Посвідчення договору відчуження земельної ділянки
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ PDF Печать

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

1.             Документи,    за    якими    встановлюються    особи
власників квартири:

а)             для громадян України віком від 16 років - паспорт
громадянина України (копія, оригінал);

б)             для осіб без громадянства - Посвідка на постійне місце
проживання в Україні (копія та оригінал);

в)             для    іноземних    громадян    (крім    громадян    Росії)
закордонний  паспорт  з  візою  та  нотаріально  засвідченим
перекладом з нього (копія, оригінал);

для громадян Росії закордонний паспорт, паспорт громадянина Росії та картка перетину кордону України (копія, оригінал);

г)для дітей віком до 16 років - свідоцтво про народження (копія, оригінал);

д) для недієздатних, обмежено дієздатних громадян паспорт громадянина України опікуна чи піклувальника та копія рішення суду або копія рішення виконкому про призначення опікуна чи піклувальника (копії, оригінали).

2.      Ідентифікаційні      номери      власників      квартири,
житлового будинку (оригінали,копії).

В разі відсутності ідентифікаційного номера по релігійним переконанням, необхідно надати паспорт з відміткою податкової інспекції про даний факт (надати його фотокопію).

3.Посвідчення інваліда 1-ої, 2-ої групи або довідки МСЕК про встановлення інвалідності 1-ої, 2-ої групи, Посвідчення інваліда  Великої  вітчизняної  війни   (копії,   оригінали)   (за

наявності).

А. Державний акт на право власності на земельну ділянку.

5.          Висновок   про   наявні   обмеження   (обтяження)   на
використання земельної ділянки;

<!--[if !supportLists]-->6.  <!--[endif]-->Експертна грошова оцінка земельної ділянки (купівля-
продаж), нормативна грошова оцінка (дарування, міна).

<!--[if !supportLists]-->7.  <!--[endif]-->Довідка з сільської ради про відсутність забудов, якщо
цільовим призначенням земельної ділянки є будівництво та
обслуговування житлового будинку;

<!--[if !supportLists]-->8.  <!--[endif]-->Довідка з сільської ради про те, що земельна ділянка не
є, та не була земельною часткою(паєм),     якщо     цільовим
призначенням     земельної  ділянки   є     ведення   особистого
селянськогогосподарства;

 

<!--[if !supportLists]-->9.                     <!--[endif]-->В разі відчуження земельної ділянки, яка перебуває у
спільній вланості подружжя, необхідно надати згоду другого з
подружжя, справжність підпису на якій повинна бути засвідчена
в нотаріальному порядку.

<!--[if !supportLists]-->10.  <!--[endif]-->В разі відчуження земельної ділянки від імені малолітньої
особи  або  неповнолітньою  особою,  надається  копія рішення
органів опіки та піклування про згоду на укладення такого
договору та
згода батьків на таке відчуження, підпис на якій
повинен бути засвідчений в нотаріальному порядку.

<!--[if !supportLists]-->11.  <!--[endif]-->Якщо земельна ділянка відноситься до земель державної
та   комунальної   власності,   то   нотаріус   для   посвідчення
договору купівлі-продажу витребовує:

 

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->рішення сесії органів місцевого самоврядування    про
продаж земельної ділянки;

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->оскільки відчуження земельних ділянок державної чи
комунальної власності здійснюються на конкурентних засадах
(аукціон, конкурс), що передбачено ст. 127 ЗК, то нотаріусу
подається    належним    чином    оформлений    протокол    про
проведений   аукціон   (конкурс).  
Якщо   продаж   відбувається
шляхом викупу державної чи комунальної власності, на якій


розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупця цієї ділянки, то нотаріусу подається правовстановлювальний документ на нерухоме майно;

12.       Довіреність (оригінал та копія) на укладання такого
договору власників, які не можуть бути присутніми при

посвідченні даного договору (за наявності).

13.      Паспорт довіреної особи (за наявності).

 

 

Последнее обновление ( 14.09.2008 г. )