Медицина в Чернівецькій області у 2009р. Статистична інформація

- 26.02.2010 11:27
Медицина в Чернівецькій області у 2009р. Статистична інформація

Обласний центр Буковинського краю з постійним населенням – 245,8 тис. сконцентрував лікувальні заклади, які надають первинну медико – санітарну, кваліфіковану та спеціалізовану допомогу. В місті функціонує 39 лікувальних закладів в тому числі: 16 міської комунальної власності, 19– обласної, 4 – відомчі. Всі лікувальні установи міської комунальної власності акредитовані Державною акредитаційною комісією.
Надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Чернівців ведеться за такими напрямками:

• швидка медична допомога (станція швидкої медичної допомоги);

• амбулаторно – поліклінічна допомога (4 міських поліклініки по обслуговуванню дорослого населення, амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1, міська дитяча поліклініка, жіночі консультації двох пологових будинків, дві стоматологічні поліклініки: для дорослих та для дітей, поліклініка профілактичних оглядів);

• кваліфікована і спеціалізована медична допомога ( три міських лікарні, два пологових будинки, міська дитяча клінічна лікарня).
Медичні послуги територіальній громаді міста надають 4,4 тисячі осіб, із них – 1055 лікарів, 1737 – середніх медпрацівників, 1451 осіб - молодшого та обслуговуючого персоналу .

В медичній галузі міста працює - 7 Заслужених лікарів,18 кандидатів медичних наук, 575 лікарів вищої та першої категорії. В 2009 році почесне звання «Заслужений лікар України» отримали чотири медичних працівника, лауреатами премії ім. В.Залозецького стали 2 лікаря, ім. Б.Радзіховського - 5 лікарів, почесними грамотами МОЗ України нагороджено 7 медиків міста Чернівців.
Одним із пріоритетів нашої діяльності є клопітка робота всіх закладів охорони здоров’я над зниженням рівня загальної смертності, особливо смертності населення працездатного віку.

Структура загальної смертності населення за причинами з року в рік стабільна.
Перше місце займають хвороби системи кровообігу – 62,6% (1613 випадків);
На другому місці новоутворення – 17,5% (451 випадок);

Третє місце посідають зовнішні причини, що призводять до смерті – 6,8% (176 випадків).
Протягом останніх трьох років відбулося зменшення питомої ваги смертей від нещасних випадків, але суттєво змінилася структура: кількість випадків отруєнь алкоголем зменшилась в 1,5 разів, а кількість ушкоджень з визначеними та не визначеними намірами (вбивства) зросла майже втричі.
Зростання смертності в працездатному віці спостерігається серед чоловіків, у яких перші два місця в структурі посідають хвороби системи кровообігу та нещасні випадки, травми, отруєння. Рівні смертності чоловіків працездатного віку від хвороб системи кровообігу перевищують рівні смертності жінок у 3 рази, а від нещасних випадків у 5 разів.

Хоча показник загальної смертності по місту і знизився із 10,7‰ у 2008р. до 10,3‰ у 2009р., знизився при цьому і показник народжуваності із 11,3‰ у 2008р. до 10,2‰ у 2009р., тому природний приріст залишається «від’ємний».
Природне скорочення складає – (-0,1), по області - (-0,7).

Що стосується основних показників захворюваності населення міста. Її медико-соціальне значення визначається тим, що саме захворюваність є основною причиною смерті, тимчасової та стійкої втрати працездатності, що в свою чергу призводить до великих економічних втрат суспільства, негативного впливу на здоров’я майбутніх поколінь і зменшення чисельності населення.
Кількість вперше зареєстрованих хвороб, або первинна захворюваність, зросла на 8,2%. Ріст відбувся за рахунок хвороб серцево-судинної системи в 1,5 рази, хвороб вуха 1,1 рази та хвороб органів дихання 1,2 рази.

