Статистика . Бюджет. Фінанси-2009. Чернівці

БЮДЖЕТ. ФІНАНСИ

До бюджету м. Чернівців за 2009 рік надійшло 620,6 млн. грн., або 103,3 % до затвердженого плану на рік (600,6 млн. грн.), 99,8 % до уточненого плану на рік (621,8 млн. грн.).

Недоотримано до бюджету міста 1,2 млн. грн., в тому числі до загального фонду – 0,9 млн. грн., до спеціального фонду – 0,3 млн. грн.

Невиконання загального фонду пов’язано із недоотриманням субвенцій з держбюджету, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 3,2 млн. грн., а також недоотриманням з державного бюджету субвенції на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним та іншим категоріям працівників – 0,3 млн. грн.

Бюджет міста без трансфертів виконано на 101,1 %, до загального фонду отримано 307,2 млн. грн., або 100,9 % до уточненого плану на рік, понад план отримано – 2,6 млн. грн., до спеціального фонду отримано – 74,0 млн. грн., або 101,9 % до уточненого плану на рік, понад план отримано – 1,4 млн. грн.

До бюджету розвитку надійшло 34,9 млн. грн., або 99,1 % до уточненого плану на рік.

Враховуючи, що Верховною Радою України прийнято Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні», бюджетом міста в 2009 році недоотримано плати за торговий патент у сумі 9,2 млн. грн. Наразі залишається невирішеним питання щодо відшкодування втрат органам місцевого самоврядування, що виникли внаслідок прийняття цього закону.

В 2009 році серед доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів та спрямовуються на забезпечення виконання делегованих повноважень, найбільша частка належить податку з доходів фізичних осіб – 87,0% (отримано – 190,0 млн. грн.). У доходах, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів і спрямовуються на виконання власних повноважень, найбільша питома вага належить платі за землю – 62,0% (отримано – 55,1 млн. грн.) та місцевим податкам і зборам – 26,8% (отримано 23,8 млн. грн.).

Виконання видаткової частини бюджету м. Чернівців за 2009 рік по загальному фонду бюджету складає 98,6 % (уточнений план на 2009 рік – 469,7 млн. грн., виконання за рік – 463,3 млн. грн.).

Заробітна плата за 2009 рік працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету м. Чернівців виплачена в повному обсязі.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по міському бюджету за 2009 рік склали 244,4 млн. грн., або 53,5 % у загальній сумі видатків.

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу (освіту, охорону здоров’я, культуру, фізичну культуру і спорт), зокрема:

- на освіту – 34,6 % ;

- охорону здоров’я – 20,2 %.

В повному обсязі забезпечені видатки на харчування дітей в закладах освіти. За 2009 рік видатки загального фонду бюджету на харчування по управлінню освіти склали 9794,5 тис. грн., зокрема:

-      на харчування дітей в дошкільних закладах освіти – 6187,4 тис. грн., за оперативними даними фактична вартість харчування 1 діто-дня – 8,88 грн.;

-      харчування учнів загальноосвітніх шкіл – 3149,1 тис. грн., в т. ч.: забезпечено харчування учнів 1-4 класів (вартість 1 сніданку – 2,20 грн.), дітей пільгових категорій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.02 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (вартість 1 обіду – 7,32 грн.), дітей в пришкільних оздоровчих таборах (вартість харчування 1 діто-дня – 6,97 грн.);

-      харчування вихованців загальноосвітньої школи-інтернату № 2 (до 1 вересня 2009 року) – 190,2 тис. грн., фактична вартість харчування 1 діто-дня – 20,27 грн.;

-      вихованців військово-спортивного ліцею-інтернату (з 1 вересня 2009 року) – 267,8 тис. грн., виходячи із вартості харчування 1 діто-дня – 22,64 грн.

Станом на 01.01.2010 року заборгованості по розрахунках за енергоносії немає.

У грудні 2009 року органами Державного казначейства України не проведено видатків бюджету м. Чернівців, виділених відповідно до розпоряджень фінансового управління про виділення коштів з бюджету, на суму понад 10,4 млн. грн., з них: загального фонду – 4,0 млн. грн., спеціального фонду – 6,4 млн. грн.

На соціальний захист населення (без врахування міжбюджетних трансфертів) по загальному фонду бюджету проведено видатків на суму 5635,7 тис. грн. при уточненому плані 5732,6 тис. грн. Кошти спрямовувалися на:

- утримання міського центру «Турбота» – 4493,6 тис. грн.;

-               інші видатки на соціальний захист (надання матеріальної допомоги, харчування осіб без постійного місця проживання, часткове відшкодування за проїзд донорів, надання адресної допомоги сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані, харчування малозабезпечених громадян, тощо) – 582,9 тис. грн.;

-               на надання фінансової підтримки громадським організаціям (організації ветеранів України, центрам обліку та реабілітації осіб без постійного місця проживання) – 405,2 тис. грн.;

-               пільги громадянам, реабілітованим за ст. 3 ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» на житлово – комунальні послуги – 154,0 тис. грн.

На виплату державних соціальних допомог, надання пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню за рахунок коштів субвенцій із Державного бюджету на 2009 рік затверджено видатки в сумі – 109661,2 тис. грн., уточнений план визначений в сумі 111822,8 тис. грн., надійшло та використано коштів в загальній сумі 108648,3 тис. грн. (або 97,2 % до уточненого плану), в тому числі:

- на надання державних соціальних допомог в сумі 75373,7 тис. грн.;

- на надання пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню в сумі 33274,6 тис. грн.

Коштами державного бюджету забезпечено в повному обсязі виплату державних соціальних допомог.

Для розрахунків за надані пільги та житлові субсидії недоотримано коштів субвенції на суму 3171,4 тис. грн.

На фінансування ремонту приміщень управління праці та соціального захисту населення Шевченківської ради за рахунок коштів спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» передбачено субвенцію із Державного бюджету в сумі 583,4 тис. грн., надійшло коштів – 568,8 тис. грн. Подано актів виконаних робіт на суму 497,7 тис. грн. Станом на 01.01.2010 р. кошти знаходяться на рахунку фінансового управління Шевченківської районної в місті ради.

Уточнений план видатків по житлово-комунальному господарству на 2009 рік складає – 19787,9 тис. грн. За оперативними даними, обсяги виконаних робіт за цей період склали – 19765,7 тис. грн. (99,9 % до плану). Фактично профінансовано за заявками департаменту ЖКГ та відділу культури – 19765,7 тис. грн. (99,9 % до плану) з них не проведено – 1064,6 тис. грн. Кошти було спрямовано на утримання, поточний та капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт теплових, водопровідних та каналізаційних мереж, утримання та ремонт зовнішнього освітлення, благоустрій кладовищ та парків.

