Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–серпень 2019 року

- 09.10.2019 10:29
Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–серпень 2019 року

Повідомлення головного управління статистики у Чернівецькій області

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 серпня п.р., за оцінкою, становила 901,8 тис. осіб.
У січні–липні п.р. чисельність наявного населення зменшилась на 2614 осіб за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1966 та 648 осіб).
Кількість живонароджених у січні–липні п.р. становила 4830 осіб, померлих – 6796 осіб.

Ринок праці
(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня п.р. становила 5,9 тис. осіб і порівняно з кінцем липня п.р. зменшилася на 1,9%.
Майже половину (48,7%) від загальної кількості безробітних становили жінки.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець серпня п.р. становила 2046 одиниць, що на 15,7% більше порівняно з липнем п.р.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з кінцем липня п.р. не змінилося і наприкінці серпня п.р. становило 3 особи.
Середньооблікова кількість безробітних, які в серпні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в серпні п.р. зменшився порівняно з липнем п.р. на 3,8% і становив 2890 грн, що на 30,7% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–серпень п.р. становила 7790 грн і зросла порівняно з січнем–серпнем 2018р. на 17,3%.
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–серпень п.р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 109,1%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом серпня п.р. зменшилася на 11,4% або на 20,6 тис.грн і на 1 вересня п.р. становила 159,6 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на
1 вересня п.р. становив 0,02% від фонду оплати праці, нарахованого за серпень п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,03% на підприємствах промисловості до 0,2% – у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.
На 1 вересня п.р. загальна сума боргу розподілилася між підприємствами промисловості (31,5%) та оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (68,5%).
На економічно активні підприємства області припадало 31,5% загальної суми боргу та 68,5% – на підприємства-банкрути.
Протягом серпня п.р. зменшилася заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств на 31,9% або на 23,5 тис.грн і на 1 вересня п.р. становила 50,2 тис.грн. Уся сума боргу економічно активних підприємств припадала на підприємства промисловості.

Соціальний захист

У січні–серпні п.р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 59980 домогосподарствам.
Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні п.р. становила
15019,5 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні п.р. становив 53,7 грн (у серпні 2018р. – 55,4 грн).
У серпні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 40117 домогосподарств.
Cубсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–серпні п.р. призначено 13106 домогосподарствам.
У січні–серпні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 45514,6 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство в серпні п.р. становив 3218,3 грн (у серпні 2018р. – 3662,5 грн).
У cічні–серпні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1304,8 млн.грн, що становило 104,1% нарахованих за цей період сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області у січні–серпні п.р. становив 102,3% (у січні–серпні 2018р. – 103,7%).
З початку року ціни на продукти харчування зросли на 4,2%. Суттєво подорожчали фрукти (на 14,6%), хліб (на 10,0%), цукор та продукти переробки зернових (на 9,5% кожен вид). Крім цього зросли ціни на кондитерські вироби з борошна (на 5,8%), масло (на 5,2%), сир і м’який сир (творог) (на 5,1%), рибу та продукти з риби (на 4,7%), макаронні вироби (на 3,5%), м’ясо та м’ясопродукти (на 3,1%), молоко (на 1,4%), овочі (на 1,2%). У той же час знизились ціни на яйця (на 18,2%) та олію соняшникову (на 2,6%).
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я (на 1,0%) викликане збільшенням вартості послуг лікарень (на 6,0%) та амбулаторних послуг
(на 5,8%).
У сфері освіти ціни зросли на 0,3% за рахунок підвищення вартості навчання на курсах іноземних мов (на 1,8%), дошкільної та початкової освіти (на 1,0%).
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дешевшими на 5,9%, що зумовлено зменшенням розміру плати за природний газ (на 20,8%). В той же час, зросли тарифи на послуги каналізації (на 14,0%), водопостачання (на 6,5%), утримання та ремонт житла (на 1,1%).
Відбулося зниження цін на послуги транспорту (на 2,5%) за рахунок зменшення вартості палива та мастил (на 7,0%) та транспортних засобів
(на 4,7%). Водночас спостерігалось подорожчання перевезень залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 39,3% та на 0,7% відповідно).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 100,8%.
Індекс промислової продукції у добувній та переробній промисловості становив 103,8%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 89,1%, у переробній промисловості – 104,3%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. склав 106,4%.
Порівняно з січнем–серпнем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 36,8%, у т.ч. у текстильному виробництві – в 1,9 раза, у виробництві одягу – на 16,7%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 93,0%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 93,4%.
Індекс промислової продукції в січні–серпні п.р. проти січня–серпня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 93,7%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 96,9%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 102,6%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 92,9%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 67,9%.
Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні порівняно з січнем–серпнем 2018р. склав 145,9%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 121,1%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. індекс промислової продукції склав 95,6%, у т.ч. у виробництві електроенергії –92,3%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 100,2%, індекс продукції рослинництва – 98,9%, індекс продукції тваринництва – 101,4%.
На 1 вересня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) в області зібрано на площі 71,7 тис.га, що на 10,4% більше, ніж на 1 вересня 2018р. або 98,4% від посіяного (проти 96,6% торік). Валовий збір зерна склав 280,7 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 5,8% більше, ніж на 1 вересня 2018р.
На 1 вересня п.р. господарствами усіх категорій зібрано також
27,7 тис.т ріпаку озимого (на 4,7% менше, ніж на 1 вересня минулого року), 4,0 тис.т сої (у 6,7 р.б.), 193,4 тис.т картоплі (на 1,4% менше),
98,6 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 0,7% менше), 47,2 тис.т плодів та ягід (на 10,6% менше).
У січні–серпні п.р. господарствами всіх категорій вироблено
34,1 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 4,1% більше, ніж у січні–серпні 2018р., 172,7 тис.т молока (на 4,9% менше), 260,4 млн.шт яєць (на 4,9% більше) та 95,5 т вовни (на 4,6% менше).
За розрахунками, на 1 вересня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 93,8 тис. голів великої раготої худоби (на 4,9% менше, ніж на 1 вересня 2018р.), у т.ч. 51,4 тис. корів (на 3,8% менше), 172,0 тис. свиней (на 9,2% більше), 55,1 тис. овець та кіз (на 0,1% менше), птиці –
4,3 млн. голів (на 8,1% більше).

