Строк позовної давності
Питання:
Я приватний підприємець Денеж О.П.. Між мною та приватною фірмою, яка займається перевезенням малогабаритних вантажів, був укладений договір про надання відповідних послуг. Одного разу, я віддав на пересилку цінну бандероль, вартість якої була зазначена в накладній, однак під час пересилки моя бандероль була втрачена. Мене цікавить, який строк позовної давності застосовується до таких вимог? м.Чернівці.

Відповідь:

Згідно ст. 256 Цивільного кодексу України, позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність може встановлюватися тривалістю у три роки.  Для  окремих  видів  вимог  законом  може  встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.
Позовна давність в один рік  застосовується,  зокрема,  до вимог:
1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);
2) про  спростування  недостовірної  інформації,  поміщеної у засобах масової інформації.У цьому  разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової  інформації  або  від  дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості;
3) про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності;
4) у  зв'язку з недоліками проданого товару;
5) про  розірвання  договору  дарування;
6) у зв'язку з перевезенням вантажу,  пошти;
7) про оскарження дій виконавця заповіту.
Позовна давність у п'ять років застосовується до вимог про  визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману.
Позовна  давність  у  десять років застосовується до вимог про застосування наслідків нікчемного правочину.
Перебіг позовної давності починається від дня,  коли особа довідалася  або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Перебіг  позовної  давності  за  вимогами   про   визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня припинення насильства.
Перебіг позовної давності  за  вимогами  про  застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня,  коли почалося його виконання.
У разі   порушення   цивільного   права   або   інтересу неповнолітньої   особи   позовна   давність  починається  від  дня досягнення нею повноліття.
За зобов'язаннями з визначеним строком  виконання  перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.
За зобов'язаннями,  строк  виконання  яких  не визначений або визначений моментом вимоги,  перебіг позовної давності починається від  дня,  коли  у  кредитора  виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання.  Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги,  перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.
За регресними  зобов'язаннями  перебіг  позовної  давності починається від дня виконання основного зобов'язання.
Позовна давність не поширюється:
1)  на  вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом;
2) на вимогу вкладника до  банку  (фінансової  установи)  про видачу вкладу;
3) на  вимогу  про  відшкодування шкоди,  завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю;
4) на вимогу власника або іншої особи про визнання незаконним правового  акта  органу  державної влади,  органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено його право власності або інше речове право;
5) на   вимогу   страхувальника   (застрахованої   особи)  до страховика   про   здійснення   страхової   виплати    (страхового відшкодування).

Суддя Ігорь Годецький