Уточнений план на 2009 рік на проведення земельної реформи складає – 115,6 тис. грн., профінансовано – 105,9 тис. грн., з них не проведено – 21,5 тис. грн.

На надання кредиту молодим сім’ям на будівництво, придбання житла уточнений план на 2009 рік складає 1300,0 тис. грн., профінансовано – 1298,1 тис. грн., з них не проведено – 142,8 тис. грн.

Уточнений план видатків за капітальними вкладеннями в міському бюджеті на 2009 рік складає – 35478,7 тис. грн. (з них за рахунок залишку коштів, який утворився на 01.01.2009 р. – 270,9 тис. грн.). За розпорядниками коштів міського бюджету уточнений план на рік складає – 26524,9 тис. грн.; з субвенцій районним в місті бюджетам уточнений план на рік складає – 8953,8 тис. грн. За оперативними даними обсяги виконаних робіт в міському бюджеті складають – 26258,6 тис. грн. Фактично профінансовано за заявками головних розпорядників коштів міського бюджету – 26258,6 тис. грн. (99,0 % до уточненого плану на рік), з них не проведено – 2867,1 тис. грн. та 8876,7 тис. грн. – перераховано субвенцій районним в місті бюджетам (99,1 % до уточненого плану на рік), з них не проведено – 171,9 тис. грн.

Капітальні вкладення, в основному, було спрямовано на погашення заборгованості перед підрядними організаціями за виконані роботи до підготовки та відзначення 600-річчя заснування міста на об’єктах соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства.

За оперативними даними, в 2009 році на погашення зазначеної заборгованості було спрямовано понад 40,0 млн. грн. Станом на 01.01.2010 р. ще залишається непогашеною біля 30,0 млн. грн., або понад 40 % заборгованості за виконані та неоплачені роботи до підготовки та відзначення 600-річчя заснування міста.

Уточнений план з міського дорожнього фонду – 8425,3 тис. грн., (з них за рахунок залишку коштів, який утворився на 01.01.09 р. – 110,3 тис. грн.), затверджений план – 10545,0 тис. грн. Профінансовано за заявками департаменту – 8425,2 тис. грн. Залишок коштів на 01.01.10 р. – 146,7 тис. грн.

Коригування обсягу дорожнього фонду на 2,2 млн. грн. пов’язане з недоотриманням податку з власників транспортних засобів, що спричинене зменшенням надходжень цього податку, який сплачується фізичними особами при першій реєстрації автомобілів, які ввозяться з-за кордону, внаслідок дії з березня по вересень 2009 року 13 % мита на ввезені автомобілі та в зв’язку з перенесенням строку проведення державного технічного огляду та строку сплати податку з 2009 року на 2010 рік для окремих типів транспортних засобів.

Економіка

Промисловість і підприємництво

На кінець 2009 року в промисловому комплексі міста склалася виробнича структура на базі 90 промислових підприємств, які представляють 10 галузей.

За попередніми даними, промисловими підприємствами міста у 2009 році реалізовано товарної продукції (в діючих цінах) на суму 1630,3 млн. грн. В порівнянні до 2008 року (1349,0 млн. грн.) реалізація продукції збільшилась на 281,3 млн. грн., рівень зростання складає 122,0%.

Серед районів міста найбільше реалізовано промислової продукції підприємствами Першотравневого району (59,2% або на 964,6 млн. грн.). Підприємствами Шевченківського та Садгірського районів було реалізовано продукції на 449,0 млн. грн. (27,5%) та на 216,7 млн. грн. (13,2%) відповідно.

Підприємства добувної та переробної промисловості реалізували промислової продукції на суму 700,2 млн. грн. або 51,9% від загальноміського обсягу реалізованої промислової продукції, у т.ч. добувної – на 0,2 млн. грн. (0,02%), переробної – на 700 млн. грн. (51,9%).

У загальноміському обсязі реалізації 17% продукції належало підприємствам машинобудування, вони реалізували продукції на суму 228,8 млн. грн.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів реалізовано 10,9% від загального обсягу реалізованої продукції по місту або на 147 млн. грн. Понад 40% від обсягу реалізації припадало на підприємства з виробництва хліба, хлібобулочних виробів, 20% – олії та тваринних жирів, 15,1% – напоїв, 11,6% – рибних продуктів.

Частка продукції, реалізованої підприємствами легкої промисловості, становила 9,3% від загальноміського обсягу реалізації. Ними було реалізовано промислової продукції на 125,3 млн. грн. На підприємства з виробництва одягу з текстилю та взуття припадало 60,2% обсягу реалізованої продукції легкої промисловості.

Підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості реалізували промислової продукції на 65,7млн. грн. або 4,9% від загального обсягу реалізованої продукції міста.

У загальноміському обсязі реалізації промислової продукції 4,3% належало підприємствам з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції. Цими підприємствами було реалізовано продукції на 58,5млн. грн.

Частка обсягу реалізованої продукції підприємствами з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів, целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності становила 1,7%. Загалом ними було реалізовано продукції на 53,9млн. грн.

Підприємства інших галузей переробної промисловості реалізували продукції на 20,8млн. грн. або 1,5% від загальноміського обсягу реалізованої промислової продукції, у т.ч. з виробництва меблів – на 13,3млн. грн. (1%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води обсяги реалізованої продукції становили 648,8млн. грн. або 48,1% від загального обсягу реалізованої промислової продукції міста.

У розрахунку на одну особу населення міста було реалізовано продукції на суму 5435,20грн. (по області – на 2666,70 грн.).

Незважаючи на нестабільну фінансову, економічну та політичну ситуацію в Україні на фоні світової фінансової кризи низка промислових підприємств продовжували:

- впровадження інноваційних технологій у виробництво (ТОВ «Малбі-Захід», ТОВ «Галс-2000», ПП «Кліпсидра», ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», АТЗТ «Імпульс», ТОВ «БФБ», ПП «Мелауда», СП «Мітаче», ТОВ «Рікка», ВАТ «Арніка», ПВКФ «Тонек», ТОВ «Розма»);

- впровадження альтернативних джерел енергії та ресурсозберігаючих технологій (ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», ВАТ «Чернівецька меблева фабрика», ПП «Мелауда», СП «Мітаче», УВП УТОГ, ТОВ «Розма»);

- освоєння виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції, сприяння її виходу на вітчизняний та закордонні ринки (ТОВ «Галс-2000», ПП «Кліпсидра», ВАТ «Арніка» ТОВ «Малбі-Захід», АТЗТ «Імпульс», ВАТ «Чернівецька меблева фабрика», ТОВ «Розма»).

