1
0

Національний університет „Львівська політехніка”

Національний університет „Львівська політехніка”

Національний університет „Львівська політехніка” – найстаріший технічний навчальний заклад України та Східної Європи. Історія Львівської політехніки почалася від часу заснування у 1844 року Технічної академії у Львові. І ось уже понад 160 років вона готує висококваліфікованих фахівців, є генератором технічних ідей та винаходів, передовим освітнім та науковий осередком.

Нині Національний університет „Львівська політехніка“ — вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, випускники якого працюють в усіх галузях економіки нашої держави та в багатьох країнах світу.

Львівська політехніка – це 12 навчально-наукових інститутів, а також інститут дистанційного навчання, Інститут післядипломної освіти, Львівський ордена Червоної зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, технічний та техніко-економічний коледжі, дві гімназії, 32 навчально-лабораторних корпуси, 14 гуртожитків, 3 спортивно-оздоровчих табори для студентів та викладачів, народний дім «Просвіта».

Приймальна комісія: entrance(at)polynet.lviv.ua. Адреса   79013, м.Львів-13, вул. С.Бандери, 12, головний корпус, кім.101, тел. (032) 238-96-39; 258-22-6http://lp.edu.ua

Напрями підготовки:

Інститут архітектури:

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Дизайн (ДЗ)

Дизайн

Українська мова та література, історія України (сертифікати), рисунок, композиція

Реставрація творів мистецтва (РС)

Реставрація творів мистецтва

Українська мова та література,історія України(сертифікати), рисунок, композиція

Архітектура (АР)

Архітектура будівель і споруд

Українська мова та література, математика(сертифікати), рисунок, креслення

Містобудування

Дизайн архітектурного середовища


Інститут будівництва та інженерії довкілля:
 

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Будівництво (БД)

Промислове і цивільне будівництво

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Міське будівництво та господарство

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Автомобільні дороги та аеродроми

Мости і транспортні тунелі

Теплогазопостачання і вентиляція

Пожежна безпека (ПБ)

Пожежна безпека

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Гідротехніка (водні ресурси) (ГТ)

Водопостачання та водовідведення

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)


Інститут геодезії
 

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Геодезія, картографія
та землеустрій (ГД)

Геодезія

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Фотограмметрія

Землевпорядкування та кадастр

Геоінформаційні системи і технології


Інститут гуманітарних і соціальних наук

 

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Документознавство та інформаційна діяльність (ДК)

Документознавство та інформаційна діяльність

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Соціологія (СО)

Соціологія

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Соціальна робота (СР)

Соціальна робота

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Специфічні категорії

Управління навчальним закладом

 


Інститут економіки і менеджменту
 

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Міжнародна економіка (СЕ)

Міжнародна економіка

Українська мова та література (сертифікат), математика (сертифікат), іноз. мова -
англійська, німецька, французська, іспанська (за вибором) (сертифікат)

Економіка підприємства (ЕП)

Економіка підприємства

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Маркетинг (МК)

Маркетинг

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Фінанси і кредит (ФК)

Фінанси і кредит

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Облік і аудит (ОА)

Облік і аудит

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Менеджмент (МЕ)

Менеджмент організацій

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором)(сертифікат)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент антимонопольної діяльності

Логістика

Специфічні категорії

Управління інноваційною діяльністю

 


Інститут енергетики та систем керування

 

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Теплоенергетика (ТЕ)

Теплоенергетика

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Теплові електричні станції

Електротехніка та електротехнології (ЕТ)

Електричні станції

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Електричні системи і мережі

Електротехнічні системи електроспоживання

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

Енергетичний менеджмент

Електромеханіка (ЕМ)

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електропобутова техніка

Електричні машини та апарати

Автоматизація
та комп'ютерно - інтегровані технології (АВ)

Автоматизоване управління технологічними процесами

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)


Інститут інженерної механіки та транспорту
 

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Прикладна механіка (МП)

Робототехнічні системи та комплекси

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Інженерна механіка (ІМ)

Технологія машинобудування

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Машини і технологія пакування

Машинобудування (МБ)

Колісні і гусеничні транспортні засоби

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Обладнання електронної промисловості

Обладнання переробних і харчових виробництв

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Автомобільний транспорт (АТ)

Автомобілі та автомобільне господарство

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Зварювання (ЗВ)

Технологія та устаткування зварювання

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

Транспортні технології (ТТ)

Організація і регулювання дорожнього руху

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Філологія (ФЛ)

Прикладна лінгвістика

Українська мова та література (сертифікат), математика (сертифікат), англійська мова

Комп'ютерні науки (КН)

Інформаційні управляючі системи та технології

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Інформаційні технології проектування

Інтелектуальні системи прийняття рішень

Програмна інженерія (ПІ)

Програмне забезпечення автоматизованих систем

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Видавничо-поліграфічна справа (ВП)

Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Системний аналіз (СА)

Системний аналіз

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)


Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
 

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Метрологія та інформаційно вимірювальні технології (МТ)

Метрологія та вимірювальна техніка

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Метрологія, стандартизація та сертифікація (МС)

