Вінницька обласна громадська організація "Вінницька асоціація медиків"

Про ВОГО "Вінницька асоціація медиків: "Вінницька обласна громадська організація  «Вінницька асоціація медиків» ” є місцевою громадською організацією, яка об’єднує на основі спільних інтересів та за професійною ознакою громадян України, - медичних фахівців, студентів та науковців для реалізації спільної мети та завдань.

Мета асоціації: Здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, творчих, духовних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння професійної, суспільної, освітньої та наукової діяльності фахівців медичної сфери, удосконалення системи підготовки медичних кадрів та медичної допомоги України відповідно до стандартів Євросоюзу та вимог ВООЗ.

 Завдання асоциації-  сприяння в реалізації ефективної державної політики у сфері охорони здоров’я відповідно до потреб громади;

- проведення наукових, соціологічних досліджень;

- сприяння стандартизації системи медичних послуг; 

- сприяння підвищенню якості надання медичних послуг в Україні та наближення до світових стандартів;

- сприяння протидії соціально небезпечним захворюванням (ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, онкологічних захворювань тощо);

- проведення просвітницької роботи стосовно ефективного санітарного та епідемічного благополуччя населення;

- вивчення потреб та пропозицій фармацевтичного ринку і його відповідності потребам населення;   

- популяризація засад соціальної та профілактичної медицини;

- сприяння розвитку первинної медико-санітарної допомоги;

- сприяння покращенню доступності  та якості висококваліфікованої медичної допомоги потребуючим  категоріям населення;

- сприяння в розвитку охорони материнства та дитинства, популяризація принципів покращення репродуктивного здоров’я;

- сприяння розвитку міжнародних зв'язків у галузі підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування фахівців, науково-педагогічних кадрів, громадян зарубіжних країн;

- сприяння правовій освіченості населення та захисту прав як лікарів, так і пацієнтів в сфері охорони здоров’я;

- вивчення попиту на медичні послуги та сприяння працевлаштуванню фахівців медичної сфери;

- сприяння підвищенню значимості охорони здоров’я в суспільстві та підвищення престижу медичної професії серед населення;

- сприяння фізичному, моральному та духовному розвитку населення та поширення етичних стандартів поведінки серед медичних працівників;

- просвітницька діяльність  та залучення громадян до участі у громадському житті.