Будівництво

У січні–серпні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив
1026,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. –123,3%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 87,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 9,7% та 3,1% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів у січні–липні п.р. становив 119,4 млн.дол. США, імпорту – 118,2 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2018р. обсяг експорту збільшився на 8,1%, імпорту – в 1,6 раза. Позитивне сальдо становило 1,2 млн.дол. (у січні–липні 2018р. також позитивне –
37,2 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,01 (у січні–липні 2018р. – 1,51).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з
91 країни світу.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
89,4 млн.дол. або 74,9% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–липня 2018р. на 7,7%.
Найсуттєві експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Греції, Італії, Франції, Великої Британії, Литви та Нідерландів, серед інших країн світу – до Білорусі, Туреччини та Молдови.
Імпорт товарів із країн ЄС становив 68,2 млн.дол. або 57,7% від загального обсягу і збільшився проти січня–липня 2018р. в 1,5 раза.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини, Польщі, Литви, Італії та Болгарії, серед інших країн світу – з Китаю, Туреччини, Російської Федерації та США.
Основу товарної структури обласного експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.
Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–серпні п.р. становив 10,0 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) у порівнянні з січнем–серпнем 2018р. становив 99,4%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 5,3 млрд.грн і в порівнянних цінах зменшився проти обсягу січня–серпня 2018р. на 0,5%.

Транспорт

У січні–серпні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 941,2 млн.ткм. У порівнянні з січнем–серпнем 2018р. вантажооборот збільшився на 17,7%.
Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 1714,8 тис.т, що на 12,2% більше від обсягу січня–серпня 2018р.
Пасажирським транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 595,8 млн.пас.км, що на 6,5% менше від обсягу січня–серпня 2018р.
Пасажирським транспортом скористалось 37,6 млн пасажирів, що порівняно з січнем–серпнем 2018р. менше на 8,2%.
Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 494,9 млн.пас.км або 83,1% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 19,5 млн пасажирів або 52,0%. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 6,9%, обсяги пасажирських перевезень – на 11,2%.


Головне управління статистики у Чернівецькій області

Будь-які зміни у тексті повідомлення повинні бути погодженні з Головним управлінням статистики у Чернівецькій області.


Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У Росії назвали «фільчиною грамотою» протест Києва через візит Путіна до Криму Депутат Держдуми Михайло Шеремет назвав протест Києва через візит президента Росії Володимира Путіна
- 27.08.2020 16:18
Як у червоній зрні у Чернівцях працює транспорт? Заступник мера Чернівців Дмитро Сірман пояснив, що
- 27.08.2020 16:10
У Мінську знову почалися масові затримання учасників протесту і журналістів Люди вийшли обурюватися діями силовиків, закрившись людей в церкви
- 27.08.2020 14:22
У B2B Jewelry обшуки СБУ 27.08.2020 створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян
- 27.08.2020 14:15
У Чернівцях 1 вересня відкриються школи, незважаючи на червону зону карантину Депутати Чернівецької міськради вирішили дати школам можливість самим вибирати
- 26.08.2020 16:45
Лікар назвав несподівані причини головного болю За словами Агапкина, причинами проблеми часто стають звички, про зв'язок яких з головним
- 26.08.2020 12:41
За публічне заперечення суверенітету України - до 5 років в'язниці Публічні заяви про приналежність території України або частини території України іноземній державі, а
- 10.08.2020 11:11
Геращенгко пригрозив мерам міст з червоної зони, які відмовилися посилювати карантин. Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм
- 03.08.2020 17:52

Всі новини