Статистика соціально- економічного становища Чернівецької обл. у 2010р., січень - березень

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень-березень 2010 року

Промисловість
Індекс промислової продукції у січні–березні п.р. порівняно з  січнем–березнем 2009р. становив 81,9% (у січні–лютому п.р. – 77,2%), у березні п.р. порівняно з попереднім місяцем – 137,9%, з березнем 2009р. – 89,4%. Не досягнуто рівня виробництва січня–березня 2009р. майже за всіма основними видами добувної та переробної промисловості, крім легкої промисловості.
Темп зростання обсягів виробництва в добувній та переробній промисловості становив 86,4%, у т.ч. в добувній – 48,6%, у переробній – 86,9%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2009р. становив 90,5%. Не досягнуто рівня виробництва січня–березня 2009р. на підприємствах з виробництва хліба та хлібобулочних виробів (97,2%), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (95,7%), м’яса та м’ясних продуктів (93,1%).
У січні–березні п.р. проти січня–березня 2009р. спостерігалось зниження виробництва більшості видів харчових продуктів, напоїв. Водночас, зросло виробництво тістечок у 1,8 раза більше, кормів готових для сільськогосподарських тварин та свійської птиці – на 22,8%.
Порівняно з січнем–березнем 2009р. в легкій промисловості темп зростання обсягів виробництва становив 119,6%, у т.ч. на підприємствах текстильного виробництва – 193,9%, з виробництва одягу, хутра та виробів з хутра – 85,4%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 114,8%.
На підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, індекс промислової продукції становив 93,1%. Зменшилось виробництво вікон, дверей, їх рам та порогів дерев’яних на 70,1%, виробів з деревини інших – на 27%, брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід – на 22,1%. Проте, зріс випуск тари дерев’яної різної та її частин  на 16,3%, виробів дерев’яних будівельних та столярних інших – на 10,2%, деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки більше 6 мм – на 6,9%.
Порівняно з січнем–березнем 2009р. на 15,3% скоротились обсяги виробництва у целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності. Підприємства поліграфічної діяльності зменшили випуск продукції на 16,4%.
Індекс продукції у січні–березні п.р. проти січня–березня 2009р. у хімічній та нафтохімічній промисловості становив 96,1%, у т.ч на підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів – 79,8%.
У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва за січень–березень п.р. становив 89,7%. Зменшився випуск сумішей бетонних готових для використання на 83%, цегли керамічної невогнетривкої будівельної – на 4,3%.
У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів індекс обсягів промислового виробництва становив 93,8%.
Індекс обсягів виробництва продукції у січні–березні п.р. проти аналогічного періоду 2009р. в машинобудуванні становив 45,7%. Зменшились обсяги на підприємствах з виробництва машин та устатковання на 76,2%. Темп зростання обсягів виробництва на підприємствах з виробництва електричного, електронного та оптичного устатковання становив 178,7%.
На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води індекс обсягів виробництва становив 74,5%.

Cільське господарство

У січні–березні п.р. загальне виробництво продукції сільського господарства збільшилось проти січня–березня 2009р. на 0,9%.
Станом на 1 квітня п.р. всіма категоріями господарств посіяно по ярому клину, за розрахунками, 11,5 тис.га, у т.ч. агроформуваннями – 6,2 тис.га, господарствами населення – 5,3 тис.га.
За січень–березень п.р. господарствами всіх категорій вироблено 11,2 тис.т м’яса у живій вазі, 51,5 тис.т молока та 78 млн.шт. яєць. У порівнянні з січнем–березнем 2009р. виробництво яєць збільшилось на 10,8%,  молока та м’яса – зменшилось відповідно на 1,2% і 10,9%. 
На 1 квітня п.р., за розрахунками, у господарствах всіх категорій утримувалось 141 тис. голів великої рогатої худоби (з них 75,8 тис. – корів), 204,1 тис. – свиней, 60,9 тис. – овець і кіз та 3 млн. голів птиці. Порівняно з 1 квітня 2009р. в області відбулося збільшення чисельності свиней на 10,4% (на 19,3 тис. голів). Водночас великої рогатої худоби поменшало на 5,1% або на 7,6 тис. голів, у т.ч. корів – на 1,2% (на 0,9 тис.), овець та кіз – на 1,6% (на 1 тис.), а також птиці – на 0,1% (на 2,7 тис. голів).
У січні–березні п.р. агропідприємствами реалізовано власної сільськогосподарської продукції на 126,3 млн.грн., що на 15,5% більше, ніж за січень–березень 2009р.
Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами у січні–березні п.р. зросли порівняно з січнем–березнем 2009р. на 26%, у т.ч. продукції рослинництва – на 39,2%, тваринництва – на 23,9%.
На 1 квітня п.р. в сільськогосподарських підприємствах і підприємствах, які здійснюють зберігання та переробку зернових культур, було в наявності 61,9 тис.т зернових (на 22,6% менше, ніж на 1 квітня 2009р.), у т.ч. 40,8 тис.т пшениці, 6,9 тис.т кукурудзи, 6,4 тис.т ячменю.

