Програма телебачення - всі канали: на 3 серпня.

- 02.08.2010 17:06
Програма телебачення - всі канали: на 3 серпня.

УТ-1
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва
06.05, 08.45 Православний календар
06.10, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 08.10, 23.10 Спорт
06.20 Аграрна країна
06.30, 07.25, 08.20 Подiї очима майбутнього
07.10 Ера бiзнесу
07.15 Cпорт
07.45 Рецепти здоров`я
08.25 М/ф
09.00 Ранок з Першим
09.01, 18.05 Анонс передач
09.05, 12.10, 19.15, 21.30 Дiловий свiт
09.25, 22.40 Прес-анонс
09.30 Легко бути жiнкою
10.30 Т/с «Стеж за мною»
11.15, 00.10, 05.50 Служба розшуку дiтей
11.25, 05.20 Життя триває...
12.00, 14.45, 21.00 Новини
12.45, 17.35 Український вимiр
13.15 «Знайдемо вихiд»
14.05 Вихiднi по-українськи
15.00 Парламентськi слухання у Верховнiй Радi України
17.25 Ситуацiя
18.10 Точка зору
18.45 Euronews
19.00, 19.30 Вибори-2010. Виступи кандидатiв на пост Президента України
19.40, 21.45 Свiт спорту
20.00 Президент-шоу «Українська рулетка»
21.25 Український вибiр
22.00 Особливий погляд
22.25 Громадська варта
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
00.15 «Острiв скарбiв»
01.20 Парламентський день
01.35 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальнi перегони (жiн.)
03.25 Футбол. Лiга Європи. «Валенсiя» (Iспанiя) - «Лiлль»

«1+1»
06.05 «Служба розшуку дiтей»
06.10 Т/с «Циганське серце»
06.55 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00 «ТСН»
07.05 М/с «Усi собаки потрапляють до раю»
07.35 «Снiданок з 1+1»
09.05 «ТСН. Варта»
09.50 Т/с «Татусевi дочки»
10.50 Т/с «Крем»
12.05 Т/с «Маргоша-2»
13.15 Т/с «Район Беверлi-Гiллз»
14.15 Т/с «Район Мелроуз»
15.30 Т/с «Всi жiнки - вiдьми»
16.30, 19.30, 23.20 «ТСН»
16.50 Т/с «Не родися вродливою»
17.50 Т/с «Татусевi дочки»
19.10 «Погода»
19.15 «ТСН. Варта»
20.15 Т/с «Крем»
21.15 Т/с «Маргоша-2»
22.22 Т/с «Теорiя брехнi» (2)
23.55 «Проспорт»
00.00 Х/ф «Повернення Бена Кейсi» (2)
01.50 Т/с «Теорiя брехнi» (2)
02.35 «ТСН»
02.55 «Документ»
03.55 Х/ф «Повернення Бена Кейсi» (2)
05.25 Т/с «Район Беверлi-Гiллз»

Iнтер
06.00 «Дика планета»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером»
09.10 Т/с «Марш Турецького-3»
10.05 Т/с «Обручка»
11.05 Т/с «Кармелiта. Циганська пристрасть»
12.00 Новини
12.10 «Знак якостi». Ковбаса «Українська»
12.50 Т/с «Закон»
13.55 «Професiя - альфонс»
14.55 Т/с «Агентство «Золота куля»
16.00 «Ключовий момент»
16.55 «Зрозумiти. Пробачити»
18.00 Новини
18.15 «Судовi справи»
19.00 Т/с «Кармелiта. Циганська пристрасть»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Обручка»
21.30 Т/с «Якщо нам доля...»
23.35 Фантастичнi iсторiї
00.50 «Розшифрування катастрофи. Лавина»
01.50 «Подробицi» - «Час»
02.30 Телевiзiйна служба розшуку дiтей
02.35 Т/с «Двiчi в життi»
03.15 «Дика планета»
04.10 «Знак якостi»
04.50 «Ключовий момент»
05.35 Уроки тiтоньки Сови