У вересні 2009 року відновило роботу ДП «Вимір-Сервіс» (дочірнє підприємство ВАТ «Вимірювач»). Підприємство виробляє поштові скриньки, металеві колекторні шафи для розведення газо- та водопостачання. В подальшому планується випуск обладнання для освітлення під’їздів багатоквартирних будинків.

Мале підприємництво міста сьогодні це 30,0 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності (2008 рік – 28,0 тисяч суб’єктів; 2007рік – 27,9 тисяч суб’єктів; 2006 рік – 24,3тисяч суб’єктів). Впродовж 2009 року зареєстровано 305 юридичних осіб, з них 170 – суб’єктів малого бізнесу та 2051 суб’єкт підприємництва – фізичних осіб.

За результатами статистичного спостереження у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення діяло 94 малих підприємства (по Україні цей показник становить – 72 підприємства, по області – 44).

У 2009 році у Чернівцях діяло 27,5 тис. фізичних осіб-підприємців, що становить 45% від загальної кількості фізичних осіб – підприємців області. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість фізичних осіб-підприємців становила 1106 (у 2008 році – 995) осіб. У фізичних осіб-підприємців працювало 23,2 тис. осіб найманих працівників, що становило 14,3% від усього працездатного населення міста.

Впродовж минулого року на малих підприємствах міста було зайнято 17,0 тисяч осіб, або 10,5% від чисельності працездатного населення міста. В середньому на одному малому підприємстві працювало 7 осіб. Залишається значною диференціація заробітної плати одного працівника малого підприємства за видами економічної діяльності. Найбільш високий він був у сфері фінансової діяльності – 1185,7 грн.

Частка малих підприємств Чернівців становить майже 60% від загальної кількості малих підприємств області.

За рахунок всіх видів економічної діяльності за 2009 рік малими підприємствами міста було реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг (у діючих цінах) на суму 2517,1 млн. грн., що на 12,4 відсотка більше обсягів реалізації у 2008 році. Питома вага малих підприємств міста у загальному обсязі реалізованої продукції малими підприємствами області становить 74,4% (у 2008 році – 69,7%).

Найбільша частка реалізованої продукції (робіт, послуг) в загальних обсягах реалізації малих підприємств залишилася у сферах торгівлі, промисловості, операцій з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг, а також будівництві. Частка продукції малих підприємств міста у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємствами області становить 30,6 відсотків.

За результатами статистичного спостереження обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрахунку на одне мале підприємство обласних центрів Карпатського економічного регіону найвищий рівень обсягу реалізації припадає на м. Чернівці – 1077,5 грн.

Наслідки світової фінансово-економічної кризи негативно вплинули на діяльність суб’єктів малого підприємництва. Загальний фінансовий результат сформувався з 92,1 млн. грн. прибутку, отриманого 57,1% малих підприємств, та 225 млн. грн. збитку, отриманого рештою підприємств.

Впродовж минулого року малими підприємствами міста на оновлення свого виробничого потенціалу спрямовано 198,3 млн. грн. валових інвестицій в основний капітал, що на 48,2% менше попереднього року. На технологічні інновації малими підприємствами міста було витрачено 1323 тис. грн., що склало 97,8% від загальної суми інноваційних витрат малих підприємств області.

З метою упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, стимулювання розвитку підприємництва впродовж 2009 року здійснено організаційні заходи щодо створення Дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру і адмінпослуг. Продовжується проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання за принципом «єдиного вікна».

Станом на 01.01.2010 року за спрощеною системою оподаткування працюють більше 11 тис. суб’єктів малого підприємництва; за умов сплати фіксованого податку – 4,8 тис. фізичних осіб-підприємців.

Сформована та оновлена база даних про наявність вільних приміщень виробничого призначення, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, і можуть бути запропоновані суб’єктам малого підприємництва для започаткування власного бізнесу (станом на 01.12.2009 року площа їх становить 67,5 тис. кв. м).

Торгівля та сфера послуг

За рахунок будівництва та реконструкції нежилих будівель, приміщень відкрито та внесено в базу 142 об’єкти торгівлі (в тому числі – торгово-розважальний комплекс ТОВ «Фокстрот-Буковина» «ДЕПОт» загальною площею 18,5 тис. кв. м), 20 об’єктів ресторанного господарства (в тому числі ресторани: «Піар» на 100 місць, «Прем’єра» на 280 місць, «Аристократ» на 80 місць і ін.) та 88 – сфери послуг (в тому числі: автоцентри на вул.Енергетичній,2в ТОВ «Карпатиавтоцентр» площею 1126кв.м та на вул.Коломийській,2г ТОВ «Український автомобільний холдинг» на 1898кв.м та інші).

Надійшло до міського бюджету 177,9тис. грн. (за 2008рік – 131,3тис. грн.) збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, виконання плану складає 185% (виконання плану 2008 року – 102,7%).

Від справляння ринками і мікроринками ринкового збору у 2009році до бюджету міста надійшло майже 22,4млн..грн. ринкового збору, що становить 102 відсотка прогнозних розрахунків (+0,4млн. грн.) та на 7,4млн. грн. більше, ніж в 2008 році.

Туризм

Впродовж 2009 року туристичні послуги в місті надавали 97 суб’єктів господарювання, у тому числі 68 турагентів та 29 туроператора, у т.ч. 2 туроператора внутрішнього та в’їзного туризму.

За оперативними даними, надано туристичних послуг на суму майже 50,0 млн. грн., обслуговано понад 60 тисяч туристів, з яких майже 50 відсотків подорожували Україною.

Туристичними фірмами міста прийнято майже 20 тис. екскурсантів, з яких третя частина становили особи шкільного віку.

За результатами фінансово-господарської діяльності суб’єктами туристичної сфери діяльності спрямовано 1,7 млн. грн. надходжень до бюджету міста.

З метою покращання туристичної привабливості міста реалізовано проект Чернівецької міської ради «Підвищення конкурентоспроможності Чернівців на туристичному ринку України через утвердження його ідентичності та впровадження європейських традицій відпочинку – Різдвяного ярмарку». Так, в грудні 2009 року на площі Соборній зорганізовано «Різдвяне містечко», до участі у якому залучено 20 суб’єктів підприємництва. В рамках реалізації проекту Чернівецької міської ради» «Популяризація спільної культурної спадщини між спільнотами в транскордонному регіоні Чернівці і Сучава» розроблено нові туристичні маршрути та виготовлено буклети:

- «Національно-культурні центри Буковини. Осередки фольклору Буковини»;

- «Музейні скарби краю. Майстерні народних митців Буковини»;

- «Церкви. Собори. Монастирі Буковини».

В рамках реалізації заходів Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців було розроблено та виготовлено збірник «Чернівці – унікальність в розмаїтті».

