Порядок будівництва та розміщення гаражів на території міста

- 06.05.2010 14:18
Порядок будівництва та розміщення гаражів на території міста

Затверджено

рішенням 9 сесії міської ради

XXIV скликання

від _______________ № _______

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Порядок будівництва та розміщення гаражів
на території міста Чернівці.
 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Чернівці (далі по тексту – Положення) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України "Про основи містобудування", "Про місцеве самоврядування в Україні", ДБН-360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", Положення про історико-культурну заповідну територію м. Чернівці, затвердженого рішенням сесії міської ради народних депутатів XXII скликання від 18.05.1995 р. № 94, Правил забудови та благоустрою м. Чернівці, затверджених XX сесією міської ради XXIII скликання від 27.04.2001 р. № 405, проекту Програми реконструкції історичного центру м. Чернівці на 2001 – 2008 роки, погодженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 06.11.2001р. №946/22, а також інших законодавчих та нормативних документів.

1.2. Положення регламентує порядок надання дозволу на виготовлення проектів відведення земельних ділянок під будівництво відкритих та закритих наземно-підземних гаражів, розміщення тимчасових збірно-розбірних гаражів фізичним та юридичним особам.

1.3. Наведені в Положенні терміни вживаються в такому значенні:

            гараж – капітальна або тимчасова будівля чи споруда для зберігання транспортних засобів;

            тимчасовий гараж - споруда для зберігання транспортних засобів з терміном експлуатації, встановленим правоустановчими документами (рішенням міської ради або її виконавчого комітету, виконавчими комітетами районних у місті рад);

            капітальний гараж – будівля або споруда для зберігання транспортних засобів з нерегламентованим правоустановчими документами терміном експлуатації.

 
 
2. Порядок будівництва гаражів
на території міста Чернівці.

2.1. Будівництво гаражів для зберігання транспортних засобів на території міста Чернівці здійснюється переважно багатоповерховими наземно – підземного типу на земельних ділянках, визначених містобудівною документацією, та на землях існуючих гаражних кооперативів згідно з розробленою та погодженою проектною документацією, яка визначає тип забудови

2.2. Будівництво окремо розташованих одноповерхових капітальних гаражів здійснюється на землях існуючих гаражних кооперативів або на території приватних будинковолодінь згідно з проектною документацією, розробленою та погодженою в установленому порядку.

2.3. Питання про переобладнання існуючих приміщень і споруд під гаражі розглядаються в порядку, встановленому Правилами забудови та благоустрою міста Чернівці.

 

3. ПОРЯДОК ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

під будівництво гаражів

 

3.1. Відведення земельних ділянок під будівництво

багатоповерхових гаражів.

3.1.1. Земельні ділянки під будівництво багатоповерхових наземно – підземних гаражів надаються юридичним та фізичним особам, зареєстрованим у м. Чернівці в якості суб¢єктів підприємницької діяльності, та офіційно зареєстрованим у місті Чернівці об¢єднанням громадян в порядку, встановленому Правилами забудови міста Чернівці.

3.1.2. Юридичні та фізичні особи, зацікавлені в будівництві багатоповерхових гаражів, звертаються з письмовою заявою до міського голови або до директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин. До заяви додається свідоцтво про державну реєстрацію заявника

3.1.3. Управління містобудування та архітектури готує комплексний висновок про можливість відведення земельної ділянки під будівництво. Комплексний висновок готується управлінням містобудування та архітектури протягом місяця від дня звернення зацікавленої особи із залученням відповідних землевпорядних, природоохоронних та санітарних органів, а при потребі - інших органів міської влади.

3.1.4. Пропозиції про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під проектування багатоповерхових гаражів на землях запасу міста розглядаються міською радою за поданням управління земельних ресурсів у встановленому законом порядку

3.1.5. Витяг з рішення міської ради про надання дозволу на проектування та на складання проекту відведення земельної ділянки під будівництво є підставою для замовлення архітектурно – планувального завдання на проектування (АПЗ).

3.1.6. Витяг з рішення міської ради або її виконавчого комітету та архітектурно – планувальне завдання є підставою для замовлення проектно – кошторисної документації на будівництво.

3.1.7. Дозволи на будівництво багатоповерховихгаражів надаються міською інспекцією Державного архітектурно – будівельного контролю в установленому законом порядку.