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Системна інженерія (СІ)

Системи управління і автоматики

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІ)

Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах

Системи технічного захисту інформації (ЗІ)

Системи захисту від несанкціонованого доступу

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Управління інформаційною безпекою (УІ)

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Специфічні категорії

Якість,стандартизація та сертифікація

 

Комп'ютерна інженерія (КІ)

Комп'ютерні системи та мережі

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Системне програмування

Спеціалізовані комп'ютерні системи

Приладобудування (ПР)

Прилади точної механіки

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)


Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
 

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Інженерне матеріалознавство (МЗ)

Прикладне матеріалознавство

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Міжнародні відносини (МВ)

Міжнародна інформація

Українська мова та література (сертифікат), математика (сертифікат), іноз. мова -
англійська, німецька, французська, іспанська (за вибором) (сертифікат)

Прикладна математика (ПМ)

Прикладна математика

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Інформатика (ІФ)

Соціальна інформатика

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором)(сертифікат)

Прикладна фізика (ПФ)

Прикладна фізика

Українська мова та література (сертифікат), фізика або математика (за вибором)(сертифікат)

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Радіотехніка (РТ)

Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Радіотехніка

Радіоелектронні апарати (РА)

Біотехнічні та медичні апарати і системи

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Виробництво електронних засобів

Телекомунікації (ТК)

Інформаційні мережі зв’язку

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Технології та засоби телекомунікацій

Мікро- та наноелектроніка (МН)

Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Фізична та біомедична електроніка

Електронні пристрої та системи (ЕС)

Електронні прилади і пристрої

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Оптотехніка (ОТ)

Лазерна та оптоелектронна техніка

Українська мова та література (сертифікат), математика або фізика (за вибором) (сертифікат)

Інститут хімії та хімічних технологій

Напрям підготовки

Спеціальність

Вступні випробування

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕО)

Екологія та охорона навколишнього середовища

Українська мова та література (сертифікат), хімія або математика (за вибором)(сертифікат)

Біотехнологія (БТ)

Фармацевтична біотехнологія

Українська мова та література (сертифікат), хімія або математика (за вибором)(сертифікат)

Хімічна технологія (ХТ)

Хімічна технологія органічних речовин

Українська мова та література (сертифікат), хімія або математика (за вибором)(сертифікат)

Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів

Хімічна технологія неорганічних речовин

Технічна електрохімія

Хімічна технологія високомолекулярних сполук

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Технологія переробки полімерів

Технологія обробки шкіри та хутра

Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів

Хімічна інженерія (ХІ)

Хімічна інженерія

Українська мова та література (сертифікат), хімія або математика (за вибором)(сертифікат)

Харчові технології та інженерія (ХР)

Технологія бродильних виробництв і виноробства

Українська мова та література (сертифікат), хімія або математика (за вибором)(сертифікат)

Фармація (ФР)

Технологія фармацевтичних препаратів

Українська мова та література (сертифікат), хімія або математика (за вибором)(сертифікат)

Львівський інститут Сухопутних військ

Напрям підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування (сертифікати)

Вступні випробування (по прибуттю у ЛІСВ)

Військове управління Сухопутних військ

Управління діями підрозділів Сухопутних військ

Управління діями підрозділів механізованих військ

Українська мова та література, математика

 • фізична підготовка;
 • психологічне обстеження;
 • медична комісія

Управління діями підрозділів аеромобільних військ

Управління діями підрозділів військової розвідки і спеціального призначення

Управління діями підрозділів танкових військ

Управління діями підрозділів ракетних військ і артилерії

Управління діями підрозділів артилерії

Електромеханіка

Ракетно- артилерійське озброєння

Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння

Українська мова та література, математика

 • фізична підготовка;
 • психологічне обстеження;
 • медична комісія

Електронні пристрої та системи

Комплекси та системи озброєння і техніки ракетних військ і артилерії

Системи та пристрої ракетних комплексів

Українська мова та література, математика

 • фізична підготовка;
 • психологічне обстеження;
 • медична комісія

Комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

Автомобільна техніка військ

Українська мова та література, математика

 • фізична підготовка;
 • психологічне обстеження;
 • медична комісія

Культурологія

Культурологія

Культурно-виховна, просвітницька робота та організація дозвілля у військах (силах)

Українська мова та література, математика

 • фізична підготовка;
 • психологічне обстеження;
 • медична комісія

Фізичне виховання

Фізичне виховання і спорт

Фізична підготовка у військах (силах)

Українська мова та література, математика

 • спеціалізація з обраного виду спорту;
 • фізична підготовка;
 • психологічне обстеження;
 • медична комісія

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Диригування військовими оркестрами (ансамблями пісні і танцю), оркестрові духові та ударні інструменти

Українська мова та література, математика

 • диригування
 •  (практично);
 • сольфеджіо
 • (письмово та усно);
 • гармонія;
 •  (письмово та усно);
 • вико

Національний університет „Львівська політехніка”

Національний університет „Львівська політехніка”

Національний університет „Львівська політехніка”

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Національний університет „Львівська політехніка”

Національний університет „Львівська політехніка”