В діючі туристичні маршрути центральною частиною міста включено відвідування оновленої площі Турецької криниці та внутрішніх двориків на вул. О.Кобилянської.

У 2009 році оголошена спільна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова, в рамках якої розроблено проект транскордонного співробітництва «Розвиток мережі подієвого туризму на Буковині».

На базі туристично-інформаційного центру налагоджено контакти щодо транскордонного співробітництва в галузі туризму з представниками Румунії, Польщі, Угорщини, фонду «EURO-KLIP». Безкоштовними недільними пішохідними екскурсіями історичною частиною міста впродовж року скористались понад 800 екскурсантів.

В травні 2009 року проведено V Буковинський туристичний ярмарок, участь в якому взяли участь 37 туристичних фірм та 40 майстрів народних промислів і фольклорних колективів області.

З метою промоції туристичних можливостей міста Чернівців суб’єкти туристичної сфери діяльності взяли участь в міжнародних туристичних виставках в м. Києві – туристичний салон «Україна-2009», ІІ Національній виставці українського туристичного продукту «Vizit Ukraine», а також міжнародній виставці «На стику культур» м. Лодзь (Польща).

В рамках Петрівського ярмарку відбулися презентації туристичного продукту Університету Стефана чел Маре (м. Сучава, Румунія), Маршалковства Лодзького воєводства (Польща) та Болгарії.

Послуги з тимчасового розміщення (проживання) в межах міста надають 19 закладів готельного господарства. Сьогодні в них є можливість одночасно розмістити понад 1,5 тис. осіб.

З метою розвитку готельної мережі міста рішення міської ради надані дозволи 30 суб’єктам господарювання на будівництво або реконструкцію готельних, розважальних та спортивно-оздоровчих комплексів.

Інвестор ТОВ «Глобус-2020» в туристично-рекреаційній зоні р. Прут продовжує робота з реалізації інвестиційного проекту – будівництва Аква-парку на вул. Донбасівській , 1. Розробляється інвестиційний проект щодо будівництва та обслуговування рекреаційно-оздоровчого комплексу на вул. Жасмінній на земельній ділянці площею 2,2 га.

Управління комунальною власністю територіальної громади міста

Відновлювальна вартість майна територіальної громади Чернівців станом на 01.01.2009р. становить 4267,3 млн. грн. і в порівнянні з попереднім періодом збільшилась на 664,9 млн. грн., а у порівнянні із 2006 роком – на 1272,8млн. грн. Відновлювальна вартість майна територіальної громади Чернівців зросла майже в 2 рази за рахунок придбання основних засобів, прийняття, індексації та проведеної реконструкції житлового фонду.

Станом на 01.01.2009р. нараховується 7292 об’єкти нерухомості (будівлі, споруди, мережі) загальною відновлювальною вартістю 4 090,6млн. грн., що становить 95,9 відсотка від загальної вартості майна. Кількість та вартість об’єктів нерухомості в порівнянні з попереднім періодом та 2006 роком зросла відповідно на 688,4млн. грн. і 1355,0млн. грн.

Відновлювальна вартість рухомого майна становить 176,8 млн. грн., що становить 4,1 відсотки від загальної вартості майна. Вартість рухомого майна зменшилася на 82,2 млн. грн.

У комунальну власність територіальної громади м. Чернівців прийнято 4 відомчих житлових будинки, рухоме майно від Всеукраїнської громадської організації «Товариство рятування на водах «України» та проїзд від вул. Сторожинецької до вул. Ковельської.

З метою збереження комунального майна, яке має важливе значення для забезпечення життєдіяльності міста, рішенням 41 сесії Чернівецької міської ради V скликання затверджений перелік об’єктів комунальної власності м. Чернівців, які не підлягають приватизації. В цей перелік увійшли об’єкти, що обліковуються на балансах підприємств комунального господарства міста, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, цивільної оборони.

Рішенням 35 сесії Чернівецької міської ради V скликання затверджено перелік об’єктів комунальної власності міста Чернівців, які підлягали приватизації в 2009 році. Загальна кількість об’єктів – 43, з них: 30 – підлягали приватизації шляхом викупу; 13 – шляхом продажу з аукціону.

Впродовж 2009 року укладено 25 договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної власності (20 – шляхом викупу; 5 – шляхом продажу з аукціону) на загальну суму 7,38млн. грн. з урахуванням ПДВ (в т.ч.:6,15млн. грн. – вартість об’єктів без ПДВ). До міського бюджету від приватизації комунального майна у 2009 році надійшло 5,61 млн. грн.

У 2009 році було оголошено 8 аукціонів, на яких запропоновано до аукціонного продажу 13 об’єктів. Проведено 3 аукціони, 5 аукціонів не відбулися у зв’язку з відсутністю необхідної кількості заяв від потенційних покупців. Кінцева вартість проданих на аукціоні об’єктів в середньому зросла в 1,17 рази від початкової.

Негативні наслідки економічної кризи знизили активність потенційних покупців щодо придбання об’єктів приватизації. Так, із запропонованих до аукціонного продажу 13 об’єктів, впродовж року по 6 об’єктах оголошувались аукціони по 8 разів. Об’єкти не продані на аукціонах у 2009 році включені у перелік об’єктів комунальної власності міста, які підлягатимуть приватизації шляхом продажу з аукціону в 2010 році.

Продовжувалась післяприватизаційна робота з власниками приватизованих об’єктів: здійснювались перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу, зобов’язань щодо проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень, збереження архітектури фасадів та культурно-історичної цінності об’єктів. Впродовж звітного року власники приватизованих об’єктів спрямовували кошти у розвиток придбаних об’єктів. Так, у 2009 році, після тривалого ремонту у приватизованих приміщеннях було відкрито 7 об’єктів, в тому числі: нотаріальна контора на вул. О.Кобилянської, 4, магазин вечірнього та весільного одягу на вул. О.Кобилянської, 13-15, магазини із продажу ювелірних виробів на Центральній площі, 5 та вул. Головній, 32/І.Франка, 1-3, магазин з продажу вікон, дверей та будівельних матеріалів на вул. Прутській,15, кафетерій «Вівальді» на вул. О.Кобилянської, 12, магазин продовольчих товарів на вул. Л.Кобилиці, 49.

Одним із постійних та ефективних джерел наповнення міського бюджету коштами залишалася передача в оренду нерухомого та рухомого майна. Станом на 1 січня 2010 року в оренді знаходилося 1024 об’єкти, загальною площею 134,48 тис.кв.м.

Від оренди нерухомого майна до міського бюджету надійшло 14,05 млн. грн. коштів, що більше у порівнянні із планом на 381,3 тис. грн., від оренди рухомого майна – 24,0 тис. грн., що більше на 5,0 тис. грн.

