Програма телебачення - всі канали: на 2 серпня.

- 02.08.2010 06:25
Програма телебачення - всі канали: на 2 серпня.

Дивіться програму на  всі канали на Платиновій Буковині!

УТ-1
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва
06.05, 08.45 Православний календар
06.10, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 08.10, 23.10 Спорт
06.20 Аграрна країна
06.30, 07.25, 08.35 Подiї очима майбутнього
07.10 Ера бiзнесу
07.15 Cпорт
07.40 Рейтингова панорама
08.15 Енергопанорама
08.40 М/ф
09.00 Ранок з Першим
09.01, 18.05 Анонс передач
09.05, 12.10, 15.15, 19.15, 21.30 Дiловий свiт
09.30, 04.55 Легко бути жiнкою
10.30, 16.45 Т/с «Стеж за мною»
11.15, 14.45, 05.50 Служба розшуку дiтей
11.25, 04.30 Життя триває...
12.00, 15.00, 21.00 Новини
12.50 Крок до зiрок
13.25 Кiно.ua
13.55 «Лiнiя долi»
14.50, 17.25 Ситуацiя
15.55 Iндиго
16.20 Вiкно до Америки
17.35 Український вимiр
18.10 Точка зору
18.45 Euronews
19.00, 19.30 Вибори-2010. Виступи кандидатiв на пост Президента України
19.40, 21.45 Свiт спорту
20.00 «Попередження»
21.25 Український вибiр
22.00 Наш футбол
22.35 ПроРегбi
22.55 Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
00.15 «Острiв скарбiв»
01.20 Культурно-мистецький арсенал. Класiк-прем`єр, шоу №9
02.20 Д/ф «Центр iменi Помпiду»
03.15 Стильна штучка
03.40 Муз.ua

«1+1»
06.55 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00 «ТСН»
07.05 М/с «Усi собаки потрапляють до раю»
07.35 «Снiданок з 1+1»
09.05 «ТСН. Варта»
09.45 Х/ф «Останнiй день»
13.40 Х/ф «Тайговий роман»
16.30, 19.30, 23.20 «ТСН»
16.50 «ДАЇшники: Забути Гiппократа»
19.10 «Погода»
19.15 «ТСН. Варта»
20.15 Т/с «Крем»
21.15 Т/с «Маргоша-2»
22.22 Т/с «Теорiя брехнi» (2)
23.55 «Проспорт»
00.00 Х/ф «Музика з iншої кiмнати» (2)
02.00 Т/с «Теорiя брехнi» (2)
02.45 «ТСН»
03.05 «Документ»
04.05 Х/ф «Музика з iншої кiмнати» (2)
05.45 Т/с «Моя прекрасна сiм`я»

Iнтер
06.00 «Дика планета»
06.55, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером»
09.10 «Формула кохання»
10.05 Т/с «Обручка»
11.05 Т/с «Кармелiта. Циганська пристрасть»
12.00 Новини
12.10 Х/ф «Двi iсторiї про кохання»
14.15 «Позаочi»
15.15 «Вечiрнiй квартал. Дайджест»
17.10 Новини
17.25 «Чекай на мене»
19.00 Т/с «Кармелiта. Циганська пристрасть»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Обручка»
21.30 Т/с «Якщо нам доля...»
23.35 Фантастичнi iсторiї
00.50 «Мiста пiдземного свiту. Бостон i Фiладельфiя»
01.35 «Подробицi» - «Час»
02.05 Т/с «Двiчi в життi»
02.55 «Дика планета»
03.45 «Знак якостi»
04.25 «Ключовий момент»
05.05 «Мiста пiдземного свiту. Бостон i Фiладельфiя»
05.50 Уроки тiтоньки Сови