Капітальні інвестиції

За 2009р. в розвиток економіки області за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 3040,8 млн.грн. капітальних інвестицій, у тому числі – 2602,1 млн.грн. інвестицій у основний капітал, що становило 62,4% до 2008р.
За рахунок коштів державного бюджету освоєно 578,7 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що становило 22,2% від загального обсягу.
Приросту інвестицій у основний капітал досягнуто лише в Сокирянському районі (в 1,7 раза).
У м.Новодністровськ обсяги інвестицій в основний капітал зросли на 8,6%, у м.Чернівці – зменшились на 29%. У них сумарно освоєно майже три чверті (74%) усіх інвестицій в основний капітал.
У розвиток промисловості спрямовано 45,5% від усіх інвестицій в основний капітал, їх обсяг у порівнянні з 2008р. зменшився на 13,5%.
У соціальній сфері спостерігається зменшення інвестицій у сферу надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності культури та спорту – у 3,2 раза, освіти – в 2 рази, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – в 1,5 раза.
У житлове будівництво спрямовано 414 млн.грн. (15,9% від загального обсягу інвестицій в основний капітал), що в 2,1 раза менше, ніж у 2008р.

Будівельна діяльність

За січень–березень п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 57,5 млн.грн., що становило 39,3% до обсягів січня–березня 2009р.
У січні–березні п.р. будівельні підприємства чотирьох районів з одинадцяти не працювали. Серед семи районів, в яких будівельні підприємства працювали, в трьох відбувся спад обсягів будівельних робіт (найбільший – у Кіцманському районі). У підприємств Глибоцького та Сторожинецького районів обсяги виконаних будівельних робіт збільшились на 84,2% та 7,2% відповідно.
У містах Чернівцях та Новодністровську обсяги будівельних робіт зменшились у 2,4 та 3,7 раза відповідно. Будівельними підприємствами цих міст виконано відповідно 67,3% та 21,3% будівельних робіт від загальнообласного показника.

Транспорт

За січень–березень п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) 190,8 тис. тонн вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 180,2 млн.ткм.
У порівнянні з січнем–березнем 2009р. обсяг перевезених вантажів зменшився у 2 рази, а вантажооборот збільшився на 23,5%.
Пасажирським транспортом за січень–березень п.р. перевезено 21,3 млн. пасажирів, що на 14,9% більше, ніж за січень–березень 2009р. Обсяг пасажирообороту збільшився на 5,3% і становив 264,3 млн.пас.км.
Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) становив 9,6 млн. пасажирів або 44,9% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 198,5 млн.пас.км або 75,1%. Із загального обсягу автомобільних пасажирських перевезень 99,8% становили маршрутні перевезення. У порівнянні з січнем–березнем 2009р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 3,7%, а пасажирооборот – на 1,1%. В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених приватними підприємцями-фізичними особами, становила 47,8%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–березні п.р. збільшився проти січня–березня 2009р. на 25,9%, а пасажирооборот – на 28,2%.