Серед вперше зареєстрованих протягом 2009 року захворювань найбільші рівні мають:
І. Хвороби органів дихання (показник 41809,4 на 100 тис. дор. нас.);
ІІ. Хвороби кістково-м’язевої системи (показник 9572,3 на 100 тис. дор. нас.);
ІІІ. Хвороби сечостатевої системи (показник 7210,7 на 100 тис. дор. нас.);
ІV. Хвороби системи кровообігу (показник 7134,1 на 100 тис. дор. нас.);
V. Хвороби нервової системи (показник 4170,6 на 100 тис. дор. нас.)
В структурі первинної захворюваності хвороби системи кровообігу складають 7,5% і посідають четверте місце; в структурі первинного виходу на інвалідність частка їх зростає до 28% і є першою причиною виходу на інвалідність; в структурі причин смертності ця патологія вже тривалий час посідає перше місце, а її питома вага складає 62,6%.
Як первинна захворюваність так і поширеність захворювань серед жінок в 1,2 рази вищі ніж у чоловіків. Захворюваність з приводу новоутворень та хвороб ендокринної системи у жінок в 3 рази вища ніж у чоловіків. Однак, показник захворюваності на інфаркт міокарду у чоловіків в 2 рази, а на інсульти в 1,2 рази вищий ніж у жінок.
Показник травматизму у чоловіків в 1,6 рази вищий ніж у жінок.
Таким чином, впродовж останніх років спостерігається збільшення кількості серцево-судинних захворювань та зростання інвалідності і смертності від кардіоваскулярної патології. Рівень злоякісних новоутворень з року в рік зростає, 40% виявлених хворих на рак помирають впродовж року.
Бюджет охорони здоров'я в 2009 р. складав 92,4 млн. грн. Використано за 12 місяців поточного року – 91,8 млн. грн. Середня заробітна плата з розрахунку на одного працюючого в галузі охорони здоров’я складає - 1186 грн., в тому числі: лікарів – 1686 грн., медичних сестер – 1187 грн., молодшого медичного персоналу – 896 грн.

Із міського бюджету на зубопротезування пільгових категорій витрачено 520 тис.грн., що на 10,6% більше, ніж у 2008 році. За надання високоспеціалізованої допомоги в міжрегіональних центрах охорони здоров’я використано 425,0 тис.грн. (у 2008 році – 370,9 тис.грн.). За пільгове медикаментозне забезпечення для ветеранів війни проплачено 261,1 тис. грн, видано 54 слухові апарати на суму 30,3 тис. грн..
Протягом 2009 року КМУ «Міська дитяча поліклініка», «Міська поліклініка № 1», «Міська поліклініка № 3», «Міська поліклініка профілактичних оглядів» акредитовані Державною акредитаційною комісією на вищу та перші категорії. Дитяча поліклініка отримала статус «Лікарня, доброзичлива до дитини», таким чином із семи міських лікувальних закладів, які надають медичну допомогу дитячому населенню - чотири мають такий статус .
В м. Чернівцях на базі КМУ «Міська поліклініка № 2» відкрито єдиний в області Центр амбулаторної хірургії. Започатковано обстеження мешканців УЗД апаратом з доплерографією, який дає можливість лікарю дати оцінку функціонування судин організму людини; холтерівське моніторування з визначенням нічного апное. Для удосконалення роботи гінекологічних кабінетів поліклінік міста впроваджений метод кольпоскопічного дослідження.. В хірургічну практику міської дитячої клінічної лікарні впроваджено проведення нейрохірургічних оперативних втручань у новонароджених та дітей молодшого віку, розширено діапазон малоінвазивних операцій за допомогою ендоскопічної хірургії. З метою максимального наближення діагностичних досліджень до населення мікрорайону «Роша» відкрита клінічна, біохімічна лабораторія на базі Амбулаторії загальної практики-сімейної меицини № 1. Фонд «Допомога дітям Чорнобиля», який очолюють Зенон та Надія Матківські виділив для міської дитячої клінічної лікарні устаткування для інтенсивної терапії новонароджених на загальну суму 67 тис. доларів США.

В 2009 році управління охорони здоров’я успішно локалізувало епідемію сезонного грипу та грипу А H1/N1 Каліфорнія в місті. Управлінням охорони здоров’я міської ради був створений оперативний штаб для термінового розв’язання питань, координації дій всіх лікувальних закладів, забезпечення постійного моніторингу та контролю за ситуацією. Вжито чітких заходів щодо недопущення паніки серед населення міста, організації своєчасної і якісної медичної допомоги, запобігання поширенню інфекційного процесу, залученню матеріальних та медикаментозних ресурсів, постійного інформування населення про стан епідемії та заходи з профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань і грипу.

