Порядок будівництва та розміщення гаражів на території міста

- 06.05.2010 14:18
Порядок будівництва та розміщення гаражів на території міста

Затверджено

рішенням 9 сесії міської ради

XXIV скликання

від _______________ № _______

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Порядок будівництва та розміщення гаражів
на території міста Чернівці.
 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Чернівці (далі по тексту – Положення) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України "Про основи містобудування", "Про місцеве самоврядування в Україні", ДБН-360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", Положення про історико-культурну заповідну територію м. Чернівці, затвердженого рішенням сесії міської ради народних депутатів XXII скликання від 18.05.1995 р. № 94, Правил забудови та благоустрою м. Чернівці, затверджених XX сесією міської ради XXIII скликання від 27.04.2001 р. № 405, проекту Програми реконструкції історичного центру м. Чернівці на 2001 – 2008 роки, погодженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 06.11.2001р. №946/22, а також інших законодавчих та нормативних документів.

1.2. Положення регламентує порядок надання дозволу на виготовлення проектів відведення земельних ділянок під будівництво відкритих та закритих наземно-підземних гаражів, розміщення тимчасових збірно-розбірних гаражів фізичним та юридичним особам.

1.3. Наведені в Положенні терміни вживаються в такому значенні:

            гараж – капітальна або тимчасова будівля чи споруда для зберігання транспортних засобів;

            тимчасовий гараж - споруда для зберігання транспортних засобів з терміном експлуатації, встановленим правоустановчими документами (рішенням міської ради або її виконавчого комітету, виконавчими комітетами районних у місті рад);

            капітальний гараж – будівля або споруда для зберігання транспортних засобів з нерегламентованим правоустановчими документами терміном експлуатації.

 
 
2. Порядок будівництва гаражів
на території міста Чернівці.

2.1. Будівництво гаражів для зберігання транспортних засобів на території міста Чернівці здійснюється переважно багатоповерховими наземно – підземного типу на земельних ділянках, визначених містобудівною документацією, та на землях існуючих гаражних кооперативів згідно з розробленою та погодженою проектною документацією, яка визначає тип забудови

2.2. Будівництво окремо розташованих одноповерхових капітальних гаражів здійснюється на землях існуючих гаражних кооперативів або на території приватних будинковолодінь згідно з проектною документацією, розробленою та погодженою в установленому порядку.

2.3. Питання про переобладнання існуючих приміщень і споруд під гаражі розглядаються в порядку, встановленому Правилами забудови та благоустрою міста Чернівці.

 

3. ПОРЯДОК ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

під будівництво гаражів

 

3.1. Відведення земельних ділянок під будівництво

багатоповерхових гаражів.

3.1.1. Земельні ділянки під будівництво багатоповерхових наземно – підземних гаражів надаються юридичним та фізичним особам, зареєстрованим у м. Чернівці в якості суб¢єктів підприємницької діяльності, та офіційно зареєстрованим у місті Чернівці об¢єднанням громадян в порядку, встановленому Правилами забудови міста Чернівці.

3.1.2. Юридичні та фізичні особи, зацікавлені в будівництві багатоповерхових гаражів, звертаються з письмовою заявою до міського голови або до директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин. До заяви додається свідоцтво про державну реєстрацію заявника

3.1.3. Управління містобудування та архітектури готує комплексний висновок про можливість відведення земельної ділянки під будівництво. Комплексний висновок готується управлінням містобудування та архітектури протягом місяця від дня звернення зацікавленої особи із залученням відповідних землевпорядних, природоохоронних та санітарних органів, а при потребі - інших органів міської влади.

3.1.4. Пропозиції про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під проектування багатоповерхових гаражів на землях запасу міста розглядаються міською радою за поданням управління земельних ресурсів у встановленому законом порядку

3.1.5. Витяг з рішення міської ради про надання дозволу на проектування та на складання проекту відведення земельної ділянки під будівництво є підставою для замовлення архітектурно – планувального завдання на проектування (АПЗ).

3.1.6. Витяг з рішення міської ради або її виконавчого комітету та архітектурно – планувальне завдання є підставою для замовлення проектно – кошторисної документації на будівництво.

3.1.7. Дозволи на будівництво багатоповерховихгаражів надаються міською інспекцією Державного архітектурно – будівельного контролю в установленому законом порядку.

3.2. Відведення земельних ділянок під будівництво капітальних та
встановлення збірно – розбірних металевих гаражів
на території приватних будинковолодінь.