Згідно з умовами інвестиційного договору, частину відремонтованих приміщень кінотеатру «Україна» на вул. О.Кобилянської, 51-53 передано в оренду ТОВ «Ренесанс».

У 2009 році орендарі інвестували у ремонт комунального майна понад 1,0 млн. грн.

Незважаючи на зменшення об’єктів оренди у зв’язку із приватизацією, припиненням договорів оренди, надходження до міського бюджету від оренди майна, у порівнянні із 2006 роком, збільшилися майже на 4,0 млн. грн., у порівнянні із 2008 роком – майже на 2,0 млн. грн.

Станом на 01.01.2010 року заборгованість за грудень 2009року склала 634,34тис. грн. З метою прискорення погашення орендарями боргу проводилася претензійно-позовна робота. В ході розгляду судових справ по 15 боржниках заборгованість в сумі 233,5тис. грн. погашена повністю. По 7 боржниках накази Господарського суду щодо примусового стягнення боргу у сумі 220,3тис. грн. ще знаходяться на виконанні у державних виконавчих районних службах.

З метою збільшення надходжень до міського бюджету продовжується робота щодо виявлення вільних приміщень для подальшої передачі їх в оренду або продажу з аукціону.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЯЛЬНІСТЬ

За 9 місяців 2009року у розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 584,8 млн. грн. капітальних інвестицій.

Підприємствами та організаціями Чернівців за рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2009 р. освоєно 483,5 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 34,8% менше порівняно з січнем-вереснем 2008 р. (в Україні – на 56,3% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Разом з тим, у місті освоєно 29,4% усіх інвестицій у основний капітал по області.

Понад третину – 175,2 млн. грн. (36,2%) інвестицій в основний капітал освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Станом на 01.10.2009 р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 737,8 тис. дол. США прямих інвестицій. У той же час, нерезидентами вилучено капіталу на 53,1 тис. дол. США. Сукупний капітал нерезидентів в економіці міста на 01.10.2009 р. становив 32912,5 тис. дол. США, що складало 134,6 долара в розрахунку на одного мешканця міста.

Причиною уповільнення динаміки іноземних інвестицій є те, що для багатьох іноземних інвесторів фінансова криза означає різке скорочення власних інвестиційних витрат, зміну стратегії їх розвитку на внутрішню фінансову оптимізацію.

У 2009 році на експертному комітеті з відбору інвестиційний пропозицій було розглянуто 20 інвестиційних пропозицій. За його рішенням були запропоновані на розгляд сесії міської ради та затверджені її рішенням наступні об’єкти інвестування та інвестиційні проекти:

- з будівництва торгово-побутового комплексу на вул. І. Бойка, 14-Б;

- з будівництва приватного дитячого садка на вул. Братів Кантемирів, 3;

- з благоустрою дитячого майданчика на вул. Л. Кобилиці, 80-А з будівництвом дитячого кафе, спортивного, ігрового майданчиків та підземного паркінгу.

У вересні 2009 року проведено інвестиційний конкурс з благоустрою дитячого майданчика на вул. Л. Кобилиці, 80-А з будівництвом дитячого кафе, спортивного, ігрового майданчиків та підземного паркінгу, переможцем якого стало мале приватне підприємство «Арго». По двох інших інвестиційних проектах конкурси не відбулися через відсутність заяв.

З метою залучення в економіку міста коштів міжнародної технічної допомоги налагоджено співпрацю з Німецьким банком розвитку KfW, що дозволило визначити та оцінити KfW, як потенційне зовнішнє джерело фінансування та умови отримання фінансування для здійснення інвестиційного проекту у сфері водопостачання м. Чернівців. З метою визначення консультантів, які будуть надавати експертні послуги, проведено Міжнародний відкритий тендер з розробки техніко-економічного обґрунтування проекту «Водопостачання м. Чернівців». У цьому тендері взяли участь вісім компаній з Німеччини, Данії, Австрії. У заключний етап тендеру вийшли три компанії. В рамках програми міської інфраструктури, Україна, за фінансової підтримки спеціального фонду Німецького уряду виділено грантові кошти у сумі 500 тис. євро для оплати консультаційних послуг з розробки техніко-економічного обґрунтування проекту «Водопостачання м. Чернівців». Підписана фінансова угода між Чернівецькою міською радою та KfW. Готується договір на надання експертних послуг з розробки техніко-економічного обґрунтування проекту «Водопостачання м. Чернівців» між Чернівецькою міською радою та компанією-переможцем Міжнародного тендеру.

Чернівці стали одним з міст-учасників Проекту «Реформа міського теплозабезпечення», який розрахований на три роки і фінансуватиметься Агентством USAID. Проект «Реформа міського теплозабезпечення» був презентований органам влади у 420 містах України. 112 міст подали заявки на участь. За підсумками оцінювання поданих заявок Чернівці стали одним із 34 міст-учасників Проекту. Проект енергоефективності українських міст передбачає навчання персоналу, розробку ефективних методологічних рішень, які дозволять вдосконалити систему енергозбереження міст; технологічну підтримку тощо. Підписано Меморандум про співпрацю між Чернівецькою міською радою та USAID в межах нового проекту «Реформа міського теплозабезпечення»..

З метою залучення в економіку міста програмних коштів Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова для участі у Програмі підготовлено і подано проект «Покращання протипаводкового захисту та створення безпечних умов для життєдіяльності населення на прикордонних україно-румунської та україно-молдавської ділянках р. Прут. Реалізація заходів проекту дозволить забезпечити захист населення та територію м. Чернівців від катастрофічних повеней та мінімізувати втрати від них. Будівництво споруд протипаводкового захисту сприятиме охороні та збереженню екосистеми, природних ландшафтів та об’єктів культурної спадщини прикордонних українсько-румунських ділянок р. Прут, які потерпають від наслідків водної стихії.

З метою більшої поінформованості про інвестиційний потенціал та прозорості процедур для потенційних інвесторів оновлена багатомовна презентація в Інтернеті щодо можливостей інвестування в Чернівці – інвестиційний паспорт міста та буклет про інвестиційну привабливість Чернівців.

Земля. Будівництво

Капітальне будівництво.

В 2009 році спостерігався різкий спад обсягів будівництва. За січень-грудень 2009 року інвестиції в основний капітал склали 9,5 млн. грн., у т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 9,3 млн. грн., за рахунок інших надходжень (спонсорська допомога) – 0,2 млн. грн. В порівнянні з 2008 роком обсяг капіталовкладень зменшився в 5,5 разів.

Впродовж року в основному проводилися розрахунки за обсяги робіт, виконаних до 600-річчя міста. Підрядним організаціям перераховано кошти за такі роботи на суму 8,3 млн. грн.