Фінанси

За даними управління Національного банку України в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) станом на 1 березня п.р. становили 5324,5 млн.грн. і зменшилися впродовж січня–лютого п.р. на 3,4%, з яких 1820,4 млн.грн. – у національній валюті.
Зобов’язання банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах станом на 1 березня п.р. становили 2108,7 млн.грн. і збільшилися впродовж січня–лютого на 1,2%.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (крім банків, малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за січень–лютий п.р. становив 47,4 млн.грн. збитку (загальна сума прибутку – 20,6 млн.грн., збитку – 68 млн.грн.).

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів за січень–лютий п.р. становив 15,1 млн.дол.США, імпорту – 11 млн.дол.США. Порівняно з січнем–лютим 2009р. обсяг експорту зріс на 5,4%, імпорту скоротився на 3,1%. За цей період в зовнішній торгівлі товарами області склалося позитивне сальдо в розмірі 4,1 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,37.
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 55 країн світу.
До країн СНД було експортовано 22,6% усіх товарів, до країн ЄС – 66,6% (у січні–лютому 2009р. відповідно – 31% та 57%). Серед головних торгових партнерів у січні–лютому п.р. в порівнянні з січнем–лютим 2009р. експортні поставки найбільше зросли до Німеччини (на 1 млн.дол.США),  Литви (на 0,7 млн.), Румунії (на 0,4 млн.) та зменшились до Білорусі (на 1 млн.), Молдови (на 0,4 млн.), Італії (на 0,3 млн.), Польщі (на 0,2 млн.дол.США).
З країн СНД імпортовано 4,7% усіх товарів, з країн ЄС – 64,4% (у січні–лютому 2009р. – 9,7% та 64,5% відповідно).
Порівняно з січнем–лютим 2009р. імпортні поставки суттєво зросли з Румунії, Китаю та скоротилися з Німеччини, Російської Федерації, Іспанії.
За січень–лютий п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 2,6 млн.дол.США, з якої було виготовлено продукції на 4,5 млн.дол.США.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–березень п.р. становив 1486,5 млн.грн., що на 1,4% менше обсягу січня–березня 2009р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 32,3%.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–березень п.р. в порівнянні з січнем–березнем 2009р. зменшився на 0,2% і становив 50 млн.грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–березень п.р. в цілому по Україні становив 104,7%, по області – 103,8% (за січень–березень 2009р. – 105,9% та 105,3% відповідно).
Індекс цін виробників промислової продукції по Україні за січень–березень п.р. становив 106,9%, по області – 102% (за січень–березень 2009р. – 103,1% та 107,4% відповідно).

Доходи населення

Розмір середньомісячної номінальної (нарахованої) заробітної плати в середньому на одного штатного працівника за січень–лютий п.р. становив 1502 грн., що на 16,3% більше, ніж у січні–лютому 2009р.
Реальна заробітна плата (з урахуванням росту споживчих цін) у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2009р. збільшилась на 7,3%.
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 березня п.р. становила        9,1 млн.грн., що на 1,2 млн.грн. більше, ніж на 1 лютого п.р. У цілому обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 березня п.р. дорівнював 4,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий п.р.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на        1 березня п.р. становила 7 млн.грн. і порівняно з 1 лютим п.р. збільшилась на 1,1 млн.грн. або на 18,9%.
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 березня п.р. становила 3,9 тис. осіб або 2,8% від загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1784 грн., що на 16,9% більше розміру середньомісячної заробітної плати, нарахованої в        лютому п.р.
За січень–березень п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 1,5 тис. сім’ям (122,9% від сімей, які за ними звернулися). Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в березні п.р. становила 21,7 грн. проти 30,7 грн. у березні 2009р.
Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 0,4 тис. сімей (16,7% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 118,1 тис.грн. Середня сума призначеної у березні п.р. субсидії цього виду становила 274,7 грн.
За січень–лютий п.р. населенням області було сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 81,7 млн.грн., що становило 77,7% до сум нарахувань. У порівнянні з січнем–лютим 2009р. рівень оплати зменшився на 7,5 в.п.
Заборгованість населення області з платежів за житлово-комунальні послуги станом на 1 березня п.р. становила 82,4 млн.грн.