ТВА
07.05, 08.45, 14.50, 15.20, 17.00, 00.10, 03.50 РIО
07.25, 15.10, 22.00 Знайомтеся - «СМ-Автодім»
07.30 «Слово боже до кави»
07.40, 21.30, 00.25 «Теми дня»
08.10, 08.50, 09.40, 12.15, 17.10, 22.05, 00.55 «Зоряний прогноз»
08.20, 12.10, 22.40 Знайомтеся - «Віденська брама»
08.25 «Клуб суперкниги»
09.10, 14.40, 22.15 Знайомтеся - ТД «Соборний»
09.20 Д/ф «Невідома Україна»
09.35, 22.10 «Краса і здоров’я»
09.45, 17.15, 23.30 Знайомтеся - КЛП «Термодiм»
12.20, 19.45, 01.00 «Панно Кохання»
14.55, 19.30 Провидиця Наталія
15.30 «Дзеркало»
16.30 Д/ф
22.20 «Світські новини»
22.50 «Я, мій дім і я»

ICTV
05.55 Служба розшуку дiтей
06.05 Факти
06.20 Дiловi факти
06.30 300 сек/год
06.35 Свiтанок
07.20 Каламбур
07.45 Факти. Ранок
07.50 Дiловi факти
08.00, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт
08.05 ПроZiрок
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
09.00 «Смак»
10.30 Т/с «Солдати»
12.25 Каламбур
12.45 Факти. День
13.05 Т/с «Таємницi слiдства»
14.20 Т/с «Павутина-2»
15.20 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв-7»
16.25 Т/с «Далекобiйники»
17.30 Т/с «Слiпий»
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
19.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв-7»
21.00 Т/с «Слiпий»
22.05 Т/с «Далекобiйники»
23.10 Надзвичайнi новини
00.00 Факти. Пiдсумок дня
00.15 Неймовiрна колекцiя мiстера Рiплi
01.15 Спорт
01.25 Х/ф «Темне свiтло» (2)
02.55 Факти
03.30 Т/с «Загiн»
04.55 Т/с «Мене звуть Ерл»
05.20 Т/с «Альф»

СТБ
05.25 Д/ф
06.20, 21.35 Т/с «Кулагiн i партнери»
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 «Вiкна-новини»
06.55, 08.10 «Бiзнес +»
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
08.15, 15.05 «Давай одружимося»
09.15 Х/ф «Приватний детектив, або Операцiя «Кооперацiя»
12.00 «Нез`ясовно, але факт»
12.50 «Битва екстрасенсiв»
14.00 «Чужi помилки». «Сповiдь смертницi»
16.05 «Зоряне життя. Зiрки i армiя»
17.10 «Неймовiрнi iсторiї кохання»
18.10, 22.20 Т/с «Анатомiя Грей» (2)
19.10 «Зоряне життя. Нездiйсненнi мрiї вiдомих моделей»
20.10 «Чужi помилки». «Грiховна пристрасть»
23.20 «Зоряне життя. Зорянi дiєти»
00.20 «Вiкна-спорт»
00.50 Х/ф «Почни спочатку»

5 канал
06.01 «Час-Тайм»
06.15, 00.15 «Час спорту»
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 18.25, 22.50, 00.25 «Погода на курортах»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 22.40, 23.20 «Бізнес-час»
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 23.50 «Погода в Україні»
09.30, 18.45, 23.30 «Час новин-Чернівці»
09.50, 18.40 «Ось так»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Час новин»
10.30, 11.30, 12.30 «Прес-конференції у прямому ефірі»
10.55 «Огляд преси»
11.20, 15.30 «Зверни увагу»
13.30, 14.30 «5 елемент»
16.30 «Арсенал»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.30 «Хроніка дня»
19.00, 22.30, 00.00 «Час новин» (рос. мов.)
19.20 «Час до виборів»
19.30 «Новий час»
20.20, 21.45 «Час до виборів. Агітацію заборонено!»
20.30, 21.20 «Час»
22.00 «Акцент»
00.30 «Автопілот-новини»
00.40 «Ресторанні новини»