В зв’язку з відсутністю фінансування призупинено будівництво наступних об’єктів :

- Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул. Буковинській, 4;

- Реконструкція адмінприміщень на вул. Кармелюка, 21 під учбовий корпус Національного університету ім. Ю.Федьковича;

- Будівництво 120-квартирного житлового будинку на вул. Рівненській, 10;

- Реконструкція гуртожитку в житловий будинок на вул. Чехова, 23;

- Реконструкція площі на розі вулиць Турецької – П.Сагайдачного в м. Чернівцях.

Також переносяться терміни завершення робіт з будівництва другої нитки газопроводу до міста Чернівців та реконструкції газорозподільчої станції с. Топорівці Новоселицького району для обслуговування цього газопроводу.

У рамках виконання міської програми каналізування міста за рахунок міського бюджету, коштів інвесторів та частково коштів мешканців у 2009 році здійснювалось будівництво каналізаційного колектору на вул. Ковельській, будівництво мереж каналізації на вул. О.Кошового, вул. Челябінській, пров. Челябінському та проїзду Челябінському, завершено прокладання і введено в експлуатацію каналізаційний колектор від КНС-5 “Сторожинецька” до вул.Черняховського та введено його в експлуатацію.

Продовжувалось будівництво інженерних мереж для нового житлового кварталу, обмеженого вулицями Червоноармійською, Сторожинецькою, Рівненською та проспектом Незалежності. Будівництво інженерних мереж здійснювалось за рахунок коштів пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури міста. В цьому мікрорайоні завершено будівництво газопроводу середнього тиску на вул. Рівненській, частково виконані роботи з будівництва зливової та побутової каналізаційної мережі. Освоєно на цих роботах 856 тис. грн.

В 2009 році завершено виконання наступних проектних робіт:

- будівництво протизсувних робіт на вул. Орловській, яке передбачає регулювання русла р. Мольниці, влаштування контрбанкетів з місцевого ґрунту та відновлення дороги на вул. Орловській;

- будівництво КНС, напірного каналізаційного колектору в мікрорайоні “Рогізна”;

- будівництво каналізаційного колектору на вул. Роменській на ділянці від вул. Руської до вул. Високої ;

- реставраційно-ремонтні роботи пам’ятки архітектури будинку №1 на вул. Сіді Таль.

В 2009 році введено в експлуатацію будинок культури на 250 місць у мікрорайоні “Ленківці”, завершено будівництво та введено в експлуатацію місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 1,2 км. та каналізаційні і водопровідні мережі протяжністю 7,5 км.

Містобудування та архітектура.

У 2009 році затверджено рішенням сесії міської ради 2 схеми забудови кварталів на вул. Дібровецькій, площею 4,5 га та на вул. В.Александрі, площею 2,13 га, а також детальний план житлової садибної забудови на вул. Учительській площею 15,0 га.

Розроблено та підлягає затвердженню :

- детальний план забудови на вул. Широкій площею 2,6 га;

- детальний план житлової садибної забудови на вул.Галицький Шлях площею 4,28га;

- схема детального плану регенерації житлового кварталу в межах вулиць Миру – Авангардна – У.Кармелюка – проспекту Незалежності площею 33,0га;

Генеральним планом розвитку міста Чернівці передбачено індивідуальне житлове будівництво на територіях садівничих товариств. На сьогодні затверджено 41 садівниче товариство із 230 зареєстрованих на території міста, які підлягають переведенню під житлову садибну забудову.

За 2009 рік надано дозвіл на переведення під індивідуальну забудову 23 земельні ділянки в 13 садівничих товариствах загальною площею 1,52 га.

Для ведення містобудівного кадастру та здійснення контролю за якістю виконання геодезичних та топографо-геодезичних робіт в департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин проведено інвентаризацію наявної містобудівної документації та встановлено єдиний порядок видачі дозволу на виконання топографо-геодезичних робіт.

З метою захисту та збереження традиційного характеру історично сформованого міського ландшафту відділ пам’яток архітектури управління містобудування та архітектури ДМБК та ЗВ міської ради розробив «Комплексну програму збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009 – 20015 роки», яка ухвалена рішенням 35 сесії V скликання Чернівецької міської ради .

На контролі відділу пам’яток архітектури знаходиться питання впорядкування прилеглої до пам’ятки архітектури національного значення – Резиденції буковинських митрополитів території, окремого вирішення потребує впорядкування території скверу на розі вулиць М.Коцюбинського та Університетської. Розпочата робота з вивчення режиму використання території історико-культурного заповідника «Кладовище по вул. Зеленій».

З метою посилення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено Положення про громадських інспекторів з охорони об’єктів культурної спадщини міста Чернівців. Дев’ять активних громадян міста призначено громадськими інспекторами з охорони культурної спадщини Чернівців. Затверджено Положення про громадську консультативну раду з питань охорони культурної спадщини міста та її склад. Щомісяця проводяться засідання громадської консультативної ради, де розглядаються актуальні проблеми містобудівної діяльності в історичному середовищі.

В 2009 році відділом пам’яток підготовлено 56 охоронних договорів на режим використання приміщень пам’яток архітектури; складено 31 протокол про адміністративні правопорушення у сфері містобудування до фізичних осіб та підприємців, проведено обстеження технічного стану 75 будівель – пам’яток архітектури та цінної забудови міста; проведено перевірки виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень пам’яток національного та місцевого значення: Художнього музею на Центральній площі, 10, Чернівецького академічного музично-драматичного театру ім. О.Кобилянської на Театральній площі, , Чернівецької обласної філармонії на площі Філармонії, 10, Чернівецької філії Національного банку України на вул. Кобилянської, 1, та інше; підготовлено 183 примірники облікової документації на об’єкти культурної спадщини в електронному вигляді; видано 32 направлення на проведення обстежень відповідними службами в зонах охорони археологічного культурного шару, надано 1592 висновки щодо відведення земельних ділянок в межах історичних ареалів та охоронюваних територій.

На виконання Комплексної Програми збереження історичної забудови Чернівців на 2009-2015 роки у місті розпочата робота з розробки кольорових розгорток площ, проведено фотофіксацію 25 відсотків пам’яток та цінної забудови будівель історичного центру.

Спільно із вищим художнім професійним училищем №5 розпочата робота з відтворення втрачених елементів оздоблення фасадів в межах центрального історичного ареалу. На базі приватного підприємства “Реставраційні майстерні “Грац” створено банк інформації втрачених елементів архітектурного оздоблення пам’яток. Так, завдяки напрацьованим матеріалам силами дирекції Чернівецького обласного училища мистецтв ім. С.Воробкевича відновлено втрачені балконні кронштейни на будівлі пам’ятки архітектури на вул. П.Ончула, 6.