3.2. Відведення земельних ділянок під будівництво капітальних та
встановлення збірно – розбірних металевих гаражів
на території приватних будинковолодінь.

3.2.1. Питання будівництва капітальних та встановлення збірно-розбірних металевих гаражів на територіях приватних будинковолодінь вирішують виконавчі комітети районних у місті рад, крім питань будівництва гаражів в межах історико – культурної заповідної території.

3.2.2. Громадяни, зацікавлені у будівництві капітальних або встановленні збірно – розбірних металевих гаражів на територіях приватних будинковолодінь, звертаються з письмовою заявою до голови районної у місті ради за місцем проживання. До заяви додаються:

·        копія паспорта;

·        ідентифікаційний код;

·        документи, які підтверджують право власності на будинковолодіння;

·        документи, які підтверджують право власності на землю;

·        завірена в установленому порядку згода співвласників будинковолодіння (при необхідності);

·        копія техпаспорта автомобіля;

·        копія посвідчення водія;

·        проектна документація на будівництво або на встановлення гаража, погоджена в установленому порядку.

3.2.3. Порядок розгляду питань будівництва та встановлення гаражів на територіях приватних будинковолодінь встановлюється виконавчими комітетами районних у місті ради

3.3. Надання дозволу на встановлення збірно – розбірних металевих гаражів у межах історико – культурної заповідної території

та в масивах багатоквартирної житлової забудови
 

3.3.1. Питання про надання дозволів на тимчасове розміщення металевих гаражів у межах історико – культурної заповідної території та в масивах багатоквартирної житлової забудови розглядається сесією міської ради за поданням управління земельних ресурсів на підставі комплексних висновків, які готуються управлінням містобудування та архітектури.

3.3.2. Дозволи на тимчасове розміщення металевих гаражів у межах історико – культурної заповідної території та в масивах багатоквартирної житлової забудови можуть надаватись категорії громадян, які користуються пільгами і мають в користуванні автомобілі з ручним управлінням та особисто ними керують.

3.3.3. Пільгами на встановлення тимчасових металевих збірно-розбірних гаражів користуються:

·        інваліди, ветерани та учасники Великої Вітчизняної війни та особи, які прирівнюються до них;

·        інваліди І групи.

3.3.4. Особи, які відносяться до пільгових категорій громадян, мають в користуванні автомобілі, особисто ними керують та мають потребу в установленні тимчасових гаражів за місцем проживання, звертаються з письмовою заявою до міського голови або до директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин. До заяви додаються такі документи:

·        довідка з місця проживання;

·        копія техпаспорта автомобіля;

·        копії довідок про пільги;

·        копія посвідчення водія;

·        ідентифікаційний код;

·        довідка комунального житлового ремонтно – експлуатаційного підприємства про відсутність за місцем проживання заявника гаража, який можна було б отримати в оренду.

3.3.5. Управління містобудування та архітектури готує комплексний висновок про можливість відведення земельної ділянки під тимчасове встановлення гаража. Комплексний висновок готується управлінням містобудування та архітектури протягом місяця від дня звернення зацікавленої особи із залученням відповідних землевпорядних, природоохоронних та санітарних органів, а при потребі - інших органів міської влади.

3.3.6. Пропозиції про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок під тимчасове розміщення гаражів у межах історико – культурної заповідної території та в масивах багатоквартирної житлової забудови на землях запасу міста розглядаються міською радою за поданням управління земельних ресурсів у встановленому законом порядку.

3.3.7. Витяг з рішення міської ради та архітектурно – планувальне завдання є підставою для замовлення проектної документації на тимчасове встановлення гаража.

3.3.8. Збірно – розбірні металеві гаражі, встановлені тимчасово, в експлуатацію не приймаються і право власності на них не оформляється.

3.3.9. У випадку зміни місця проживання або смерті громадянина, якому надано дозвіл на тимчасове встановлення збірно – розбірного металевого гаража, гараж зноситься або приймається у комунальну власність з послідуючою передачею в орендне користування.

4. Самовільно побудовані гаражі.

4.1. Самовільне будівництво гаражів тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. Знесення вказаних гаражів виконується на підставі рішення райвиконкому або суду.

4.2. Питання щодо визнання подальшого статусу гаражів, побудованих або встановлених без правоустановчих документів на подвір’ях власних будинковолодінь, розглядаються за місцем проживання виконавчими комітетами районних у місті рад.

5. НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 

ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІСНУЮЧИХ ГАРАЖІВ

5.1. Надання в користування (власність) земельних ділянок для обслуговування існуючих гаражів проводиться в установленому законом порядку.

5.2. Земельні ділянки, для обслуговування тимчасових металевих збірно – розбірних гаражів надаються в користування і приватизації не підлягають.

 

6. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ГАРАЖІ

6.1. Багатоповерхові підземно – надземні гаражі приймаються в експлуатацію державними приймальними (технічними) комісіями. Акти комісії затверджуються виконавчим комітетом міської ради.

6.2. Прийняття в експлуатацію гаражів, які побудовані на підставі рішень міської ради та виконавчого комітету поза межами індивідуальних будинковолодінь та гаражних кооперативів, здійснюється постійно діючою Державною технічною комісією, склад якої затверджується розпорядженням міського голови. Акт Державної технічної комісії є додатком при прийнятті рішення виконавчого комітету міської ради при визнанні права власності на гараж.

6.3. Не приймаються в експлуатацію збірно – розбірні металеві гаражі, оскільки вони є тимчасовими спорудами.

6.4. Право власності оформляється на капітальні гаражі, побудовані на підставі рішень міської ради або її виконавчого комітету, виконавчих комітетів районних у місті рад.

6.5. Право власності оформляється фізичним та юридичним особам:

·        на капітальні гаражі, побудовані ними за власні кошти згідно з рішеннями міської ради або її виконавчого комітету, виконавчих комітетів районних у місті рад;

·        на переобладнанні за власний рахунок з інших підсобних приміщень, згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради або виконавчих комітетів районних у місті рад;

6.6. Не оформляється право власності на капітальні гаражі:

·        побудовані самовільно, які не відповідають вимогам ДБН та нормативним вимогам;

·        побудовані в межах історико-культурної заповідної території, крім тих, що побудовані у власних будинковолодіннях і відповідають вимогам ДБН.

6.7. На існуючі гаражі, розташовані у дворах спільного користування в межах історико – культурної заповідної території та в масивах багатоповерхової забудови, право власності не оформляється; вони можуть передаватись в оренду особам, вказаним в п.3.3.3. цього Положення, а у випадку їх переходу в аварійний або ветхий стан підлягають знесенню силами комунальних служб міста.

 
 
 
 

                   Секретар міської ради                                                            Т. Єремічук


 

Джерело: Офіційні документи міськоради


Ключові слова: порядок оформлення гаража документына гараж

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

40% черновчан выбрали семейного врача В Черновцах жители подписали с врачами 102 250 деклараций. Такие цифры называются по состоянию на 10 июля 2018 года.
- 13.07.2018 17:30
Великобритания и США подпишут торговое соглашение после Брексита После завершения процедуры Брексита Великобритания и США заключат торговый союз
- 13.07.2018 17:19
К Земле приближается необычная зеленая комета 2 июля астрономы отметили приближающуюся к нашей планете комету C/2017 S3 PANSTARRS
- 13.07.2018 16:07
Поезд Черновцы-Сучава запустят в 2019 году В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины озвучили сроки реализации проекта железнодорожного сообщения
- 13.07.2018 12:51
Принят закон об уменьшении стоимости растаможки авто В первом чтении Верховной Радой Украины был принят законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины
- 13.07.2018 12:17
Рейтинг самых дорогих городов мира 2018 Банк UBS AG провел исследование и определил рейтинг самых дорогих для проживания городов в мире
- 13.07.2018 12:12
Тройное ДТП в Черновцах в районе Дрожзавода 13 07 2018 В Черновцах в пятницу, 13 июля, в районе Дрожзавода произошла авария
- 13.07.2018 11:00
Владельцы авто на еврономерах требуют принять закон о растаможке Перед отпуском у депутатов Верховной Рады Украины 13 июля - последний рабочий день
- 13.07.2018 10:49
Озоновая дыра над Антарктидой затянулась По заявлению Европейского космического агентства, озоновая дыра в атмосфере Земли над Антарктидой затянулась.
- 13.07.2018 09:53
Фестиваль культур Global Village в Черновцах 27 07 2018 В Черновцах на улице Кобылянской 27 июля состоится международный фестиваль культур Global Village.
- 13.07.2018 09:46

Всі новини