Новий канал
05.20 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
06.05 Т/с «Загубленi»
06.50, 07.20, 07.35, 08.35 «Пiдйом»
06.55, 12.15, 14.50 Т/с «Друзi»
09.00 Т/с «Бородiн повернення генерала»
10.00 Т/с «Школа №1»
10.55, 19.25 Т/с «Курсанти»
13.30, 19.00, 00.30 Репортер
13.35 М/с «Табiр Лазло»
13.55 М/с «Мiй друг мавпочка»
14.30, 15.50 Teen Time
14.35 Т/с «Однокласники»
15.55, 20.20 Т/с «Ранетки»
16.55, 21.15 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 22.20 Т/с «Щасливi разом» (2)
19.15, 00.50 Спортрепортер
23.20 Т/с «4400» (2)
01.00 Служба розшуку дiтей
01.05 Х/ф «Братство тигра i дракона»
02.35, 04.30 Зона ночi
02.40 Т. Шевченко. Надiї
03.00 Драй Хмара: останнi сторiнки
03.30 Зона ночi
03.35 Невiдома Україна
04.35 Таємницi української нацiональної кухнi
04.50 Музей Ханенкiв
05.10 Зона ночi

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 15.15 «Цілком природно!»
07.20, 13.00, 17.50 «Знай наших!»
07.30, 19.00, 21.20 «Чернівецький репортер»
08.00 Д/с «Природні багатства Росії»
08.45, 18.45, 21.05 «Привіт із Чернівців»
09.05, 15.00, 16.05 «Малятко»
09.35, 19.30, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
10.15, 22.20 Т/c «Спрут-5» (1)
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 Х/ф «Кораблі штурмують бастіони» (1)
15.35 «English club»
16.40 «Добрий день, сідайте!»
16.50 Т/с «Таке воно життя»
18.00, 21.45 Д/с «Навколо світу з рушницею»
19.25 Афіша
20.10 Т/c «Диявол з Орлі»
22.10, 00.30 «Знай наших!»
00.00 «Чернівецький репортер»

ТРК «Буковина»
06.10, 12.00, 03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10 «Погода»
08.30, 16.25, 20.45 М/ф
09.10, 15.45 Х/ф «Калейдоскоп дикої природи»
09.30 «Моє сонечко»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
11.00 «Милосердя»
11.30, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.30 Х/ф «Гра долі»
13.20 Д/с «Незвідана країна»
14.00 Студія «А-3»
15.00, 02.30 «Гортаючи сторінки»
16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
16.10, 19.20, 21.50 «Погода»
16.45, 04.00 Т/с «Швидка медична допомога»
17.55 «Експромт»
18.30 «Акценти»
19.30 «Буковинський дивосвіт»
20.00 «Пам’ять»
20.30 «Час країни»
21.00 «Невигадані історії»
22.00 Х/ф «Подвійна підстава»
00.00 «Новини»
00.20 «Погода»
00.25 «А музика звучить…»
01.20, 05.00 Концерт
03.55 «Експромт - нова хвиля»

ТРК «Україна»
06.00 М/ф
06.30 Подiї
06.40 Спортивнi подiї
06.45 Критична точка
07.20 Срiбний апельсин
08.00 Т/с «Слiд»
09.00 Т/с «Безмовний свiдок-2»
10.00 Брудна робота
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль-3»
12.00 Т/с «Одного разу буде кохання»
13.00 Т/с «Висяки-2»
14.00 Т/с «Слiд»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Подiї
17.20 Спортивнi подiї
17.30 Критична точка
18.00 Т/с «Одного разу буде кохання»
19.00 Подiї
19.20 Спортивнi подiї
19.30 Шустер Live
20.20 Брудна робота
22.20 Х/ф «Битва драконiв» (2)
00.20 Х/ф «Спецназ» (2)
03.30 Подiї
03.50 Спортивнi подiї
04.00 Т/с «Безмовний свiдок-2»
04.45 Т/с «Чаклунка»
05.35 М/ф