Земельні ресурси

Відділом землеустрою управління земельних ресурсів департаменту підготовлено та винесено на розгляд сесії міської ради 81 проект рішень, в яких зосереджено 4722 питання.

КП «Київський інститут земельних відносин» у грудні 2009р.передав департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин звіт з обґрунтування концептуальних рішень щодо формування земель комунальної власності Чернівців.

За 2009 рік було підготовлено 752 договори оренди землі. Станом на 01.01.2010 року існує 4,6 тис. діючих договорів оренди землі, загальною площею земельних ділянок 818,0 га.

Відповідно до рішення 40 сесії міської ради ІV скликання та Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях, при укладанні договорів оренди землі проведено нарахування одноразових внесків на розвиток соціально – культурної інфраструктури м. Чернівців на суму 2141,6 тис. грн. (з терміном сплати від 1 до 12 місяців).

Станом на 01.01.2010р. укладено 2585 додаткових договорів про перерахунок річної орендної плати до договорів оренди землі внаслідок зміни нормативної грошової оцінки земель міста. По новій нормативній грошовій оцінці підготовлено 1229 договорів оренди землі.

Згідно рішення сесії міської ради “Про підтримку орендарів земельних ділянок міста Чернівців у період фінансово – економічної кризи” станом на 01.01.2010р. проведено 691 перерахунок річної орендної плати до договорів оренди землі з застосуванням коригуючого коефіцієнту 0,8 до нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Надходження плати за землю до міського бюджету за 2009р. склали 55,07 млн. грн., що на 8 % більше від запланованих, в тому числі від оренди землі надійшло 31,71 млн. грн., що на 15 % більше від запланованого.

В 2009 році між Чернівецькою міською радою та юридичними (фізичними) особами укладено:

39 договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельних ділянок на суму 3,760 млн. грн.:

35 договорів купівлі – продажу земельних ділянок, загальною площею 6,1361 га на суму 10,646 млн. грн.

В 2009 році оголошено 9 аукціонів з продажу земельних ділянок та прав оренди на них, за результатами яких продано: 6 земельних ділянок загальною площею 2,2642 га на суму 2 841, 600 тис. грн. та право оренди 11 земельних ділянок загальною площею 0,5928 га на суму 1 642,290 тис. грн.

Надходження від:

- продажу землі склали 13 374,758тис. грн., що становить 95,49% від запланованих;

- продажу права оренди земельних ділянок – 1 487,824 тис. грн., що становить 101,18% від запланованих.

5 березня 2009р. прийнята постанова Верховної Ради України № 1101-ІV «Про зміну меж міста Чернівці та Глибоцького району Чернівецької області», згідно з якою в межі міста включено 29,85 га та затверджена територія міста Чернівці загальною площею 15275,33 га.

Будівництво житла

За оперативними даними, в 2009 році введено в експлуатацію 89,8 тис. кв. м. житла. З них багатоквартирних житлових будинків – 68,7 тис. кв. м, індивідуальних житлових будинків – 21,1 тис. кв. м. За 2008 рік введено в експлуатацію житла 127,78 тис. кв. м. З них багатоквартирних житлових будинків – 71,9 тис. кв. м, індивідуальних житлових будинків – 55,8 тис. кв. м. Зменшення введеного в експлуатацію житла за 2009 рік відповідно до 2008 року становить 29,68%.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Житлове господарство

Функціонування міського житлово-комунального господарства забезпечують 24 комунальних, 4 приватних підприємства та 1 товариство, які надають послуги з водопостачання, водовідведення, ремонту, будівництва та утримання доріг, експлуатації та утримання мереж вуличного освітлення, житлового фонду, інвентаризації будівель та споруд, перевезення пасажирів міським автобусним та електротранспортом, збирання, вивезення та утилізації побутових відходів, надання ритуальних послуг та інших.

Фактична чисельність працівників житлово-комунального господарства (станом на 01.01.09р.) становить 3418 чол. з них працівників комунального господарства – 2668 чол., житлового (КЖРЕП і ПП) господарства – 750 чол.

Житлово-комунальними службами міста утримується та експлуатується:

- майже 3192 житлових будинків, площею 2,2 млн. кв. м.;

- 444 ліфта;

- 8 водопровідних насосних станцій;

- 278 свердловин і 2 під руслові галереї;

- 0,390 тис. км. водопровідних мереж;

- 0,240 тис. км. каналізаційних мереж;

- 8 каналізаційних насосних станцій;

- 48 котелень;

- 102,0 км теплових мереж (у двохтрубному вимірі);

- 0,528 тис. км. вулично-дорожньої мережі, площею 3,826 млн. кв. м.

(в т. ч. 0,200 тис. км. з твердим покриттям);

- 37 автомобільних мостів, протяжністю 1,018 км.;

- 3579 га. зелених насаджень;

- 0,537 тис. км. зовнішнього освітлення;

- 80,7 км. контактної мережі міського електротранспорту;

- 1 історико-культурний заповідник (об’єднує 2 кладовища);

- 14 кладовищ;

- 1 полігон для ТПВ площею 8 га.

Житловий фонд комунальної власності територіальної громади м. Чернівців нараховує 3192 будинків, загальною площею 2,2 млн. кв.м.

На сьогодні житловий фонд комунальної власності утримує 9 комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств (КЖРЕП) і 4 приватних підприємства „Житлосервіс”, Регіон-центр”, „Ремжитлосервіс” та «Санітарія».

Окрім цього, станом на 01.01.2010р., в місті зареєстровано 183 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, впродовж м 2009р. зареєстровано 26 таких об’єднань;

Передано у власність власників квартир 264 одно-шестиквартирних будинки. Залишилося на утриманні житлово-експлуатаційних підприємств ще 1383 таких будинків.

У 2009 році прийнято у комунальну власність 5 відомчих будинків.

За 2009 рік передано у власність громадян 582 квартири комунальної власності. З початку приватизації приватизовано понад 48,7 тис. квартир, що орієнтовно складає 92% від їх загальної кількості.

На капітальний ремонт житлового фонду спрямовано 20,719 млн. грн. В порівнянні з минулим роком обсяги зменшилися на 7,1 млн. грн.. Через обмеженість фінансування, кошти в основному виділялися з міського та районних бюджетів. З державного бюджету кошти на реконструкцію основних фондів комунальної власності не виділені.

Виконання з поточного ремонту житлового фонду склало 14,68 млн. грн., що на 9,2 млн. грн., більше ніж у минулому році.

Регулювання дорожнього руху.

Регулювання дорожнього руху в м. Чернівцях здійснюють 64 світлофорні об’єкти, майже 6 тисяч дорожніх знаків та 3,5 км пішохідних огороджень. Для підтримання в справному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом з міського бюджету в 2009 році виділено 600 тис. грн. та 400 тис. грн. на розмітку. Встановлено 177 нових дорожніх знаків, відремонтовано 8 світлофорних об’єктів, влаштовано 140 метрів пішохідної огорожі та нанесено 123,5 км дорожньої розмітки.

