Порядок проведення технічного огляду транспортних засобів на Буковині у 2009 році

- 11.02.2009 13:27
Порядок проведення технічного огляду транспортних засобів на Буковині у 2009 році

9 липня 2008 року Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, що набув чинності 1 січня 2009 року. Техогляд засобів незалежно від форми власності проводиться з такою періодичністю:

1)  два рази на рік - засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш як дев’ять з місцем водія включно, та спеціалізовані засоби для перевезення небезпечних вантажів (відповідно до класифікації засобів за категоріями М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4)

2) один раз на рік - засоби, призначені для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни, а також спеціальні та спеціалізовані засоби, зокрема автокрани, таксі, автомобілі швидкої медичної допомоги, тощо (відповідно до класифікації засобів за категоріями М1, N1, N2, N3, О3, О4)

3) один раз на два роки - засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більш як дев’ять з місцем водія включно та для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою до 3,5 тонни, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби (відповідно до класифікації засобів за категоріями L, М1, N1, О1, О2) у такому порядку:

·        у рік, який закінчується на непарну цифру, - засоби, остання цифра року випуску яких непарна
·        у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, - засоби, остання цифра року випуску яких парна або нуль

    Допускається проведення техогляду причепів, причепів-розпусків та напівпричепів незалежно від року їх випуску одночасно з тягачем.

  Техогляд засобів проводиться Державтоінспекцією в такий строк:
·        з 15 січня по 15 грудня - для тих засобів, техогляд яких проводиться один раз на два роки або один раз на рік
·        з 15 січня по 30 червня та з 1 липня по 15 грудня - для тих засобів, техогляд яких проводиться два рази на рік.
 Власники засобів - юридичні особи, фізичні особи - підприємці подають

щороку до 15 січня підрозділу Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу заявку із зазначенням кількості зареєстрованих засобів незалежно від того, експлуатується засіб чи ні, та запропонованої ними дати проведення техогляду. Підрозділ Державтоінспекції після узгодження дати проведення техогляду на підставі поданих заявок складає до 30 січня графік проходження техогляду засобів, які належать юридичним особам.

У разі відсутності заявок підрозділ Державтоінспекції самостійно визначає дату проведення техогляду засобів, які належать юридичним особам і зареєстровані на території обслуговування.

Для проведення державного технічного огляду транспортний засіб подається до підрозділу Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової його реєстрації в справному та укомплектованому стані. Засіб укомплектовується медичною аптечкою відповідного типу, знаком аварійної зупинки або миготливим червоним ліхтарем, що відповідають вимогам відповідних стандартів, та вогнегасником.

При цьому для проведення техогляду працівникові Державтоінспекції подаються такі документи :

          1)паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу;
          2)протокол перевірки технічного стану, виданий суб'єктом господарювання не раніше 45 діб до дати проведення техогляду, або міжнародний сертифікат технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

         3) свідоцтво про реєстрацію засобу, його технічний паспорт і технічний талон, тимчасовий реєстраційний талон засобу;
          4) посвідчення водія, що дає право керувати транспортним засобом відповідної категорії, та талон до нього;
          5) медична довідка щодо придатності водія до керування засобом відповідної категорії;

          6) поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних засобів або документ, що підтверджує право на звільнення від страхування;

          7) квитанція про сплату податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, та у разі наявності - документ, що підтверджує право на пільги із сплати такого податку;

          8) на засоби, що працюють на газовому паливі, додатково подається документ, що підтверджує проведення випробовування газової паливної системи в порядку і строк, установлені для даного виду обладнання та його комплектації.

У разі відсутності будь-якого документа, визначеного цим пунктом, техогляд не проводиться.
Перевірка технічного стану нових засобів не проводиться та протокол не вимагається.

Працівник ДАІ здійснює перевірку відповідності номерних знаків вимогам стандартів, даних про засіб та його власника записам у реєстраційних документах та відомостям в автоматизованих інформаційних системах Державтоінспекції, відсутності фактів підроблення ідентифікаційних номерів складових частин засобу, посвідчення водія та талона до нього, медичної довідки.

Крім того, проводиться перевірка відомостей про транспортний засіб, його власника або уповноважену ним особу за наявними автоматизованими базами даних МВС щодо розшуку, накладення арешту тощо, а також своєчасності сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху. Працівник Державтоінспекції видає талон про проходження техогляду на кожний технічно справний та відповідно укомплектований транспортний засіб за наявності усіх необхідних документів, та у разі відсутності даних про несплату штрафу за адміністративне правопорушення.  

Згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» №797-VI від 25 грудня 2008 року, що набрав чинності 10.01.2009 року внесено зміни до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин i механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., №9, ст.68), встановлені ставки вказаного податку. Обчислення податку з власників автомототранспортних засобів ведеться в залежності від об'єму циліндрів двигуна за ставками у національній валюті України за кожні 100 см. куб.

При проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду ставки податку становлять:
Легковi автомобiлi: Об'єм
Ставка податку
До 1000 куб.см
3 грн. з 100 куб.см
вiд 1001 куб.см до 1500 куб.см
5 грн. з 100 куб.см
вiд 1501 куб.см до 1800 куб.см
7 грн. з 100 куб.см
вiд 1801 куб.см до 2200 куб.см
10 грн. з 100 куб.см
вiд 2201 куб.см до 3000 куб.см
75 грн. з 100 куб.см
вiд 3001 куб.см i бiльше
120 грн. з 100 куб.см
Вантажнi автомобiлi: Об'єм
Ставка податку
до 8200 куб.см
15 грн. з 100 куб.см
вiд 8201 до 15000 куб.см
20 грн. з 100 куб.см
вiд 15001 куб.см i бiльше
25 грн. з 100 куб.см
Сiдельнi тягачi
15 грн. з 100 куб.см
Автомобiлi спецiального призначення (крiм пожежних i швидкої допомоги)
5 грн. з 100 куб.см
Автобуси: Об'єм
Ставка податку
Автомобiлi для перевезення не менш як 10 осiб,
включаючи водiя
5 грн. з 100 куб.см

Мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крiм тих, що мають об'єм цилiндра двигуна до 50 куб.см) з об'ємом цилiндрiв двигуна:Об'єм

Ставка податку
до 500 куб.см
3 грн. з 100 куб.см
вiд 501 куб.см до 800 куб.см
5 грн. з 100 куб.см
вiд 801 куб.см i бiльше
10 грн. з 100 куб.см

        Податок з власників транспортних засобів (фізичних осіб) сплачується за кожен рік окремо, або ж за два роки перед технічним оглядом автотранспорту. Наприклад: гр. Іванюк, який має у власності автомобіль, повинен представити його на техогляд в 2009 році. Податок гр. Іванюк може сплачувати щорічно в 2008 i 2009 роках, або один раз за два роки (за 2008 i 2009 роки) перед проходженням технічного огляду в 2009 році.

Відповідно до ст.4 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.1991 р. №1963-ХІІ, від сплати податку звільняються щодо одного автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб.см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб.см:

- особи, зазначені у пунктах 1-4 статті 14 Закону України "Про статус i соціальний захист громадян, якi постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;       

- особи, зазначені у статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

-  особи, зазначені у статті 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Герої Соціалістичної праці та кавалери 3-х орденів Трудової Слави);

- iнвалiди, незалежно від групи iнвалiдностi (у тому числі дiти-iнвалiди за поданням органів соціального захисту)

         Крім цього, цим Законом додатково передбачені пільги по сплаті податку особам, зазначеним у ст. 6 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" - до таких осіб відносяться:

- громадяни, якi сумлінно працювали в народному господарстві, державних установах, організаціях та об'єднаннях громадян, мають трудовий стаж (35 років - жінки i 40 років - чоловіки) i вийшли на пенсію;

- громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах; пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством колишнього Союзу РСР.

-  на 50% - громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі, вироблені в країнах СНД i взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, - щодо одного з указаних автомобілів.

На території Чернівецької області перевірка технічного стану під час проведення державного технічного огляду транспортних засобів організована за адресами:

 •     м. Чернівці,  вул. Коломийська,15 А,    АТВТ- АК «БУКОВИНА АВТО»
 
•     м. Кіцмань, вул. Механізаторів,12,         АТП- 17739
 
•     м. Вижниця, вул. Українська,95,           МП «ТРАНСАВТОСЕРВІС»
 
•     смт. Глибока, вул,Першотравнева,36 А,  «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР АТК»

Ключові слова: Проведення технічного огляду транспортних засобів, Чернівці, Буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Зонд Розетта разбился о комету (видео) Космический зонд Розетта завершил свою миссию, которая началась в 2004 году. Как сообщают в пресс-службе Европейского
- 30.09.2016 17:18
Магнитные бури на октябрь 2016 Активность на поверхности Солнца нередко провоцирует колебания геомагнитного поля Земли. Результатом таких процессов являются так называемые магнитные бури
- 30.09.2016 16:30
Осенний призыв на срочную службу 2016 Осенний призыв на срочную службу в Украине стартует 1 октября и завершится 30 ноября. Согласно планам, в украинскую армию планируется
- 30.09.2016 15:34
ДТП в Черновцах на Комарова 30 09 2016. Фото В Черновцах на улице Комарова в пятницу, 30 сентября, произошло ДТП. Авария
- 30.09.2016 15:05
Готується до друку Ресторанний гід №8 - зима 2017 Восьмий випуск журналу "Ресторанний гід Чернівців" готується до друку. Очікуйте свіжий номер "Ресторанного гіду"
- 30.09.2016 14:14
Украина почтила память жертв Бабьего Яра 29 сентября в Украине при участии высокопоставленных лиц состоялась траурная церемония, приуроченная 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
- 30.09.2016 14:08
На Южно-Окружной ограбили и избили человека 30 09 2016 По сообщению представителей патрульной полиции города Черновцы, 30 сентября, примерно в 4:00 утра правоохранители получили
- 30.09.2016 12:42
Аваков: Следствие изучает версию самоподжога Интера Следствие по делу о поджоге офиса телеканала Интер продолжается. Как отметил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков
- 30.09.2016 10:49
Из-за обрыва линии в Черновцах застряли троллейбусы В Черновцах на улице Героев Майдана (бывшая Красноармейская) в пятницу, 30 сентября, произошел обрыв троллейбусной линии
- 30.09.2016 09:59
В Украине официально началась реформа судебной системы Реформа судебной системы в Украине стартовала 30 сентября. Согласно новому закону №1401-VIII, процедура назначения, а также увольнения судей
- 30.09.2016 09:39

Всі новини