Правильність проведення перевірки у підприємця податковою. Поради

- 08.11.2010 14:45
Правильність проведення перевірки у підприємця податковою. Поради

Норми законодавства вважаються спільними як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб - підприємців. Разом з тим для підприємців передбачена «своя», окрема від юридичних осіб процедура оформлення документальних перевірок, визначена в Порядку № 326.

Зазначимо, що ви маєте право не допустити до проведення позапланової перевірки податківцями на вашому підприємстві: це прописано у ст. 11-2 , абз. 4 Закону України "Про державну податкову службу "

Зазначений Порядок містить низку норм, що регламентують терміни проведення планових документальних перевірок у приватних підприємців. На сьогодні відомо 3 основних і ще є, як мінімум, 5 підвидів позапланових перевірок.

Основні види перевірок:

    
* Планова;
    
* Позапланова;
    
* Камеральна

Підвиди позапланових перевірок:

    
* Зустрічна;
    
* Оперативна перевірка;
    
* Перевірка РРО;
    
* Перевірка стану збереження активів у податковій заставі;
    
* Перевірка відшкодування ПДВ.

Ситуація № 1: як вам вчинити, як підприємець, якщо прийшов податковий інспектор без попереднього повідомлення?

У ст.11 Закону про Державна Податкова Служба зазначено, що «право на проведення планової виїзної перевірки платника податків надається лише у тому випадку, якщо йому не пізніше, ніж за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення ». Сам по собі факт направлення повідомлення не пізніше, ніж за 10 днів до початку проведення перевірки не є підтвердженням отримання Вами, як підприємцем такого повідомлення. Ніяких вимог про те, що повідомлення повинно бути надіслано рекомендованим листом, зазначена норма Закону не містить. Відповідно, може виникнути ситуація, коли співробітники органу Державної Податкової Служби несподівано для Вас з'являться на планову перевірку.

Як вести себе в даній ситуації, залежить від того, чи маєте Ви намір «воювати» з податковою інспекцією. Якщо Ви готові не допустити перевіряючих до перевірки, вимагайте у них докази того, що повідомлення про перевірку дійсно було направлено Вам вчасно. У такому випадку Ви можете наполягати на складанні розписки про отримання повідомлення, безпосередньо від інспектора, що прийшов на перевірку в день його візиту. Тоді у Вас буде 10 днів для підготовки до перевірки.

Якщо ж Ви уникає прямих конфліктів, і перевіряючі були допущені до перевірки, то за результатами її проведення Ви все одно зможете оскаржити рішення органу Державної Податкової Служби у вищестоящий орган Державної Податкової Служби або подати позов до господарського суду про визнання недійсним такого рішення.

У разі ж якщо повідомлення про проведення перевірки було надіслано рекомендованим листом, це позбавляє Вас права відмови перевіряючим, навіть якщо Ви цього повідомлення не отримували.

Ситуація № 2: податковий інспектор прибув для позапланової перевірки. Підставою послужив виявлення недостовірних даних у податковій декларації. Запит відправлено, але ви його не отримали. Як вам вчинити?

Зазначимо підставу, яка передбачає позапланову перевірку, але тільки у випадку, якщо Ви не відповіли вчасно на отриманий запит або проігнорували його.

У даному випадку Ви, як підприємець, можете не допускати перевіряючого до перевірки, мотивуючи це неотриманням запиту. Позапланова виїзна перевірка з підстав «недостовірності», зазначеним у Законі про Державної Податкової Служби проводитись тільки в тому випадку, «якщо підприємець не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу Державної Податкової Служби протягом десяти днів з дня отримання запиту». Зверніть увагу, що законодавець вжив словосполучення «отримання запиту», а не «напряму».

Інспектор може довести факт направлення запиту рекомендованим листом, пред'явивши повідомлення про вручення. Якщо в повідомленні стоїть підпис іншої особи, що прийняв лист замість Вас, запит вважається отриманим неналежною особою. Відповідно, Ви могли не дізнатися про направленому Вам запиті і не мали можливості скористатися своїм правом дати на такий запит письмові пояснення і підтвердити їх відповідними документами. Навіть якщо податковий інспектор буде допущений до проведення перевірки, у Вас все одно залишається право на оскарження рішень, прийнятих за результатами такої перевірки.