ТВА
07.05, 09.30, 15.45, 15.45, 16.20, 17.15, 23.25, 03.15 РIО
07.25, 14.35, 23.05 Знайомтеся - «СМ-Автодім»
07.30 «Слово боже до кави»
07.50, 13.30, 00.20 Знайомтеся - «Віденська брама»
08.00, 09.40, 12.15, 17.10, 22.10, 01.00 «Зоряний прогноз»
08.10 «Церква і світ»
08.40, 15.20 «Клуб суперкниги»
09.10 «Соціальна підтримка»
09.20, 22.15 «Краса і здоров’я»
09.25, 16.05, 22.10 Знайомтеся - ТД «Соборний»
09.55, 15.55, 23.40 Знайомтеся - КЛП «Термодiм»
12.20, 20.00, 01.10 «Панно Кохання»
16.25 «Теледебати»
19.30 Аналітична програма
21.30, 00.30 «Теми дня»
22.15 «Три запитання мерові»
22.35 Першість України з хокею

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.20 Країна повинна знати. К. Стогнiй
05.30 Факти тижня
06.35 Дiловi факти
06.45 300 сек/год
06.50 Свiтанок
07.35 Каламбур
07.45 Факти. Ранок
07.50 Дiловi факти
08.00, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт
08.05 ПроZiрок
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
09.00 Х/ф «Король Ральф»
11.00 Т/с «Солдати»
12.20 Анекдоти по-українськи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Таємницi слiдства»
14.00 Т/с «Павутина-2»
15.00 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв-7»
16.05 Х/ф «Жилий острiв. Фiльм другий»
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
19.50 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв-7»
20.50 Т/с «Слiпий»
22.00 Свобода слова
00.30 Спорт
00.40 Надзвичайнi новини
01.10 Х/ф «Обитель зла-3: Вимирання» (2)
03.25 Факти
04.00 Свобода слова

СТБ
05.25 Д/ф
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 «Вiкна-новини»
06.55, 08.10 «Бiзнес +»
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
08.15, 15.05 «Давай одружимося»
09.15 Х/ф «Благословiть жiнку»
12.00 «Битва екстрасенсiв»
14.00 «Чужi помилки». «Брат»
16.05 «Зоряне життя. Зiрки i кримiнал»
17.10 «Неймовiрнi iсторiї кохання»
18.05, 22.20 Т/с «Анатомiя Грей» (2)
19.05 «У пошуках iстини. Лев Троцький: трагедiя демона революцiї»
20.20 «Чужi помилки». «Щоденник моєї смертi»
21.40 Т/с «Кулагiн i партнери»
23.20 «Зоряне життя. Суїциди зiрок»
00.20 «Вiкна-спорт»
00.50 Х/ф «Iндi» (2)
02.35 Х/ф «Квiти вiд переможцiв» (2)

5 канал
06.01 «Час-Тайм»
06.15, 00.15 «Час спорту»
06.25, 10.20, 13.20, 15.10, 18.25, 22.50, 00.25 «Погода на курортах»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 22.40, 23.20 «Бізнес-час»
09.20, 12.20, 14.20, 16.10, 17.50, 23.50 «Погода в Україні»
09.30, 13.30, 14.30 «5 елемент»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Час новин»
10.30, 11.30, 12.30 «Прес-конференції у прямому ефірі»
10.55 «Огляд преси»
11.20 «Зверни увагу»
15.15, 16.15 «Майдан»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.30 «Хроніка дня»
18.40 «Ось так»
18.45, 23.30 «Час новин-Чернівці»
19.00, 22.30, 00.00 «Час новин» (рос. мов.)
19.20 «Час до виборів»
19.30 «Новий час»
20.20, 21.45 «Час до виборів. Агітацію заборонено!»
20.30, 21.20 «Час»
22.00 «Велика політика»
00.30 «Автопілот-новини»
00.40 «Ресторанні новини»

Новий канал
05.20 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
06.05 Т/с «Загубленi»
06.50, 07.20, 07.35, 08.35 «Пiдйом»
06.55, 12.15, 14.55 Т/с «Друзi»
09.00 Т/с «Бородiн повернення генерала»
10.00 Т/с «Школа №1»
10.55, 19.25 Т/с «Курсанти»
13.30, 19.00, 00.30 Репортер
13.35 М/с «Велике мультиплiкацiйне шоу»
13.40 М/с «Табiр Лазло»
14.00 М/с «Мiй друг мавпочка»
14.35, 16.30 Teen Time
14.40 Т/с «20 божевiльних рокiв»
16.35, 21.15 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 22.20 Т/с «Щасливi разом» (2)
19.15, 00.45 Спортрепортер
20.20 Т/с «Ранетки»
23.20 Т/с «4400» (2)
00.55 Служба розшуку дiтей
01.00 Х/ф «Турбулентнiсть» (2)
02.35, 04.45 Зона ночi
02.40 Моя адреса - Соловки. Пастка
03.00 Моя адреса - Соловки. Тягар мовчання
03.20 Бiля витокiв наукового кiно
03.45 Зона ночi
03.50 Невiдома Україна
04.50 Писанки
05.10 Зона ночi

