Телепрограма на п'ятницю, 3 вересня 2010 року

- 02.09.2010 16:37
Телепрограма на п'ятницю, 3 вересня 2010 року

УТ-1
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва
06.05, 08.45 Православний календар
06.10, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 08.10 Спорт
06.20 Аграрна країна
06.30, 07.25, 08.20 Подiї очима майбутнього
07.10 Ера бiзнесу
07.15 Cпорт
07.35 Будiвельний майданчик
07.45 Автодрайв
08.25 М/ф
09.00 Ранок з Першим
09.05, 12.10, 15.15, 19.15, 21.30 Дiловий свiт
09.25, 22.45 Прес-анонс
09.30, 04.55 Легко бути жiнкою
10.30, 04.25 Д/с «Загадки археологiї»
11.25 Життя триває...
12.00, 15.00, 21.00 Новини
12.45 Український вимiр
13.15 Будемо жити
14.20, 04.00 «Надвечiр`я»
14.50 Ситуацiя
15.25 Енергетична Україна
16.05 Полiгон
16.35 Футбол. Лiга Європи. Огляд
17.30 Пазли
18.10 Точка зору
18.45 Euronews
19.00, 19.30 Вибори-2010. Виступи кандидатiв на пост Президента України
19.40, 21.45 Свiт спорту
20.00 «Знайдемо вихiд»
21.25 Український вибiр
22.10 Автоакадемiя
22.55 Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.15 Вiд першої особи
00.10, 02.55, 05.50 Служба розшуку дiтей
00.15 «Острiв скарбiв»
01.20 Парламентський день
01.40 Особливий погляд
02.05 Футбол. Чемпiонат свiту-2010. Фiнальне жеребкування
03.05 Культурно-мистецький арсенал. Класiк-прем`єр (збiрний дайджест)

«1+1»
06.05 «Служба розшуку дiтей»
06.10 Т/с «Циганське серце»
06.55 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00 «ТСН»
07.05 М/с «Усi собаки потрапляють до раю»
07.35 «Снiданок з 1+1»
09.05 «ТСН. Варта»
09.50 Т/с «Татусевi дочки»
10.50 Т/с «Крем»
12.05 Т/с «Маргоша-2»
13.15 Т/с «Район Беверлi-Гiллз»
14.15 Т/с «Район Мелроуз»
15.30 Т/с «Всi жiнки - вiдьми»
16.30, 19.30 «ТСН»
16.50 Т/с «Не родися вродливою»
17.50 Т/с «Татусевi дочки»
19.10 «Погода»
19.15 «ТСН. Варта»
20.15 Т/с «Крем»
21.15 Х/ф «Знамення» (2)
00.00 «Наша Russia»
00.40 Т/с «Хлопцi проти дiвчат»
01.55 Д/ф «Три мушкетери. 27 рокiв потому»
02.50 Д/ф «Мазепа: кохання, велич, зрада»
03.45 Х/ф «Волга-Волга»
05.25 Т/с «Район Беверлi-Гiллз»

Iнтер
06.10 Пропуск до Європи з Самантою Браун-1
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером»
09.10 Т/с «Марш Турецького-3»
10.05 Т/с «Обручка»
11.05 Т/с «Кармелiта. Циганська пристрасть»
12.00 Новини
12.10 «Знак якостi». Крохмаль картопляний
12.50 Т/с «Закон»
13.55 «Олександр Кайдановський. Трагедiя сталкера»
14.55 Т/с «Агентство «Золота куля»
16.00 «Ключовий момент»
16.55 «Зрозумiти. Пробачити»
18.00 Новини
18.15 «Судовi справи»
19.00 Т/с «Кармелiта. Циганська пристрасть»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Обручка»
21.30 «Велика полiтика з Євгенiєм Кисельовим»
00.15 Х/ф «Герой»
02.25 «Подробицi» - «Час»
02.55 «Знак якостi»
03.35 Х/ф «Герой»
05.25 Уроки тiтоньки Сови