Єдине обставина, що виключає можливість не допустити співробітників Державної Податкової Служби до перевірки за вказаною підставі, є Ваша особиста підпис підприємця про те, що даний лист був Вами отримано.

Якщо Ви, як підприємець зможете довести, що не отримували запиту і не мали можливості відповісти на нього, а також встигнете подати уточнюючий розрахунок і погасити в разі необхідності заборгованість перед бюджетом, то Ви маєте можливість оскаржити факт донарахування зобов'язання, нарахування пені та штрафних санкцій. Таку можливість Вам, як підприємцю дає Закону № 2181, згідно з яким «у разі коли платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання та погашає його, пеня не нараховується».

Ситуація № 3: Підприємеві подзвонив податковий інспектор і призначив дату, коли препрініматель повинен прийти у податкову і уявити на перевірку документи за певний період. Чи правомірні дії інспектора? На такий виклик Ви, як підприємець маєте право не бути, тому що він ніяким документом не санкціонований. Можливість запрошення платника податків до органу Державної Податкової Служби законодавством передбачена, але форма повинна бути письмовою, а не усній.

Запрошення вважається законним, тільки у випадку вручення Вам запрошення рекомендованим листом за 10 днів до вказаної дати явки до податкової. Форма повідомлення, про запрошення громадян, у тому числі громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, передбачає зазначення в повідомленні питань, які будуть розглядатися. Повідомлення про запрошення має бути підписане керівником органу Державної Податкової Служби і скріплено печаткою податкового органу.

Але навіть, якщо запрошення оформлено за всіма правилами і направлено рекомендованим листом, Ви можете відмовитися від візиту до податкової служби. Так, згідно Порядку № 326, «документальна перевірка може проводитися у приміщенні податкового органу за бажанням платника податків». Якщо Ви не відчуваєте бажання відвідувати податкову інспекцію, то можете запросити інспектора до себе.

Ситуація № 4: Чи має право податковий інспектор, здійснюючи повірки документації в офісі підприємця, взяти частина документів з собою для перевірки у податкову службу?

Дані дії інспектора абсолютно неправомірні і Ви, як підприємець, маєте повне право документи не віддавати.

Згідно зі ст. 11 Закону про Державну Податкової Служби податкові інспектори мають право вилучати тільки копії фінансово-господарських документів, і лише тих, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування. Вилучення ж оригіналів первинних документів можливе виключно на підставі рішення суду при проведенні арешту активів.

Докладний порядок надання документів на перевірку фізичними особами - підприємцями міститься у Порядку № 326. Так, перед початком перевірки податковий інспектор, який проводить перевірку, зобов'язаний прийняти у Вас документи, пов'язані із здійсненням Вами підприємницької діяльності за період, що перевірявся. При бажанні Ви в присутності перевіряючого можете скласти опис документів, перерахувавши всі передані документи із зазначенням їх назви, номери і дати. В кінці опису вказується, що для проведення перевірки документи надані в повному обсязі, інші документи, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, відсутні. Один примірник опису після попередньої перевірки підписує працівник органу Державної Податкової Служби. Зазначимо, що вказані дії Ви можете виробляти сміливо, так як це передбачено Порядком № 326.

У той же час Ви не зобов'язані складати опис переданих документів. Якщо Ви не виявили бажання скласти опис, то згідно Порядку № 326, опис складає працівник органу Державної Податкової Служби у Вашій присутності. Про подібний «небажанні» робиться відповідний запис в акті перевірки, що не тягне для Вас ніяких негативних наслідків.

Якщо ж у Вас відсутні документи, то Ви зобов'язані надати письмове пояснення про причини відсутності документації.

Після завершення перевірки документи Вам повертаються. Ви повинні зробити на примірнику, який залишається в матеріалах перевірки, запис «документи після завершення перевірки отримав у повному обсязі», вказати дату їх отримання і поставити підпис. Це особливо важливо, якщо перевірка «затягується» понад зазначені в наказі та / або напрямку термінів. Якщо Ви плануєте оскаржити результати перевірки або дії посадової особи органу Державної Податкової Служби, даний запис стане додатковим доказом того, що дії податкового інспектора, починаючи з наступного після «нормативного» закінчення перевірки дня, носять неправомірний характер.