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Цілком природно!»
07.20, 13.00, 17.50 «Знай наших!»
07.30 «Сім’я від А до Я»
08.00 «Служба порятунку - 101»
09.05, 15.00, 16.05 «Малятко»
09.35, 19.30, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
10.15 «Міський спорт»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 Х/ф «Табір йде в небо» (1)
15.35 «English club»
16.40 «Добрий день, сідайте!»
16.50 Т/с «Таке воно життя»
18.00 Д/с «Навколо світу з рушницею»
18.25 «ФДР Кіно»
18.35, 21.05 «Привіт із Чернівців»
18.45, 21.45 «Три запитання мерові»
19.00, 21.20, 00.00 «Чернівецький репортер»
19.25 Афіша
20.10 Т/c «Диявол з Орлі»
22.00, 00.30 «Знай наших!»
22.10 Х/ф «Вам і не снилося» (1)
23.50 «ФДР Вісті»

ТРК «Буковина»
06.10, 12.00, 14.40 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 Т/с «Швидка медична допомога»
08.00, 10.00, 13.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10 «Погода»
08.30, 20.45 М/ф
09.10, 23.35 Х/ф «Калейдоскоп дикої природи»
09.30 «Золотий ключик»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 «Зелений БУМ»
12.30 Х/ф «Гра долі»
13.20 Д/с «Незвідана країна»
13.50, 02.30 «Гортаючи сторінки»
14.10 «У нас на Буковині» (рум. мов.)
15.10 Д/ф «Калейдоскоп дикої природи»
16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
16.10, 19.20, 21.50 «Погода»
16.25 «Моє сонечко»
16.55 Х/ф «Успенський собор»
17.30, 22.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
18.30 «Аграрна Буковина»
19.30 «Бізнес і час»
20.00 «Зав’язь»
20.30 «Час країни»
21.00 «Твоя затишна оселя»
23.15, 03.15 «Музичний експрес»
00.00 «Новини»
00.20 «Погода»
00.25 «А музика звучить…»
01.20, 05.00 Концерт
03.55 «Експромт - нова хвиля»
04.00 Д/ф «Технологія Геноциду»

ТРК «Україна»
06.00 М/ф
06.30 Подiї
06.45 Зорянi зустрiчi з А. Крутою
07.20 Срiбний апельсин
08.00 Т/с «Слiд»
09.00 Т/с «Безмовний свiдок-2»
10.00 Д/ф «Людмила Зикiна. Як не любити менi цю землю...»
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль-3»
12.00 Т/с «Одного разу буде кохання»
13.00 Т/с «Висяки-2»
14.00 Т/с «Слiд»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Подiї
17.20 Спортивнi подiї
17.30 Критична точка
18.00 Т/с «Одного разу буде кохання»
19.00 Подiї
19.20 Спортивнi подiї
19.30 Шустер Live
20.20 Брудна робота
22.20 Х/ф «Чого хочуть жiнки»
01.00 Критична точка
01.30 Х/ф «Воїни неба i землi»
03.30 Подiї
03.50 Спортивнi подiї
04.00 Т/с «Безмовний свiдок-2»
04.45 Т/с «Моя улюблена вiдьма»
05.35 М/ф