ТВА
07.05, 15.25, 22.50 Знайомтеся - «СМ-Автодім»
07.15, 08.50, 15.10, 15.55, 16.35, 17.00, 22.55, 23.40, 02.00 РIО
07.30 «Слово боже до кави»
07.40, 21.30, 23.20 «Теми дня»
08.10, 09.40, 12.15, 17.15, 22.10, 23.50 «Зоряний прогноз»
08.15, 15.50, 23.10 Знайомтеся - «Віденська брама»
08.25, 15.20 «Клуб суперкниги»
08.45, 12.15, 22.05 Знайомтеся - ТД «Соборний»
09.05, 16.10, 16.40 Д/с «Невiдома Україна»
09.30, 22.45 «Краса і здоров’я»
09.45, 16.00, 23.55 Знайомтеся - КЛП «Термодiм»
12.25, 19.35, 00.00 «Панно Кохання»
22.15 «Світські новини»

ICTV
05.55 Служба розшуку дiтей
06.05 Факти
06.20 Дiловi факти
06.30 300 сек/год
06.35 Свiтанок
07.20 Каламбур
07.45 Факти. Ранок
07.50 Дiловi факти
08.00, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт
08.05 ПроZiрок
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
09.00 «Смак»
10.30 Т/с «Солдати»
12.20 Каламбур
12.45 Факти. День
13.05 Х/ф «Iлюзiя польоту»
15.20 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв»
16.30 Т/с «Далекобiйники»
17.30 Т/с «Слiпий»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Добрi новини
19.25 Надзвичайнi новини
19.55 Наша Russia
21.15 Х/ф «Ейс Вентура: Розшук домашнiх тварин»
22.55 Голi i смiшнi
23.55 Спорт
00.00 Автопарк. Парк автомобiльного перiоду
00.50 Надзвичайнi новини
01.20 Х/ф «Коли наступає вересень» (2)
03.05 Факти
03.40 Т/с «Загiн»
05.10 Т/с «Мене звуть Ерл»
05.30 Т/с «Альф»

СТБ
05.25 Д/ф
06.20 Т/с «Кулагiн i партнери»
06.50, 08.00, 22.00 «Вiкна-новини»
06.55, 08.10 «Бiзнес +»
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
08.15 Х/ф «Звичайне диво»
12.05, 21.35, 00.20 «ВусоЛапоХвiст»
13.25 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен»
16.15, 18.10 Х/ф «Покровськi ворота»
17.55 «Вiкна - Новини»
20.00 «Танцюють всi-2!»
22.25 «Танцюють всi! 2». Пiдсумки голосування»
01.05 «Вiкна-спорт»
01.25 Х/ф «Веселi зiрки»
03.00 Х/ф «Божевiльний день»

5 канал
06.01 «Час-Тайм»
06.15, 00.15 «Час спорту»
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 18.25, 22.50, 00.25 «Погода на курортах»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 22.40, 23.20 «Бізнес-час»
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 23.50 «Погода в Україні»
09.30, 18.45, 23.30 «Час новин-Чернівці»
09.50, 18.40 «Ось так»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Час новин»
10.30, 11.30, 12.30 «Прес-конференції у прямому ефірі»
10.55 «Огляд преси»
11.20 «Зверни увагу»
13.30, 14.30 «5 елемент»
15.30 «Своїми очима»
16.30 «На межі»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.30 «Хроніка дня»
19.00, 22.30, 00.00 «Час новин» (рос. мов.)
19.20 «Час до виборів»
19.30 «Новий час»
20.20, 21.45 «Час до виборів. Агітацію заборонено!»
20.30, 21.20 «Час»
22.00 «Фактор безпеки»
00.30 «Автопілот-новини»
00.40 «Ресторанні новини»