Ситуація № 5: ЯКОЮ Є ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦЯ, ЯКЩО ВІН ВЧАСНО І належним чином повідомлений про проведення виїзної перевірки, АЛЕ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ в УЗГОДЖЕНИЙ ЧАС.

Якщо Ви відмовляєтеся допустити посадових осіб органу Державної Податкової Служби до перевірки, складається акт про відмову в допуску до перевірки, який повинен бути підписаний не менше ніж трьома особами. Наслідки такої відмови підприємця передбачені Законом № 2181. Так, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення, до нього може бути застосований адміністративний арешт активів. Він полягає у забороні платнику податків вчиняти будь-які дії щодо своїх активів, які підлягають арешту, крім дій з їх охорони, зберігання, підтримання в належному функціональному та якісному стані.

Для Вас, як підприємця, такий арешт може накладатися на будь-які Ваші активи (іншими словами, на все належне Вам майно), крім активів, які не підлягають арешту відповідно до законодавства. Тому краще уважно вивчити всі представлені підстави для проведення перевірки. Якщо Ви зможете знайти в них порушення, то має право оскаржити результати цієї перевірки.

Ситуація № 6: ПО ЯКІЙ ФОРМІ складається Акт виїзної документальної перевірки І ЩО МОЖЕ ВВАЖАТИМУТЬ ПОРУШЕННЯМ ПОРЯДКУ ЙОГО СКЛАДАННЯ?

Вимоги до складання акту документальної перевірки у фізичної особи - підприємця містяться в розділі 2 Порядку № 326.

Обов'язкові вимоги до акту перевірки такі:

    
* Складається у двох примірниках;
    
* Повинен складатися з трьох частин (вступної; описової; висновку) і містити інформативні додатки.

Відсутність в акті перевірки одного або декількох відомостей (даних), які вважаються обов'язковими, дає Вам, як платнику податків, право оскаржити прийняте за результатами перевірки рішення в адміністративному порядку або подати позов до суду про визнання рішення недійсним.

В описовій частині акта групуються результати документальної перевірки, причому групування йде по окремих видах податків (зборів, обов'язкових платежів), у розрізі податкових періодів. За кожним фактом порушення податкового законодавства висвітлюються показники, які були відображені Вами, як підприємцем в податковій звітності, і показники, виявлені в ході перевірки на підставі первинних документів Вашого обліку в розрізі податкових періодів.

Якщо Ви маєте намір надати пояснення фактів, які зазначаються в акті як порушення, Ви має право на їх надання. Перевіряючий інспектор зобов'язаний долучити такі пояснення до акта. Ви маєте право відмовитися давати такі пояснення. У цьому випадку в акті робиться відмітка про таку відмову.

Виявлені факти однотипних порушень та повторюваних порушень групуються у відомості або таблиці, які долучаються до акта. Такі програми повинні бути підписані Вами і посадовими особами, які здійснюють перевірку.

Порядком № 326 заборонено відображення в акті перевірки необгрунтованих даних, а також припущень співробітників органу Державної Податкової Служби, які не мають підтверджених доказів, та різного роду висновків щодо дій платника податків.

Зверніть увагу, що такі формулювання, як «приховування об'єкта оподаткування» або «описка», в акті неприпустимі. Крім того, в акті перевірки не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій та адміністративних штрафів за встановлені порушення.

В акті повинно бути відображено кількість складених примірників і зроблена відмітка про вручення одного примірника платнику податку.

Ситуація № 7: ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПЛАНОВОЇ перевірки складено акт, В ЯКОМУ НЕПРАВИЛЬНО зазначене посилання на НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ АБО ВКАЗАНІ ПОРУШЕННЯ, З ЯКИМИ ВИ, ЯК ПІДПРИЄМЕЦЬ, НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ. ПІДПИСУВАТИ ЧИ ТАКИЙ АКТ?

Болісно реагувати на допущені при складанні акта помилки або відмовлятися від підписання акта не варто. Після закінчення перевірки необхідно уважно ознайомитися з актом і відзначити порушення. Такими, нагадаємо, є відображення в акті оціночних суджень співробітників Державної Податкової Служби, відсутність обов'язкових реквізитів і т.д. Факти виявлених порушень можуть стати в нагоді в майбутньому для складання скарги або позову до суду.