НТН
06.00, 02.50, 05.15 Особистий погляд
06.30 «Переможний голос вiруючого»
07.00 Х/ф «Слуги диявола»
08.40 «Легальний дохiд»
08.50 «Правда життя». Особливостi українського полювання
09.25, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
10.25, 23.00 Кримiналiсти
11.25 Т/с «Закон i порядок»
12.25 Т/с «Таємницi слiдства»
14.50 Х/ф «Веселi та засмаглi»
16.55 Х/ф «Бережiть жiнок»
18.25 «Агенти впливу»
19.00, 21.30, 00.00, 02.25, 04.55 «Свiдок»
19.25 Т/с «Меч»
20.30 Т/с «Оперативний псевдонiм»
00.30 Х/ф «Суккуб»
05.40 «Легенди бандитської Одеси»

ТЕТ
06.30 «Дивися!»
07.00 Ранковий мультик
07.30 «Дім-2»
08.30 М/с «Хлопчик-голуб»
09.00 «Дивися, хто прийшов!»
09.30 «Звана вечеря»
10.30 Т/с «Приватний детектив Магнум»
11.30 «Дивися!»
12.00 Т/с «Доньки-матерi»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 М/с «Корнель i Бернi»
14.30 М/с «Кiт на iм`я Фелiкс»
15.00 М/с «Iнспектор Гаджет»
16.00 М/с «Песик-захисник»
16.30 «Фактор страху»
17.30 «Єралаш»
18.30 Т/с «Унiвер» (2)
19.30 «Дім-2»
20.30 Вечiрнiй мультик
21.00 «Звана вечеря»
22.00 «Заборонена зона»
23.00 «Дивися!»
23.30 «Дім-2»
00.00 «Дивися, хто прийшов!»
00.30 М/с «Король гори»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «7 VJ»

К1
07.00 Т/с «Пригоди Синдбада»
07.50 Д/ф «Вовки»
09.00 «Містечко»
09.20 Д/ф «Задзеркалля»
10.25 Х/ф «Бог печалi i радостi»
12.15 Х/ф «Нiндзя з Беверлi-Хiллз»
14.10, 20.00, 02.30 Т/с «Солдати»
16.10 Т/с «Зоряна брама. Атлантiс»
18.00, 00.50 Т/с «Менталiст» (2)
19.00 Т/с «Повернення Мухтара-2»
22.00 Х/ф «Перерване життя» (2)
01.40 Гумористично-аналiтична програма
04.00 «Екiпаж»
04.30 «Телеформат»
05.15 «Нiчне життя»
06.40 AutoEVO


Ключові слова: программа ТВ 2 августа

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Дальнобойщик прокатил на капоте инспектора Под Черновцами, в районе села Магала Новоселицкого района произошел странный инцидент
- 19.07.2018 16:26
Доказательства вмешательства РФ в американские выборы есть у Facebook Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что у США нет доказательств вмешательства РФ
- 19.07.2018 15:22
Улицу Заньковецкой перекрыли движение транспорта Движение автомобильного транспорта в Черновцах в ближайшее время будет ограничено на улице Марии Заньковецкой, как отмечают
- 19.07.2018 14:15
Маршрутки №37 и 38 не ходят в Черновцах Автобусы маршрутов №37 и №38 временно не обслуживаются, как сообщил частный перевозчик Олег Огородник.
- 19.07.2018 12:44
Искусственное мясо выйдет в массовое производство с 2021 года В 2013 году был представлен первый в мире бургер с котлетой из говядины, полученной в лаборатории
- 19.07.2018 12:12
В ОБСЕ стартует расследование из-за утечки данных в РФ В СММ ОБСЕ стартует внутреннее расследование касаемо подозрений о шпионстве и утечке данных из организации
- 19.07.2018 11:46
В Украине заработали автоматы по обмену валют В аэропорту Борисполь появились два первых аппарата по обмену валюты. Машины отмечены брендом RwS bank.
- 19.07.2018 11:26
Ryanair отменили более 600 рейсов Из-за угрозы забастовок бортпроводников в Испании, Португалии и Бельгии авиаперевозчик-лоукостер Ryanair
- 19.07.2018 11:11
Штормовое предупреждение в Украине 19 07 2018 О штормовом предупреждении в Украине в четверг, 19 июля, предупреждают синоптики
- 19.07.2018 10:46
В Великобритании идентифицировали виновников отравления Скрипалей Возможных исполнителей покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
- 19.07.2018 10:36

Всі новини