Відшкодування шкоди
Питання:
         Син сусіда, катаючись на велосипеді, розбив фару нашого автомобіля. Хто в даному випадку повинен оплатити ремонт? Фенолар Лідія , Кіцмань.

Відповідь.

          Питання відшкодування шкоди регулюється Цивільним кодексом України.
Шкода,   завдана   малолітньою   особою  (яка  не  досягла чотирнадцяти років),  відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або  опікуном чи іншою фізичною особою,  яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи,  - якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою. Якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом  навчального закладу,  закладу охорони здоров’я чи іншого закладу,  що зобов’язаний здійснювати нагляд за нею,  а також  під наглядом  особи,  яка  здійснює  нагляд  за  малолітньою особою на підставі договору,  ці заклади та особа  зобов’язані  відшкодувати шкоду,  якщо  вони не доведуть,  що шкоди було завдано не з їхньої вини.
Якщо малолітня особа перебувала в закладі, який за законом здійснює   щодо  неї  функції  опікуна,  цей  заклад  зобов’язаний відшкодувати шкоду,  завдану нею,  якщо не доведе,  що шкоди  було завдано не з його вини. Якщо  малолітня  особа  завдала  шкоди  як  з вини батьків  (усиновлювачів) або опікуна,  так і з вини закладів або особи,  що зобов'язані  здійснювати  нагляд  за  нею,  батьки (усиновлювачі), опікун,  такі заклади та особа зобов'язані  відшкодувати  шкоду  у частці,  яка  визначена  за  домовленістю між ними або за рішенням суду.
Шкода,  завдана спільними діями кількох  малолітніх  осіб, відшкодовується  їхніми  батьками  (усиновлювачами),  опікунами  в частці,  яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду. Якщо  в момент завдання шкоди кількома малолітніми особами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції  опікуна,  цей  заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду.
Неповнолітня   особа   (у   віці   від   чотирнадцяти   до вісімнадцяти  років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.
У  разі  відсутності   у   неповнолітньої   особи   майна,  достатнього   для  відшкодування  завданої  нею  шкоди,  ця  шкода відшкодовується в частці,  якої не вистачає,  або в повному обсязі її  батьками  (усиновлювачами)  або  піклувальником,  якщо вони не доведуть,  що  шкоди  було  завдано  не  з   їхньої   вини.   Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі,  який за законом здійснює щодо  неї   функції   піклувальника,   цей   заклад   зобов'язаний відшкодувати  шкоду  в  частці,  якої  не вистачає,  або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який   за  законом  здійснює  щодо  неповнолітньої  особи  функції піклувальника,  відшкодувати шкоду припиняється  після  досягнення особою,  яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття стане власником майна,  достатнього  для  відшкодування шкоди.
Шкода,  завдана  неповнолітньою  особою  після набуття нею повної  цивільної  дієздатності,   відшкодовується   цією   особою самостійно на загальних підставах. У  разі  відсутності  у  неповнолітньої особи,  яка набула повної   цивільної   дієздатності,    майна,    достатнього    для відшкодування  завданої  нею  шкоди,  ця  шкода  відшкодовується в частці,  якої не  вистачає,  або  в  повному  обсязі  її  батьками (усиновлювачами)  або  піклувальником,  якщо  вони  дали  згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності і не доведуть,  що шкоди було  завдано  не  з їхньої вини.  Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду  припиняється  з  досягненням  особою,  яка  завдала  шкоди, повноліття.

При виникненні спору по даному питанню необхідно звертатися  до місцевого суду  з  заявою, до якої необхідно додати:
1. Розрахунок завданої шкоди.
2. Письмові докази, що підтверджують позов.
3. Копія позовної заяви.