Якщо, ознайомившись з актом перевірки, Ви вирішите його оскаржити, рекомендуємо підписати акт із записом приблизно наступного змісту: "З результатами перевірки не згоден, заперечення будуть подані в установленому порядку». Даний запис буде свідчити про те, що ви вже після закінчення перевірки були не згодні з результатами, відображеними в акті. Навіть якщо після ви вирішите залишити акт перевірки без оскарження, ніяких негативних наслідків від такого запису не настане.

Ситуація № 8: Підприємець своєчасно представив в ДПС звітність за формою № 1ДФ. Інспектор, грунтуючись на тому, що у звіті заробітна плата нарахована менше встановленої мінімальної, відмовився прийняти звіт. зажадав представити трудові договори з працівниками. Чи мав він право так чинити?

Податковий інспектор не має права не прийняти звітність - законодавчо в нього такі підстави відсутні. Перевіряти ж надану платниками податків звітність в органі Державної Податкової Служби можуть тільки в рамках перевірки. Відповідно до Закону про Державну Податкової Службі співробітники податкової мають право - «здійснювати перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подачі)».

При проведенні такої перевірки працівники податкової не мають права вимагати у Вас подання будь-яких документів, що підтверджують наведені у звітності дані, оскільки перевірка проводиться виключно на підставі зазначених у ній даних. У ході камеральної перевірки також не розглядається питання своєчасності (несвоєчасність) подання податкової звітності, тому штрафних санкцій за несвоєчасне її подання не застосовуються.

Якщо у поданій Вами декларації виявлено недостовірність даних, орган Державної податкової служби повинен направити Вам письмовий запит для подання пояснень та їх документальних підтверджень. Якщо Ви протягом 10 днів не надасте відповідні пояснення, то в органу Державної Податкової Служби буде підстава для проведення позапланової перевірки.

Що стосується нарахування заробітної плати Вами працівникам у розмірі нижче мінімальної, то Ви має право проводити таке нарахування у разі, якщо працівник оформлений за сумісництвом або працює з умовою неповного робочого дня або неповного робочого тижня. При цьому заробітна плата нараховується пропорційно відпрацьованому часу і роботодавець не зобов'язаний нараховувати зарплату в розмірі мінімальної зарплати. Оскільки згідно з КЗпП України мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір, нижче якого не може бути виплачена зарплата за місячну норму праці. Якщо ж працівник працює менше місячної норми, то і розмір зарплати у нього може бути менше мінімуму. При цьому фактично відпрацьовані години повинні фіксуватися в табелі робочого часу, який Ви повинні вести, як підприємець, проте представляти його до податкової інспекції не зобов'язані.


Ключові слова: перевірка податкової -як діяти підприємцю

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині виявлено три ділянки з нарковмісними рослинами Поліція Чернівецької області продовжує проводити оперативні заходи, щодо виявлення та знищення незаконних посівів.
- 17.07.2018 17:17
Музыка способна опьянить человека Музыка в действительности обладает пьянящими свойствами, что недавно удалось доказать ученым.
- 17.07.2018 16:52
ДТП в Черновцах на Героев Майдана 17 07 2018 На улице Героев Майдана в Черновцах во вторник, 17 июля, произошла авария.
- 17.07.2018 15:41
В США продают заброшенный город В горах Калифорнии имеется покинутый городок, который выставлен на продажу.
- 17.07.2018 15:04
В Черновцах достаточно хлора для очистки воды Информацию о нехватке хлора для очищения водопроводной воды опровергли в коммунальном предприятии
- 17.07.2018 14:23
На Буковине умер обгоревший мужчина В результате работы со сварочным аппаратом 29-летний буковинец Андрей Продан получил
- 17.07.2018 13:09
Сегодня стартуют трехсторонние переговоры по транзиту газа Трехсторонние консультации по условиям транзита российского газа по украинскому газопроводу состоятся сегодня
- 17.07.2018 12:31
В Черновцах снова курсирует маршрутка 9А На автобусный маршрут 9А в Черновцах во вторник, 17 июля, вышел новый перевозчик.
- 17.07.2018 11:58
На Вижниччині відбулось ДТП з чотирма постраждалими Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
- 17.07.2018 11:44
Ученые разработали бактериальные солнечные батареи С помощью фотосинтеза солнечный свет может превращаться в энергию с помощью многих бактерий
- 17.07.2018 11:38

Всі новини