1980 рр)…

 
Конкурс «Нумо, дівчата!»

 

Збір урожаю Збір металобрухту

 

Огляди художньої самодіяльності
   
Подорожі визначними місцями України
   
Крим, 1982 р. м.Хотин, 2003 р.
   
Стежками рідного краю...
Карпати, 1979 р.
   
На березі Черемошу, 2006 р.
   
Сивочолі ветерани - часті гості училища
   
Перший випуск учнівської фотостіннівки
   

Буковинська поетеса

Тамара Севернюк

на уроках літератури

рідного краю

   

Музично-літературний

вечір, присвячений

творчості Т.Г.Шевченка

   
Святкування 8-Березня

 

Всі ці заходи стали традиційними у стінах нашого училища і є ядром цілеспрямованої, вміло організованої виховної системи та позаурочної роботи.

На сьогоднішній день для реалізації завдань навчально-виховного процесу встворені всі належні умови – просторі затишні кабінети, оснащені сучасним виробничим обладнанням майстерні, спортивний зал і майданчик, бібліотека, гуртожиток, їдальня та соковий бар, проводиться змістовна гурткова, позаурочна робота.

Творчі роботи гуртківців (2006 р.)
   
   

 

Гуртожиток училища
   
Кімната та їдальня гуртожитку

З міст і сіл Буковини юнаки і дівчата приносять в училище дзвінкі пісні, веселі частівки, променисті танці. Не буває такого урочистого вечора, святкового заходу, щоб не виступали аматорські колективи учнів. Традицією стала участь учнівських колективів училища і у заходах Чернівецького обласного центру естетичного виховання “Юність Буковини”. Про це свідчать численні грамоти та дипломи Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості “Чисті роси”, фестивалю-конкурсу “Рідна пісня”, конкурсу сучасного танцю “У ритмах ХХІ століття”, різноманітних виставок та конкурсів малюнків.

Звучить українська народна пісня Запальний циганський танок

 

Сьогодні училище живе яскравим, творчим життям та відчиняє двері назустріч молоді – юним, енергійним учням, з їх сучасним, неординарним поглядом на життя і майбутнє. Стіни нашого училища для них - фундамент великого, міцного Будинку, ім’я якому – Людина!

 

Бібліотека ВПУ № 3 – скарбниця знань і мудрості.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу.

Г.Лейбніц

Бібліотека ВПУ № 3 сьогодні є одним із провідних підрозділів училища, яка забезпечує інформацією навчально-виховний процес, є центром розповсюдження знань, духовного та інтелектуального збагачення. Бібліотека допомагає розвивати у читачів інформаційну культуру, творчу думку, здібності, таланти, пізнавальні інтереси; сприяє успішному засвоєнню як програмних, так і позапрограмних вимог, самоосвіті, плідному проведенню дозвілля учнів.

Бібліотека допомагає підвищенню фахової, педагогічної майстерності викладачів, вихователів, майстрів виробничого навчання шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї. Одним з найголовніших завдань бібліотеки є забезпечення навчально-виховного процесу. Яким же чином допомагає бібліотека учням у цьому питанні? По-перше, видає додому та в читальному залі літературу, по-друге, створює довідковий апарат, де кожен читач може знайти інформацію з будь-якої теми, по-третє, постійно діють виставки літератури на допомогу навчально-виховному процесу, інформаційні списки літератури, тощо.

У бібліотеці постійно ведеться кропітка робота з комплектування навчально-виховної літератури, ретельно відбирається і передплачується науково-періодичні видання. Нові надходження сучасної літератури забезпечують зростання кількості читачів.

Матеріали періодичної преси активно використовуються адміністрацією училища, викладачами, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, вихователем гуртожитку.

Бібліотека постійно надає допомогу педагогічному та учнівському колективам у підготовці і проведенні позаурочних заходів.

Читацька активність учнів стимулюється спільною роботою бібліотекаря, викладачів, майстрів. Постійно проводяться групові та індивідуальні бесіди, під час яких учні отримують бібліотечно-бібліографічні знання, інформацію про важливість книги та її роль у житті суспільства.