3.2.1. Питання будівництва капітальних та встановлення збірно-розбірних металевих гаражів на територіях приватних будинковолодінь вирішують виконавчі комітети районних у місті рад, крім питань будівництва гаражів в межах історико – культурної заповідної території.

3.2.2. Громадяни, зацікавлені у будівництві капітальних або встановленні збірно – розбірних металевих гаражів на територіях приватних будинковолодінь, звертаються з письмовою заявою до голови районної у місті ради за місцем проживання. До заяви додаються:

·        копія паспорта;

·        ідентифікаційний код;

·        документи, які підтверджують право власності на будинковолодіння;

·        документи, які підтверджують право власності на землю;

·        завірена в установленому порядку згода співвласників будинковолодіння (при необхідності);

·        копія техпаспорта автомобіля;

·        копія посвідчення водія;

·        проектна документація на будівництво або на встановлення гаража, погоджена в установленому порядку.

3.2.3. Порядок розгляду питань будівництва та встановлення гаражів на територіях приватних будинковолодінь встановлюється виконавчими комітетами районних у місті ради

3.3. Надання дозволу на встановлення збірно – розбірних металевих гаражів у межах історико – культурної заповідної території

та в масивах багатоквартирної житлової забудови
 

3.3.1. Питання про надання дозволів на тимчасове розміщення металевих гаражів у межах історико – культурної заповідної території та в масивах багатоквартирної житлової забудови розглядається сесією міської ради за поданням управління земельних ресурсів на підставі комплексних висновків, які готуються управлінням містобудування та архітектури.

3.3.2. Дозволи на тимчасове розміщення металевих гаражів у межах історико – культурної заповідної території та в масивах багатоквартирної житлової забудови можуть надаватись категорії громадян, які користуються пільгами і мають в користуванні автомобілі з ручним управлінням та особисто ними керують.

3.3.3. Пільгами на встановлення тимчасових металевих збірно-розбірних гаражів користуються:

·        інваліди, ветерани та учасники Великої Вітчизняної війни та особи, які прирівнюються до них;

·        інваліди І групи.

3.3.4. Особи, які відносяться до пільгових категорій громадян, мають в користуванні автомобілі, особисто ними керують та мають потребу в установленні тимчасових гаражів за місцем проживання, звертаються з письмовою заявою до міського голови або до директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин. До заяви додаються такі документи:

·        довідка з місця проживання;

·        копія техпаспорта автомобіля;

·        копії довідок про пільги;

·        копія посвідчення водія;

·        ідентифікаційний код;

·        довідка комунального житлового ремонтно – експлуатаційного підприємства про відсутність за місцем проживання заявника гаража, який можна було б отримати в оренду.

3.3.5. Управління містобудування та архітектури готує комплексний висновок про можливість відведення земельної ділянки під тимчасове встановлення гаража. Комплексний висновок готується управлінням містобудування та архітектури протягом місяця від дня звернення зацікавленої особи із залученням відповідних землевпорядних, природоохоронних та санітарних органів, а при потребі - інших органів міської влади.

3.3.6. Пропозиції про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок під тимчасове розміщення гаражів у межах історико – культурної заповідної території та в масивах багатоквартирної житлової забудови на землях запасу міста розглядаються міською радою за поданням управління земельних ресурсів у встановленому законом порядку.

3.3.7. Витяг з рішення міської ради та архітектурно – планувальне завдання є підставою для замовлення проектної документації на тимчасове встановлення гаража.

3.3.8. Збірно – розбірні металеві гаражі, встановлені тимчасово, в експлуатацію не приймаються і право власності на них не оформляється.

3.3.9. У випадку зміни місця проживання або смерті громадянина, якому надано дозвіл на тимчасове встановлення збірно – розбірного металевого гаража, гараж зноситься або приймається у комунальну власність з послідуючою передачею в орендне користування.

4. Самовільно побудовані гаражі.

4.1. Самовільне будівництво гаражів тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. Знесення вказаних гаражів виконується на підставі рішення райвиконкому або суду.

4.2. Питання щодо визнання подальшого статусу гаражів, побудованих або встановлених без правоустановчих документів на подвір’ях власних будинковолодінь, розглядаються за місцем проживання виконавчими комітетами районних у місті рад.

5. НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 

ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІСНУЮЧИХ ГАРАЖІВ

5.1. Надання в користування (власність) земельних ділянок для обслуговування існуючих гаражів проводиться в установленому законом порядку.

