Статистична інформація щодо населення м. Чернівці та області

Рівень злочинності

24,7

Середня заробітна плата

1523

Заборгованість з виплати заробітної плати

1,9

Чисельність населення (наявне населення)

904259

Чисельність населення (постійне населення)

901194

Міське населення

376865

Сільське населення

527394

Прямі іноземні інвестиції (приріст)

139,2

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

108,6

Кількість держслужбовців

4811

Кількість народжених

9257

Кількість померлих

10175

Кількість сімей, які отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП

12540

Географія українського Інтернету

18091

Кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб (СПД)

53,4

Мережа церков і релігійних організацій в Україні (зареєстровані)

1089

Викиди шкідливих речовин в атмосферу

2,7

Кількість суб’єктів малого підприємництва

466

Шлюби

5884

Розлучення

2651

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ

15930

Безробітне населення (зареєстроване)

15,1