Протягом останніх років бібліотекарем училища була упорядкована збірка інформаційно-методичних матеріалів “Вчись вчитися”, яка допомагає читачам навчитися самостійно працювати з книгою, підготувати доповідь, написати реферат, наукову роботу, скласти конспект, підготуватися до іспитів.

Нові форми і методи взаємозв’язку бібліотеки та педагогічного колективу вимагають постійного оновлення змісту роботи та диференційованого підходу до обслуговування читачів.

У вищому професійному училищі № 3 м.Чернівці бібліотека покликана бути осередком науки і культури.

Бібліотека... Тиша...Століття...Історія і тисячі імен... Тут зібрані думки, ідеї світу разом із мудрістю віків.

Училище готує робітничі кадри для великої кількості швейних підприємств та перукарських салонів міста, області та держави. Випускники училища, отримавши високу професійну майстерність, практичні навички та ґрунтовну теоретичну підготовку користуються попитом на ринку праці. До першого базового підприємства АТВТ “Трембіта” (м. Чернівці) приєднуються чернівецькі підприємства та організації: ТОВ “Рікка”, ПП “Юність”, СП “Сузір”я”, СП ”Силует”, СП “Віоріка”, СП “Алчер”, ТзОВ ВКФ “Візерунок”, КПФ “Стінол” МКП “Фантазія” і перукарські салони та перукарні: “Відень”, “Еллада”, “Клеопатра”, ”Маруна”, “Еліт”, “Стефані”, “Сан- Сіті”, “Окса”, перукарні готелів “Черемош” та “Турист” і багато ін.

В цехах АТВТ «Трембіта»
   
Салон краси “ Сан – Сіті ” Салон краси “ Окса ”

 

Багато випускників училища нині досягли високих результатів:

- Якобишин Віктор Петрович засновник та директор ТОВ «Рікка»;

- Юрій Козачук – завідувач закрійного цеху АТВТ “Трембіта” ;

 • Наталя Гробова – завідувач Центру моди “Ельф” м. Чернівці;
 • Андрій Борча – власник приватного ательє;
 • Ольга Баланюк – працівник будинку побуту м.Чернівці;
 • Володимир Петрухно – власник ательє “Юлія” м.Чернівці;
 • Арсеній Г.М. – власник приватного підприємства з пошиття чоловічого одягу м. Чернівці;
 • Скоробогач А.М. – власник ательє, закрійник м. Хотин;
 • Федотова О.В. та Федотова І.В. – закрійники у Центрі моди м.Київ;
 • Петряєва Л.А. – методист та викладач спецдисциплін професійного ліцею м.Сургут (Росія);
 • Нікішина О.В. – заступник директора з НВР ВПУ № 3 м. Чернівці;
 • Білоус Л.І. – заступник директора з НВР ВПУ № 3 м.Чернівці;
 • Єсипчук А.Б. – викладач спецдисциплін ВПУ № 3 м.Чернівці;
 • Швайко Т.О. – майстер виробничого навчання ВПУ № 3;
 • Кошурба А.В. – педагог ЗНЗ № 39 м. Чернівці;
 • Зосько О.А. – педагог ЗНЗ № 1 м. Чернівці;
 • Балацька О.А. – приватний підприємець м. Чернівці;
 • Куташ Т.В. – АТВТ “Трембіта” м. Чернівці;
 • Заборова О.О. – викладач спецдисциплін ПТУ № 8 м. Чернівці;
 • Кузик Г.В. – власник ательє м. Чернівці і багато інших відомих людей, які люблять і поважають своїх шановних майстрів.

Кращі випустники Вищого професійного училища №3 продовжують здобувати вищу освіту в Хмельницькому національному університеті. На сьогоднішній день близько 100 чоловік закінчили Хмельницький Національний Університет заочно- дистанційної форми навчання і здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з різних спеціальностей.

Вище професійне училище № 3 м.Чернівці

Вище професійне училище № 3 м.Чернівці

Вище професійне училище № 3 м.Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Вище професійне училище № 3 м.Чернівці

Вище професійне училище № 3 м.Чернівці