НТН
06.00, 02.55, 05.15 Особистий погляд
06.30 «Переможний голос вiруючого»
07.00 Х/ф «Бережiть жiнок»
08.30 «Легальний дохiд»
08.40, 11.00, 19.00, 21.30, 00.00, 02.30, 04.55 «Свiдок»
09.00, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
10.00, 23.00 Кримiналiсти
11.20 Т/с «Iнспектор Деррiк»
12.35, 00.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
14.50, 19.25 Т/с «Оперативний псевдонiм»
16.50 Х/ф «Смерть пiд вiтрилом»
18.25 «Правда життя». Пити чи не пити?
05.40 «Легенди бандитської Одеси»

ТЕТ
06.30 «Дивися!»
07.00 Ранковий мультик
07.30 «Дім-2»
08.30 М/с «Хлопчик-голуб»
09.00 «Дивися, хто прийшов!»
09.30 «Звана вечеря»
10.30 Т/с «Приватний детектив Магнум»
11.30 «Дивися!»
12.00 Т/с «Доньки-матерi»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 М/с «Корнель i Бернi»
14.30 М/с «Пригоди Олiвера»
15.00 М/с «Все для дiвчаток та хлопчикiв»
15.30 М/с «Король»
16.00 М/с «Песик-захисник»
16.30 «Фактор страху»
17.30 «Єралаш»
18.30 Т/с «Унiвер» (2)
19.30 «Дім-2»
20.30 Вечiрнiй мультик
21.00 «Звана вечеря»
22.00 «Заборонена зона»
23.00 «Дивися!»
23.30 «Дім-2»
00.00 «Дивися, хто прийшов!»
00.30 М/с «Король гори»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «7 VJ»

К1
06.50, 05.50 Т/с «Пригоди Синдбада»
07.40, 12.40 «Жiноча лiга»
08.00, 13.00 «Забiйна лiга»
09.20 «Далекi родичi»
09.50, 19.00 Т/с «Повернення Мухтара-2»
10.50, 16.10 Т/с «Зоряна брама. Атлантiс»
14.20, 20.00 Т/с «Солдати»
18.00, 00.20 Т/с «Вторгнення» (2)
22.00 Х/ф «Мiстер Джонс» (2)
01.20 Т/с «48 годин» (2)
02.30 «Екiпаж»
02.50 «Телеформат»
03.40 «Нiчне життя»
06.30 AutoEVO


Ключові слова: телепрограмма серпня

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

40% черновчан выбрали семейного врача В Черновцах жители подписали с врачами 102 250 деклараций. Такие цифры называются по состоянию на 10 июля 2018 года.
- 13.07.2018 17:30
Великобритания и США подпишут торговое соглашение после Брексита После завершения процедуры Брексита Великобритания и США заключат торговый союз
- 13.07.2018 17:19
К Земле приближается необычная зеленая комета 2 июля астрономы отметили приближающуюся к нашей планете комету C/2017 S3 PANSTARRS
- 13.07.2018 16:07
Поезд Черновцы-Сучава запустят в 2019 году В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины озвучили сроки реализации проекта железнодорожного сообщения
- 13.07.2018 12:51
Принят закон об уменьшении стоимости растаможки авто В первом чтении Верховной Радой Украины был принят законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины
- 13.07.2018 12:17
Рейтинг самых дорогих городов мира 2018 Банк UBS AG провел исследование и определил рейтинг самых дорогих для проживания городов в мире
- 13.07.2018 12:12
Тройное ДТП в Черновцах в районе Дрожзавода 13 07 2018 В Черновцах в пятницу, 13 июля, в районе Дрожзавода произошла авария
- 13.07.2018 11:00
Владельцы авто на еврономерах требуют принять закон о растаможке Перед отпуском у депутатов Верховной Рады Украины 13 июля - последний рабочий день
- 13.07.2018 10:49
Озоновая дыра над Антарктидой затянулась По заявлению Европейского космического агентства, озоновая дыра в атмосфере Земли над Антарктидой затянулась.
- 13.07.2018 09:53
Фестиваль культур Global Village в Черновцах 27 07 2018 В Черновцах на улице Кобылянской 27 июля состоится международный фестиваль культур Global Village.
- 13.07.2018 09:46

Всі новини