Ринок праці

До державної служби зайнятості впродовж березня п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 1,1 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 17,5% менше, ніж у лютому п.р. та на 25,1% – ніж у березні 2009р. Із загальної кількості осіб, які звернулися протягом березня п.р. до державної служби зайнятості, 78,7% отримали статус безробітного.
На початок квітня п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 10,6 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 2,8% менше, ніж на 1 березня п.р. Серед зазначеної категорії громадян 98,7% мали офіційний статус безробітного.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за березень п.р. знизився на 0,1 в.п. і на 1 квітня п.р. становив 1,9% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості знизився на  0,1 в.п. і становив 2,2% сільського населення працездатного віку, а серед міського населення зріс на 0,1 в.п. та становив 1,6%. Разом з тим, спостерігалась значна диференціація значень цього показника за районами області: від 1,1% – у Новоселицькому до 3,8% – у Заставнівському районах. У містах Чернівцях та Новодністровську він становив 0,7% та 11,1% відповідно.
За повідомленням підприємств, установ та організацій кількість вільних робочих місць і вакантних посад на 1 квітня п.р. становила 601 одиницю, що на 36,9% більше, ніж на 1 березня п.р. та на 15,1% менше, ніж на 1 квітня 2009р. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакансій) для робітників передбачалось 51,6%, для службовців – 32,3%, решта – для осіб, які не мають професії.
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакансію) на 1 квітня п.р. становило 18 осіб і зменшилось на 7 осіб порівняно з 1 березня п.р., та на 6 осіб – порівняно з 1 квітня 2009р.
Найбільше навантаження незайнятого населення в середньому на одне вільне робоче місце (вакансію) було у Вижницькому (407 осіб), Герцаївському (246 осіб) та Кельменецькому (82 особи) районах. У м.Чернівцях воно становило 3 особи.
За сприяння державної служби зайнятості в березні п.р. було працевлаштовано 588 осіб, що на 3,8% менше, ніж у березні 2009р. Серед працевлаштованих незайнятих осіб 42,7% становили жінки, 46,3% – молодь у віці до 35 років.
Рівень працевлаштування незайнятих громадян у березні п.р. становив 4,9% і порівняно з березнем 2009р. зріс на 1,7 в.п. Зазначений показник найнижчий був у Вижницькому (1,4%), а найвищий – у Сокирянському (7%) районах. У м.Чернівцях він становив 12,9% і зріс на 3,7 в.п., а у м.Новодністровську – 1,7% і знизився на 6,7 в.п. Зростання його, порівняно з березнем 2009р. спостерігалось майже в усіх районах, крім Хотинського та Заставнівського районів, де він знизився на 3 в.п. та 0,3 в.п. відповідно.
З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом березня п.р. на допомогу по безробіттю було витрачено 6679,5 тис.грн., що на 30,2% більше, ніж у лютому п.р. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримали в березні п.р., становила 10,6 тис. осіб і збільшилась на 34,3% порівняно з лютим п.р. Середній розмір допомоги по безробіттю в березні п.р. зменшився по відношенню до лютого п.р. на 3,1% і становив 631,09 грн., що дорівнювало 84,8% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати.