5.2. Земельні ділянки, для обслуговування тимчасових металевих збірно – розбірних гаражів надаються в користування і приватизації не підлягають.

 

6. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ГАРАЖІ

6.1. Багатоповерхові підземно – надземні гаражі приймаються в експлуатацію державними приймальними (технічними) комісіями. Акти комісії затверджуються виконавчим комітетом міської ради.

6.2. Прийняття в експлуатацію гаражів, які побудовані на підставі рішень міської ради та виконавчого комітету поза межами індивідуальних будинковолодінь та гаражних кооперативів, здійснюється постійно діючою Державною технічною комісією, склад якої затверджується розпорядженням міського голови. Акт Державної технічної комісії є додатком при прийнятті рішення виконавчого комітету міської ради при визнанні права власності на гараж.

6.3. Не приймаються в експлуатацію збірно – розбірні металеві гаражі, оскільки вони є тимчасовими спорудами.

6.4. Право власності оформляється на капітальні гаражі, побудовані на підставі рішень міської ради або її виконавчого комітету, виконавчих комітетів районних у місті рад.

6.5. Право власності оформляється фізичним та юридичним особам:

·        на капітальні гаражі, побудовані ними за власні кошти згідно з рішеннями міської ради або її виконавчого комітету, виконавчих комітетів районних у місті рад;

·        на переобладнанні за власний рахунок з інших підсобних приміщень, згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради або виконавчих комітетів районних у місті рад;

6.6. Не оформляється право власності на капітальні гаражі:

·        побудовані самовільно, які не відповідають вимогам ДБН та нормативним вимогам;

·        побудовані в межах історико-культурної заповідної території, крім тих, що побудовані у власних будинковолодіннях і відповідають вимогам ДБН.

6.7. На існуючі гаражі, розташовані у дворах спільного користування в межах історико – культурної заповідної території та в масивах багатоповерхової забудови, право власності не оформляється; вони можуть передаватись в оренду особам, вказаним в п.3.3.3. цього Положення, а у випадку їх переходу в аварійний або ветхий стан підлягають знесенню силами комунальних служб міста.

 
 
 
 

                   Секретар міської ради                                                            Т. Єремічук


 

Джерело: Офіційні документи міськоради


Ключові слова: порядок оформлення гаража документына гараж

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Землю вернулись трое астронавтов МКС После 139 дней, проведенных в космосе на борту Международной космической станции, трое астронавтов совершили успешную посадку в Казахстане.
- 14.12.2017 11:59
За елітні авто чернівчани сплатили 767 тис грн податку Упродовж одинадцяти місяців цього року власники дорогих автомобілів – юридичні та фізичні особи сплатили
- 14.12.2017 11:36
В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет В провинции Саскачеван в Канаде прроизошло крушение пассажирского самолета авиакомпании West Wind Aviation с 25 людьми на борту, среди которых
- 14.12.2017 11:14
В США неизвестный оплатил рождественские подарки для 200 семей Один из покупателей супермаркета Walmart в штате Пенсильвания в США провел акцию небывалой щедрости -
- 14.12.2017 10:42
Зимние каникулы 2017-2018 в Черновцах В Черновицкой области, как и в целом по Украине, учебный год делится условно на четыре четверти, после каждой следуют каникулы.
- 14.12.2017 10:13
Большинство людей страдает от дефицита витамина В12 Такие цифры настораживают, поскольку данный витамин очень важен для обмена веществ, для здоровья клеток крови и нервной системы.
- 14.12.2017 09:26
Программа на Новый год 2018 в городе Черновцы Программу на новогодне-рождественских праздников в Черновцах озвучили в Черновицком городском совете.
- 14.12.2017 09:08
Где взять на прокат в Черновцах праздничный или карнавальный костюм? ФОТО Клиенты также могут заказать понравившуюся модель наряда из каталога для индивидуального пошива...
- 13.12.2017 18:06
Где отпраздновать Новый год 2018 в Черновцах? Новогодняя ночь - это праздник чудес, когда все мы спешим загадать самые сокровенные желания. Где и как провести новогоднюю ночь 2018, а главное — с кем
- 13.12.2017 17:08
Виновница харьковского ДТП признала свою вину Виновница смертельно ДТП в Харькове Елена Зайцева, которая за рулем авто марки Lexus въехала в толпу пешеходов, признала свою вину.
- 13.12.2017 13:32

Всі новини