Новий канал
05.15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
05.55 Кубло
06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 Т/с «Загубленi»
06.10 Зона ночi
06.50, 07.20, 07.35, 08.35 «Пiдйом»
06.55, 12.15, 14.50 Т/с «Друзi»
09.00 Т/с «Колобков. Справжнiй полковник»
10.00 Т/с «Школа №1»
10.55, 19.25 Т/с «Курсанти»
13.30, 19.00, 23.10 Репортер
13.35 М/с «Табiр Лазло»
13.55 М/с «Мiй друг мавпочка»
14.30, 15.50 Teen Time
14.35 Т/с «Однокласники»
15.55 Т/с «Ранетки»
16.50 Т/с «Татусеві дочки»
18.00 Т/с «Щасливi разом» (2)
19.15, 23.30 Спортрепортер
20.25 Х/ф «Пропащi шахраї»
22.30 «Файна Юкрайна»
23.40 Х/ф «Борець Начо»
01.30 Х/ф «З 9 до 5» (2)
03.15, 05.05 Зона ночi
03.20 Українцi. Надiя
04.10 Зона ночi
04.15 Невiдома Україна
05.10 Пiд знаком бiди

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 15.15 «Цілком природно!»
07.20, 13.00, 17.50 «Знай наших!»
07.30, 19.00, 21.20 «Чернівецький репортер»
08.00 Д/с «Природні багатства Росії»
08.45, 18.45, 21.05 «Привіт із Чернівців»
09.05, 15.00, 16.05 «Малятко»
09.35, 19.30, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
10.40 Т/c «Спрут-4»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 Х/ф «Вчитель танців» (1)
15.35 «English club»
16.40 «Добрий день, сідайте!»
16.50 Т/с «Таке воно життя»
18.00, 21.45 Д/с «Навколо світу з рушницею»
18.30 «Західний експрес»
19.25 Афіша
20.10 Д/ф «Шамполіон - єгипетський писець»
22.10, 00.30 «Знай наших!»
22.20 «Хіт-парад»
00.00 «Чернівецький репортер»

ТРК «Буковина»
06.10, 12.00, 14.30 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10 «Погода»
08.30, 20.45 М/ф
09.10, 15.45, 03.30 Х/ф «Калейдоскоп дикої природи»
09.30 «Веселі хвилинки»
10.25 Студія «А-3»
11.25, 19.30 «Буковинська родина»
12.30 Х/ф «Гра долі»
13.20 Д/с «Незвідана країна»
14.00 «Перлина» (рум. мов.)
15.00, 02.30 «Гортаючи сторінки»
16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
16.10, 19.20, 21.50 «Погода»
16.25 «Буковинчики-веселинчики»
17.00 Х/ф «Михайлівський Золотоверхий»
17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.45 «Європейським шляхом»
18.15 «Ради і громада»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Час країни»
21.00 «Палітра»
22.00 Х/ф «Вовче літо»
23.25, 03.15 «Музичний експрес»
00.00 «Новини»
00.20 «Погода»
00.25 «А музика звучить…»
01.20, 05.00 Концерт
03.55 «Експромт - нова хвиля»
04.00 Д/ф «Телебачення про телебачення»

ТРК «Україна»
06.00 М/ф
06.30 Подiї
06.40 Спортивнi подiї
06.45 Критична точка
07.20 Срiбний апельсин
08.00 Т/с «Слiд»
09.00 Т/с «Безмовний свiдок-2»
10.00 Брудна робота
11.00 Т/с «Райськi яблучка»
12.00 Т/с «Одного разу буде кохання»
13.00 Т/с «Висяки»
14.00 Т/с «Слiд»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Подiї
17.20 Спортивнi подiї
17.30 Критична точка
18.00 Т/с «Одного разу буде кохання»
19.00 Подiї
19.20 Спортивнi подiї
19.30 Х/ф «Влiтку я надаю перевагу... весiллю»
21.30 Шустер Live
01.30 Критична точка
02.00 Х/ф «Перевертнi»
03.30 Подiї
03.50 Спортивнi подiї
04.00 Шустер Live

НТН
06.00, 02.45, 05.15 Особистий погляд
06.30 «Переможний голос вiруючого»
07.00 Х/ф «Смерть пiд вiтрилом»
08.30 «Легальний дохiд»
08.40, 11.00, 19.00, 21.30, 00.00, 02.20, 04.50 «Свiдок»
09.00, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
10.00, 23.00 Кримiналiсти
11.20 Т/с «Iнспектор Деррiк»
12.35 Т/с «Пуаро»
14.50 Т/с «Оперативний псевдонiм»
16.45 Т/с «Мiф про iдеального чоловiка»
19.25 Концерт «Гумор вище пояса»
00.30 Х/ф «Золотi ланцюги»
05.40 «Легенди бандитської Одеси»