На розвиток світлофорного господарства міста за період 2005- 2009 років виділено з міського бюджету кошти в сумі 2693 тис. грн., в т.ч. в 2009 році – 300 тис. грн. Загалом за 2005-2009 роки проведено реконструкцію 21 з 58 світлофорних об’єктів із заміною лампових світлофорів на світлодіодні, влаштовано 6 нових світлофорних об’єктів, а також встановлений новий диспетчерський пункт для автоматизованого керування дорожнім рухом.

Вуличне освітлення

Протяжність мереж зовнішнього освітлення м. Чернівців становить 597,36 км. Інвентарна кількість світлоточок – 17989 шт.

На виконання Програми впровадження сучасних енергозбегіраючих технологій зовнішнього освітлення м. Чернівців впродовж 2002-2009 років освоєно 9,6 млн. грн., в т.ч. в 2009 році-1,6 млн. грн. В даний час на вулицях міста замінено 13462 (в 2009 році – 1452) з 17989 світильників з підвищеними світлотехнічними характеристиками, що значно покращило освітлення в нічний та вечірній час вулиць, мостів та залізничних переїздів. Прикрасою міста стало підсвітлення будівель архітектурного ансамблю його центральної частини.

Транспортне обслуговування населення.

В місті функціонує розгалужена мережа громадського пасажирського транспорту. Маршрутна сітка міста складається із 46 автобусних та 10 тролейбусних маршрутів. В 2009 році відкрито новий автобусний маршрут №43 «вул. Бережанська – просп. Незалежності».

До перевезень пасажирів, крім комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління», на конкурсній основі залучено 12 юридичних та 86 фізичних осіб автоперевізників.

Міський електричний транспорт забезпечує понад 60 відсотків внутрішньоміських пасажироперевезень. Тролейбусним управлінням за 2009 рік перевезено 42234,1тис.пасажирів, в т.ч. 21467,9 тис. пасажирів пільгової категорії. На виконання Програми розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях закуплено 7 тролейбусів на суму 6,07 млн грн. Придбані тролейбуси пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Всього таких тролейбусів на балансі підприємства міськелектротранспорту є 10 одиниць. Через фінансові кризові явища в державі тролейбуси в 2009 році не закуповувалися.

Разом з тим, 83 відсотка тролейбусів відпрацювали встановлений норматив і потребують оновлення. Понад 10 років експлуатується 86 з 103 тролейбусів. Це призводить до того, що не забезпечується якісне надання послуг, особливо в часи “пік” коли авто- та електротранспорт курсують перевантажені.

Шляхове господарство

В 2009 р. на ремонт та утримання доріг м. Чернівців освоєно 22,2 млн. грн. (в 2008 р- 57,0 млн. грн.).

Впродовж 2009 року капітально відремонтовано асфальтобетонного покриття доріг площею майже 6,5 тис. кв. м., поточним ремонтом охоплено 16,2 тис. кв.м. асфальтобетонного покриття (в 2008 році відповідно 125,5/ 18,1).

Завершено капітальний ремонт і введено в експлуатацію ділянку дорожнього покриття вул. Бережанської (від вул. Ю.Гагаріна до ЗОШ №12). Продовжуються роботи з капітального ремонту дорожнього покриття на вул. А.Барбюса.

Впродовж травня – червня ц.р. підрядними організаціями ліквідовано за власний рахунок недоліки, які виникли в процесі есплуатаціїї, а саме: ВАТ «ШБУ-60» ліквідовано недоліки на вул. М.Фрунзе; УПП «Сантехбудмеханазація» – на вул. П.Сагайдачного; ДП «Явсон-Чернівці» – на вул. Калинівській (міст через р.Прут), на вул. Руській на ділянці від Центральної площі до вул. П.Сагайдачного та на вул. В.Винниченка на ділянці від вул. У.Кармелюка до залізничного переїзду; ТзОВ «Хмельницькбудінвест» – на вул. Кафедральній на ділянці від вул. Головної до вул. О.Кобилянської, на вул. А. Пумнула та на вул. 29 Березня; ТзОВ «Гранд Метрополія» (м. Херсон) – на вул. Руській на ділянці від вул. Московської Олімпіади до вул. Фастівської і на вул. В.Винниченка (всього заасфальтовано біля 54 оглядових колодязів).

Спецавтомобілем «Олекса» методом просочування відремонтовано асфальтобетонного покриття 14,4 тис .кв. м., в основному мілких ям та тріщин.

Нанесено дорожньої розмітки: суцільної лінії -41,2 км., переривчастої лінії – 84,4 км., пішохідного переходу – 6677 кв. м.

Спецавтомобілем УНП 160*40 прочищено 21,9 км. труб зливової мережі та відремонтовано 95 од. оглядових і дощеприймальних колодязів.

Водопровідно-каналізаційне-господарство

Впродовж 2009 року на капітальний ремонт аварійних водопровідних та каналізаційних мереж витрачено з міського бюджету 854,0 тис. грн. та понад 1,5 млн. грн. власних коштів підприємства.

Відремонтовано і замінено понад 3 км. аварійних водопровідних мереж та 300 м.п. аварійних каналізаційних мереж, 86 пожежних гідрантів та 56 засувок.

Міською радою спільно з ДКП «Чернівціводоканал» налагоджена співпраця з Німецьким банком розвитку KFW, зокрема спільно проведено конкурсний відбір консультанта з розробки техніко – економічного обґрунтування проекту у сфері водопостачання м. Чернівці.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

В 2009 році, згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради та ради фонду соціального захисту населення м. Чернівців додаткова адресна грошова допомога за рахунок міського бюджету була надана 356 малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 175,2 тис. грн. Впродовж минулого року 332 підопічним комунального центру “Турбота” та міської організації Товариства Червоного Хреста України надана пільга з прання білизни на суму 60,5 тис. грн.

12 громадських благодійних організацій через управління праці та соціального захисту населення міської ради отримали фінансову підтримку на загальну суму 68,3 тис. грн. Ці кошти також були спрямовані на надання додаткової матеріальної підтримки інвалідам, малозабезпеченим сім’ям з дітьми, іншим соціально незахищеним чернівчанам.

Трьом громадським організаціям – «Комітету багатодітних матерів дітей-інвалідів та дітей сиріт», товариству інвалідів «Мрія» та Чернівецькій обласній Асамблеї інвалідів була виділена грошова допомога в грудні 2009 року на загальну суму 10 000 грн.

Впродовж минулого року управління