Демографічна ситуація

На 1 березня п.р. в області, за оцінкою, проживало 904,2 тис. осіб, з них 379,5 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 524,7 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–лютого п.р. чисельність наявного населення області зменшилася на 205 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів склало 1,4 особи.
Населення області зменшилося виключно за рахунок природного скорочення – 298 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення (93 особи).
Природне скорочення населення зафіксовано в більшості районів області крім Герцаївського, Путильського, Вижницького, Глибоцького та Сторожинецького. У м.Чернівцях спостерігалося природне скорочення 53 особи, а у м.Новодністровську – природний приріст 7 осіб.
Природне скорочення населення в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2009р. зменшилося на 40 осіб (на 11,8%).
Кількість народжених у січні–лютому п.р. зменшилась порівняно з січнем–лютим 2009р. на 29 осіб, або на 1,6% і становила 1749 осіб. Рівень народжуваності по області порівняно з січнем–лютим 2009р. зменшився з 12,2 до 12 осіб на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована в Вижницькому та Сторожинецькому районах (відповідно 17 та 16,9 особи на 1000 жителів), а найменша – в містах Новодністровську та Чернівцях (відповідно 9,3 та 9,5 особи на 1000 жителів).
Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (13 проти 10,6 особи на 1000 жителів).
У січні–лютому п.р. рівень смертності в області порівняно з січнем–лютим 2009р. зменшився з 14,5 до 14 померлих на 1000 жителів.
Найвищий рівень смертності в січні–лютому п.р. зафіксовано в Сокирянському та Кельменецькому районах (відповідно 19,2 та 19,1 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (5,3 особи).
Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (16,1 проти 11,1 особи на 1000 жителів).
У січні–лютому п.р. зареєстровано 668 шлюбів, порівняно з січнем–лютим 2009р. відбулося їх зменшення на 24,7%. Інтенсивність вступу до шлюбу зменшилася з 6,1 до 4,6 події на 1000 жителів. Частота одружень була найбільшою в м.Новодністровську (6,4 події на 1000 жителів), а найменшою – в Кельменецькому районі (2,6 події).
У січні–лютому п.р. на 1000 жителів припало 2,5 розлучення. Кількість розлучень порівняно з січнем–лютим 2009р. зменшилась на 12% і становила 361. Найвищий рівень розлучуваності спостерігався в м.Новодністровську (5,3 події), а найнижчий – у Вижницькому районі (1,3 події на 1000 жителів).
Міграційний приріст населення в січні–лютому п.р. становив 93 особи. Інтенсивність міграційного приросту в розрахунку на 1000 жителів становила 0,6 особи.
Приріст населення в результаті міжрегіональної міграції в січні–лютому п.р. становив 39 осіб. В інші регіони України вибуло 376 осіб, а прибуло з них 415 осіб. За межі країни виїхало 30 осіб, приїхало з інших країн 84 особи.
Загальне міграційне скорочення населення в січні–лютому п.р. зафіксовано в більшості районів області. Його рівень був найбільшим у Новоселицькому районі (4,5 особи на 1000 жителів). Поряд з цим, міграційний приріст населення спостерігався в Герцаївському та Сокирянському (по 1,7 особи на 1000 жителів) і Кіцманському (1,0) районах.

Криміногенна ситуація

Органами внутрішніх справ за січень–березень п.р. зареєстровано 1785 злочинів, що на 25,3% більше, ніж за січень–березень 2009р. Частка тяжких та особливо тяжких злочинів становила 38,5%, що менше на 2,2 в.п., ніж у січні–березні 2009р.
Від злочинів постраждало 1049 осіб (загинуло 9 осіб), з яких 175 – жінки, 38 – діти до 18 років, 40 – пенсіонери.
Виявлено 840 осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них 95,6% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 8,1% – діти до 18 років, 14,4% – жінки, 76,1% – на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Станом на 1 квітня п.р. в ЄДРПОУ значилось 16945 суб’єктів, розташованих в області, з них 94,6% – із статусом юридичної особи.
За січень–березень п.р. в ЄДРПОУ було взято на облік 178 суб’єктів господарської діяльності області та знято з обліку 54.
За організаційно-правовими формами господарювання найбільшу питому вагу займали приватні підприємства (19,8%), товариства з обмеженою відповідальністю (16,2%), організації (установи, заклади 16,1%), громадські організації (6,3%) та колективні підприємства (6,1%).
Станом на 1 квітня п.р. більше половини підприємств та організацій припадало на такі чотири види економічної діяльності як надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту (20,6% від загальної кількості), торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (16,3%), промисловість (10,6%) й операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (10,3 %).
Найбільша кількість суб’єктів зосереджена в м.Чернівцях (54,1%), Новоселицькому (5,5%) і Хотинському (5,4%) районах, найменша – в м.Новодністровську та Герцаївському районі (1,4% та 1,9% відповідно).
Головне управління статистики у Чернівецькій області