ТЕТ
06.30 «Дивися!»
07.00 Ранковий мультик
07.30 «Дім-2»
08.30 М/с «Хлопчик-голуб»
09.00 «Дивися, хто прийшов!»
09.30 «Звана вечеря»
10.30 Т/с «Приватний детектив Магнум»
11.30 «Дивися!»
12.00 Т/с «Доньки-матерi»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 М/с «Корнель i Бернi»
14.30 М/с «Пригоди Олiвера»
15.00 М/с «Все для дiвчаток та хлопчикiв»
15.30 М/с «Король»
16.00 М/с «Песик-захисник»
16.30 «Фактор страху»
17.30 «Єралаш»
18.30 Т/с «Унiвер» (2)
19.30 «Дім-2»
20.30 Вечiрнiй мультик
21.00 «Звана вечеря»
22.00 «Заборонена зона»
23.00 «Дивися!»
23.30 «Дім-2»
00.00 «Дивися, хто прийшов!»
00.30 М/с «Король гори»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «7 VJ»

К1
07.00 Т/с «Пригоди Синдбада»
07.50 «Жiноча лiга»
08.20 «Забiйна лiга»
09.20, 12.50 «Далекi родичi»
10.00 Т/с «Повернення Мухтара-2»
10.50, 16.10 Т/с «Зоряна брама. Атлантiс»
13.10 «Смiх без правил»
14.10 Т/с «Солдати»
18.00 Т/с «Вторгнення» (2)
18.50 «Містечко»
20.00 «Вечiрнiй квартал. Iсторiя успiху»
22.00 Х/ф «Перл Харбор»
01.50 Гумористично-аналiтична програма
02.40 Х/ф «Проти хижака» (2)
04.00 Т/с «48 годин» (2)
04.50 AutoEVO
05.15 «Телеформат»
06.00 «Нiчне життя»
06.20 «Один репортаж»


Ключові слова: Програма 3 вересня на УТ-1, К - 1, 1+1, Iнтер, ТВА, ICTV, СТБ, 5 канал

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Эстонка вышла сама за себя замуж Необычная свадьба недавно состоялась в Эстонии, где главным действующим лицом была невеста по имени Кристал Ра Лаксми. Интерес
- 21.10.2016 17:52
На строительстве в Черновцах нашли 12 гранат В Черновцах на улице Русской во время проведения строительных работы были обнаружены боевые снаряды
- 21.10.2016 15:43
Нидерланды озвучат решение по ассоциации до 1 ноября Решение по ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС Нидерланды обещают принять до 1 ноября 2016 года, о
- 21.10.2016 15:34
Почему Россия отказывается выдать Сенцова Украине Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, каковы причины отказа России выдать Украине режиссера Олега Сенцова. Петухов
- 21.10.2016 14:28
От кариеса поможет избавиться красное вино В Испанском национальном исследовательском совете утверждают - красное вино помогает защитить зубы от развития кариеса
- 21.10.2016 14:10
В Украине стартовали продажи iPhone 7 Официальные продажи "яблочной" новинки - смартфона Apple iPhone 7 - стартуют в Украине с 21 октября, с 10:00. Стоит отметить, что очереди в магазинах
- 21.10.2016 12:29
В Киеве под поезд метро прыгнул мужчина В Киеве на станции метро "Берестейская" утром пятницы, 21 октября, под поезд бросился молодой человек
- 21.10.2016 12:18
Сирийцы в Алеппо протестуют против выселения В сирийском городе Алеппо, в квартале Шеар проишла акция протеста против насильственного выселения из города его жителей
- 21.10.2016 11:42
Механизм приостановки безвиза одобрят в ноябре Ранее сообщалось, что для введения безвизового режима для Украины Евросоюзу необходимо продумать режим приостановки безвиза
- 21.10.2016 10:51
В Боянах открылся новый ресторан Добра забава (фото) Недавно в селе Бояны открылся новый ресторан сети «Добра забава». «Добра забава» - это место, куда можно прийти с друзьями и отдохнуть
- 21.10.2016 10:20

Всі новини