Із збільшенням кількості хворих і потреби в їх госпіталізації у стаціонарах міста було розгорнуто 390 ліжок (в тому числі перепрофільовані всі наявні ліжка в міській лікарні №2), що дало змогу забезпечувати безвідмовну госпіталізацію хворих на грип та його ускладнення. Негайно були розгорнуті резервні потужності всіх реанімаційних блоків, створено бригади анестезіологів, пульмонологів та інфекціоністів для роботи в складі консультативних і реанімаційних бригад. Було визначено потоки пацієнтів для дорослих хворих, для вагітних і породіль, для дітей. Під особливим контролем медиків перебували вагітні і діти. Зокрема, було заборонено прийом вагітних у жіночих консультаціях і активізовано їх патронаж удома, налагоджено телефонне опитування вагітних, організовано посилений патронаж дітей дошкільного віку. З метою своєчасного виявлення хворих, насамперед вагітних, були створені бригади фахівців поліклінік міста для подвірних обходів, якими було охоплено 81% населення.

Оперативно придбано за рахунок коштів міського бюджету сім кисневих концентраторів, апарат штучної вентиляції легень, , медикаменти, дезінфекційні засоби, вироби медичного призначення для забезпечення лікувального процесу на існуючих та додатково розгорнутих ліжках. Створено незнижуваний резервний запас лікарських засобів для лікування ускладнень грипу та гострих респіраторних захворювань.
За сприяння міського голови отримано гуманітарну допомогу для КМУ «Міська клінічна лікарня № 3» на суму майже 7 тис. євро (Польща). Також, препарат «Таміфлю» в кількості 500 упаковок з міста побратима Конін.
Освоєно 817 тис. грн. з резервного фонду Державного бюджету України, отриманих на придбання медикаментів для лікувальних закладів.
Ситуація показала, що особливого захисту потребували і самі медичні працівники – 520 із них захворіли (3,2% від усіх захворілих), було госпіталізовано 40 медпрацівників (7,7% від усіх госпіталізованих). Міською радою було ініційовано пошиття марлевих пов’язок підприємствами міста, завдяки чому заклади охорони здоров’я отримали 14 тисяч штук захисних медичних масок.
В результаті здійснення усіх оперативних заходів по локалізації епідемії в місті вдалося запобігти втрат серед дітей та зафіксовані найменші втрати дорослого населення серед міст обласних центрів держави.
В червні 2009 року відбулись чергові змагання серед екіпажів карет швидкої медичної допомоги «Галицькі медичні ралі – 2009», на яких команда Станції швидкої медичної допомоги міста виборола почесне ІІ місце та нагороджена призом глядацьких симпатій.


Начальник управління охорони здоров’я міської ради
Валентина ТарасюкДжерело: Пресцентр міської ради Чернівців


Ключові слова: статистика Чернівці медичне обслуговування

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Зимние каникулы 2017-2018 в Черновцах В Черновицкой области, как и в целом по Украине, учебный год делится условно на четыре четверти, после каждой следуют каникулы.
- 14.12.2017 10:13
Большинство людей страдает от дефицита витамина В12 Такие цифры настораживают, поскольку данный витамин очень важен для обмена веществ, для здоровья клеток крови и нервной системы.
- 14.12.2017 09:26
Программа на Новый год 2018 в городе Черновцы Программу на новогодне-рождественских праздников в Черновцах озвучили в Черновицком городском совете.
- 14.12.2017 09:08
Где взять на прокат в Черновцах праздничный или карнавальный костюм? ФОТО Клиенты также могут заказать понравившуюся модель наряда из каталога для индивидуального пошива...
- 13.12.2017 18:06
Где отпраздновать Новый год 2018 в Черновцах? Новогодняя ночь - это праздник чудес, когда все мы спешим загадать самые сокровенные желания. Где и как провести новогоднюю ночь 2018, а главное — с кем
- 13.12.2017 17:08
Виновница харьковского ДТП признала свою вину Виновница смертельно ДТП в Харькове Елена Зайцева, которая за рулем авто марки Lexus въехала в толпу пешеходов, признала свою вину.
- 13.12.2017 13:32
Релігійним організаціям треба за місяць підтвердити неприбутковий статус Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до норм пункту 35 підрозділу 4 розділу XX ,,Перехідні положення” Податкового кодексу України та Порядку
- 13.12.2017 13:06
Что надеть на новый год 2018, чтоб год был успешным и счастливым? Наступающий 2018 год - год Желтой Земляной Собаки. В отличие от символа 2017 года, Огненного Петуха, Собака является более
- 13.12.2017 12:05
Парку Жовтневый предлагают провести реконструкцию Отдел контрольно-проверочной работы провел плановую проверку деятельности коммунального предпричтия Парк Жовтневый совместно с управлением культуры, а также специалис
- 13.12.2017 11:31
Интересные факты о мороженом Мороженое можно вполне отнести к наиболее древним десертам, поскольку, как заявляют ученые, изобрели его порядка 4000
- 13.12.2017 10:51

Всі новини